Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 54. ПРАКТИЧНА РОБОТА 14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ

Мета:

навчальна: удосконалити вміння розв'язувати задачі засобами табличного процесора, використовувати абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати пам'ять, уміння планувати свою діяльність, аналізувати, робити висновки.

Очікувані результати: учень уміє самостійно складати алгоритми розв'язання задач засобами табличного процесора, використовувати абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки, використовувати автозаповнення клітинок для прискорення введення даних.

Тип уроку: урок застосування вмінь і навичок.

Обладнання та матеріали: завдання до практичної роботи, приклад для вправи «Лови помилку», роздавальний матеріал для вправи «Ти мені — я тобі».

Програмне забезпечення: табличний процесор.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

✵ Привітання учнів.

✵ Перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями створеної електронної таблиці. Оцінювання робіт учнів.

Вправа «Ти мені—я тобі»

Учні об’єднуються в дві команди.

Кожна команда отримує картки з термінами минулого уроку (комірка, мішані посилання, абсолютні посилання, відносні посилання, ім’я комірки, аркуш...).

Завдання. Сформулювати запитання до отриманих термінів та поставити питання іншій команді, оцінити правильність відповіді.

Команди ставлять по три питання.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ»

Вправа «Лови помилку»

Учитель демонструє учням робочий аркуш, на якому виконані розрахунки, але допущені помилки (помилка під час уведення формули та ін.). Учням потрібно вказати на помилки і запропонувати спосіб їх усунення.

Вправа «Згоден — не згоден»

(повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером)

Учитель називає правила поведінки під час роботи з комп’ютером, допускаючи помилки. Якщо учні погоджуються — плескають 1 раз, якщо ні — руки складають навхрест.

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Учні самостійно виконують завдання за підручником. Під час виконання практичної роботи вчитель консультує учнів за потреби.

Приклад задачі

Сформувати таблицю переведення одиниць двійкового коду в інші.

Учитель оголошує результати наприкінці практичної роботи.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Знайти значення виразу, виконати в зошиті:

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити