Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 55. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про призначення математичних функцій табличного процесора, навчити застосовувати математичні функції для опрацювання даних;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє застосовувати математичні функції для опрацювання даних.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: тестові завдання, файли-заготовки для етапів актуалізації та закріплення.

Програмне забезпечення: табличний процесор.

Основні поняття уроку: назви математичних функцій (ABS, SQRT, POWER, PI...).

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

✵ Привітання учнів.

✵ Перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Вправа «Тестування»

Учні отримують тестові завдання, розв’язують їх, обмінюються бланками з відповідями та виконують взаємоперевірку.

Приклади тестових завдань

1. Укажіть, який тип посилання D$3:

а) абсолютне;

б) мішане;

в) відносне.

2. Ім’я клітинки у формулі є:

а) абсолютним посиланням;

б) мішаним посиланням;

в) відносним посиланням.

3. У клітинці H4 є формула: = E4 + F$4. Якою на вигляд буде формула, якщо її скопіювати у клітинку H10?

а) = E10 + F$4;

б) = E4 + F$10;

в) = E10 + H$4;

г) = E4 + H$10.

4. Укажіть вигляд формули =$B3+C$3 після її копіювання з клітинки D3 у клітинку D4 в середовищі табличного процесора. Оберіть один варіант відповіді.

а) = $B3 + D$3

б) = $B3 + D$4

в) = $B4 + C$3

г) = $B4 + D$3

5. Установіть відповідність між форматом клітинок електронної таблиці та виглядом даних у клітинці.

а) 1368,72

б) 23525,23 грн

в) 120 %

г) 13.12.2010

1) дата

2) грошовий

3) числовий

4) відсотковий

Учитель виставляє оцінки та проводить аналіз відповідей учнів.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ»

Робота за комп'ютером

Створити в табличному процесорі електронну таблицю для обчислення значень виразу при а = 10, b = 4; a = -3, b = 8 (домашнє завдання)

Відкрити файл-заготовку електронної таблиці, у якому міститься таблиця «Відомість видачі підручників учням». У таблиці вказано клас, в стовпцях з назвами підручників — кількість отриманих екземплярів кожним класом. Визначити кількість підручників, яку отримав кожний клас, та кількість виданих підручників за назвою.

Учні застосовують функцію СУММ( ).

МОТИВАЦІЯ

Вправа «Кошик знань»

Учні називають відомі їм математичні функції та формують на дошці «кошик знань». (Учні по черзі виходять до дошки.)

Повідомлення теми і мети уроку

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Викладення нового матеріалу вчитель супроводжує демонструванням роботи в табличному процесорі.

Вікно Вставлення функції, категорія Математичні (розповідь вчителя)

Учні заповнюють таблицю в зошиті:

Функція

РезультатРобота за комп'ютером

Завдання. Дослідити значення функцій названих учителем. (=ROUND(), =MOD(), =PRODUCT() та ін.). Записати в таблицю.

Після виконаного завдання учні зачитують результати.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

✵ Є хронологічна таблиця основних подій української історії. Перевести роки подій з десятинної системи числення в римську систему. (У клітинку В3 ввести формулу: =РИМСКОЕ(A3;1))

✵ Визначити довжину катету прямокутного трикутника, якщо відомі значення гіпотенузи та другого катета.

✵ Дитячий майданчик має форму кола. Розрахувати скільки потрібно будматеріалу для покриття майданчика. (Розрахувати площу кола за відомим значенням радіуса.)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вправа «Кошик знань»

Учні доповнюють список математичних функцій.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Дослідити значення функції =СУММЕСЛИ()

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було цікавим...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити