Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 57. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про призначення логічних функцій табличного процесора, навчити застосовувати логічні функції для опрацювання даних;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє застосовувати логічні функції для опрацювання даних.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, файли-заготовки для задач 1, 2, 3.

Програмне забезпечення: табличний процесор, програма для перегляду презентації.

Основні поняття уроку: логічна функція, логічний вираз, істина, хибність.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН»

Фронтальна робота

Задача 1. Скласти алгоритм до задачі: кожен співробітник певного підприємства за місяць має виконати певний об’єм продаж. Якщо за місяць продажі сягнули 120 одиниць, то співробітник виконав норму. Увести кількість продаж та вивести повідомлення «Виконав» або «Не виконав».

МОТИВАЦІЯ

Бесіда

✵ Як ви вважаєте, чи можна розв’язати таку задачу засобами табличного процесора?

Повідомлення теми і мети уроку

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь вчителя супроводжено презентацією.

1. Призначення логічних функцій. Загальний вигляд логічної функції в табличному процесорі (розповідь учителя)

Демонстрування роботи в програмі. Використання логічних функції в табличному процесорі. (На прикладі розв’язання задачі 1)

Завдання учням. Відкрити файл-заготовку «Об’єми продаж» (І стовпчик — прізвище, ім’я співробітника, ІІ кількість продаж).

У ІІІ стовпчик ввести формулу: =IF(B2>=120; «Виконав»; «Не виконав»)

2. Логічні функції AND, OR, NOT (на прикладі задачі 2)

Задача 2. За результатами переатестація співробітників поставити оцінку залежно від кількості набраних балів. Якщо кількість балів перебуває в інтервалі 70 б.— 100 б. — оцінка «Відмінно», 40 б. — 69 б. — «Добре», якщо менше 40 балів — «Погано».

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Учні виконують розрахунки в табличному процесорі з використанням логічних функцій.

Задача 3. Створити таблицю за зразком для обчислення результатів медичного огляду працівників певного підприємства.

Маса тіла, кг

Зріст, м

Індекс маси тіла

Відхилення маси тіла від норми

Частота

пульсу

Відхилення пульсу від норми

55

1,665


...

......
✵ Пульс, менший від 60 — «Низький пульс».

✵ 60-80 — «Норма».

✵ Більший від 80 — «Підвищений пульс».

Індекс маси тіла розраховують за формулою Ind=x/y2.

Відповідність між зростом та масою людини подано в таблиці.

Індекс маси тіла

Повідомлення, яке потрібно вивести

Ind<18

Мала маса тіла!

18<=Ind<26

Норма

Ind>=26

Треба худнути!

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

«Фронтальне опитування»

✵ Що таке логічний вираз?

✵ Яких значень може набувати логічний вираз?

✵ Який загальний вигляд логічної функції?

✵ Назвіть аргументи функції IF.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Розробити таблицю розрахунку оплати за електроенергію. Назви стовпчиків: Попередні показники лічильника, Поточні показники, Різниця, До сплати. Вартість 1 КВт залежить від значення в стовпці Різниця. (Формула з використанням логічної функції)

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть смайлик, який відображає ваш настрій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити