Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 59. ПРАКТИЧНА РОБОТА 15. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ

Мета:

навчальна: удосконалити вміння застосовувати математичні, логічні та статистичні функції для опрацювання даних;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє застосовувати математичні, логічні та статистичні функції для опрацювання даних.

Тип уроку: урок застосування вмінь і навичок.

Обладнання та матеріали: завдання практичної роботи, файли-заготовки для вправи «Лови помилку».

Програмне забезпечення: табличний процесор.

Основні поняття уроку: назви математичних функцій (ABS, SQRT, POWER, PI...), статистичні функції, назви статистичних функцій логічна функція, логічний вираз, істина, хибність.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями створеної електронної таблиці. Оцінювання робіт учнів.

ПОВТОРЕННЯ З ТЕМИ «ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ»

Вправа «Лови помилку»

Учитель демонструє учням робочий аркуш, на якому виконані розрахунки, але допущені помилки (помилка під час уведення формули та ін.). Учням потрібно вказати на помилки і запропонувати спосіб їх усунення.

Приклади завдань

Завдання 1. Функція SQRT використовують для визначення модуля числа. (Квадратний корінь із числа)

Завдання 2. До логічних функцій в Excel належать функції: IF, AND, ABS.

Завдання 3. У діапазоні комірок (A1:E10) визначити кількість порожніх клітинок. Пропонують таку формулу — =CЧET(A1:E10) або =COUNT(A1:E10).

(Правильна відповідь:

=СЧИТАТЬПУСТОТЫ (A1:E10) або COUNTBLANK(A1:E10).

Завдання 4. У стовпчику F дано значення х, визначити значення y.

у = 2 * х + 10, якщо х < 10, у = х5 + 100, якщо 10 ≤ x < 20, у = х, при інших значеннях х.

Учням пропонують формулу:

=ЕСЛИ(F1 < 10; (F1*2 + 10); F1^5 + 100)

(Правильна відповідь:

=ЕСЛИ(F1 < 10; (F1*2 + 10); ЕСЛИ(F1 ≥ 20;F;F1^5 + 100))

Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Учні самостійно виконують завдання за підручником. Під час виконання практичної роботи вчитель консультує учнів за потреби.

Учитель оголошує результати наприкінці практичної роботи.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Створити таблицю «Нарахування премії», у якій указані прізвища працівників, відсоток виконання плану та зарплата. Визначити розмір премії за таким правилом: якщо виконання плану менше 50 % — премія не нараховується, більше 50 %, але менше 80 % — розмір премії становить 25 % від зарплати, за інших значень — розмір премії — 50 %. Виділити червоним кольором комірки стовпця «Виконання плану», у яких значення менше за 50.

П. І.

працівника

Виконання плану, %

Зарплата, грн

Премія

До оплати


РЕФЛЕКСІЯ

Обери колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричинило труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричинили труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричинило труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричинили труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити