Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 60. СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАГРАМ РІЗНОГО ТИПУ, ВИБІР ТИПУ ДІАГРАМИ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про типи діаграм у середовищі табличного процесора, навчити визначати тип діаграми, форматувати та задавати діапазон вхідних даних, аналізувати дані, відображені на діаграмах різного типу;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє визначати тип діаграми для відображення одного чи кількох рядів даних; змінювати тип і форматувати діаграми; задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду, налаштовувати параметри відображення діаграми, поля даних та рядів даних, «читати» діаграми різного типу, побудованих на основі даних таблиці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, файли-заготовки.

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, табличний процесор.

Основні поняття уроку: діаграма, назви типів діаграм, вхідні значення, діапазон значень, легенда.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями створеної електронної таблиці вдома. Оцінювання робіт учнів.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ДІАГРАМИ В EXCEL»

1. Учитель демонструє діаграми різного типу, діаграми пронумеровані, учням потрібно визначити тип діаграми та занотувати в зошит номер запропонованої діаграми та її назву. Потім учні обговорюють відповіді в парах, у класі, визначають правильні відповіді.

2. Учитель демонструє діаграму, на якій пронумеровані об’єкти діаграми та назви об’єктів: область діаграми, область побудови діаграми, заголовок, легенда, підписи даних, елементи даних, головна горизонтальна вісь, головна вертикальна вісь. Учням потрібно занотувати в зошит відповідність номера об’єкта його назві. Потім учні обговорюють відповіді в парах, у класі, визначають правильні відповіді.

МОТИВАЦІЯ

Дискусія

✵ Чи можна прочитати дані за допомогою лише діаграми без таблиці?

Повідомлення теми і мети уроку

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Типи діаграм. Вибір типу діаграми. Аналіз даних, відображених на діаграмах різного типу

Вправа. Робота в групах за комп'ютером.

Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Учні об’єднуються в групи по 3-4 особи.

Завдання учням. Відкрити файли-заготовки електронних таблиць, які містять дані в таблицях. (Кожна група отримує своє завдання.) Запропонувати тип діаграми відповідно до даних, які містяться в таблиці, та обґрунтувати вибір типу.

Приклади завдань

✵ Дана таблиця КВК.xlsx. Запропонуйте тип діаграми для порівняння результатів оцінювання всіма членами журі команд учасників. (Гістограма)

✵ Дана таблиця Зростання населення Землі.xlsx, у якій відображено кількість населення в різні роки на семи континентах. Створити діаграму для порівняння зростання населення на всіх континентах. (Графік)

✵ Дана таблиця Соціальні мережі.хlsx, у якій відображено результати соцопитування на питання «Як часто ви користуєтесь соцмережами». Створити діаграму для порівняння відсотка відповідей на кожне питання від загальної кількості опитаних.

2. Створення діаграми. Форматування діаграми

Фронтальна робота за комп'ютером

Завдання. Побудувати графік функції у = х2.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп’ютером у парах.

Вправа «Ситуаційна задача»

Уявіть, що ви співробітник певного підприємства, ви отримали доручення виступити з докладом на нараді. Ви маєте дані, оформлені в таблиці. Побудувати діаграму відповідно до завдання.

Після виконання завдання учні по черзі інтерпретують дані, які відображені на діаграмі.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель пропонує повернутися до дискусійного питання: «Чи можна прочитати дані за допомогою лише діаграми без таблиці?» Учні відповідають на питання, порівнюють з відповіддю на початку уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опанувати матеріал у підручнику.

✵ Дізнатись, використовуючи довідку табличного процесора, особливості призначення пелюсткової діаграми.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжити речення: «Сьогодні на уроці я дізнався...»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити