Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 61. УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про мету та способи фільтрування даних у таблиці, алгоритм створення проміжних підсумків;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень вміє розрізняти та застосовувати автоматичні та розширені фільтри, упорядковувати дані в таблицях за значеннями одного або кількох полів, знаходити проміжні підсумки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: файли-заготовки.

Програмне забезпечення: табличний процесор, програма для демонстрування презентацій.

Основні поняття уроку: сортування, фільтрування, фільтр, розширений фільтр, проміжні підсумки.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Відповідь на питання особливості призначення пелюсткової діаграми.

Вправа «Лови помилку»

Учитель демонструє учням електронну таблицю та діаграму. Визначити правильність вибору діаграми та оформлення (назва, підписи осей та даних, легенда та ін.).

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ AND»

Фронтальне опитування

1. Назвіть відомі вам категорії функцій табличного процесора.

2. До якої категорії належать функції =MAX(), MIN()?

3. За допомогою якої функції визначити середнє значення чисел певного діапазону?

4. Запишіть вираз 10 < x < 15; x < 0 або x > 20, використовуючи аргументи логічної функції AND або OR.

МОТИВАЦІЯ

Пояснення вчителя з елементами бесіди

Учитель демонструє електронну таблицю великого об’єму. Наприклад, країни світу з полями Назва країни, Частина світу, Площа, Кількість населення, Дата утворення, Державний устрій.

Питання до учнів. Запропонуйте спосіб, як серед такої великої кількості даних знайти країну з найбільшою (найменшою) кількістю населення або країни, які належать до певної частини світу, як розташувати всі країни за алфавітом.

Учні пропонують варіанти (застосувати статистичні функції, умовне форматування), але питання залишається відкритим.

Повідомлення теми і мети уроку

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Упорядкування даних

Вправа. Робота в парах за комп'ютером. Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Відкрити файл-заготовку Країни cвiту.xlsx. Упорядкуйте дані відповідного поля та дайте відповіді на запитання:

Питання учням. Площа якої країни найбільша (найменша)?

2. Автоматичні фільтри

Вправа. Робота в парах за комп'ютером

Застосувати автоматичний фільтр та визначити, яка країна наймолодша

3 державним устроєм — конституційна монархія.

3. Розширені фільтри

Вправа. Робота в парах за комп'ютером

Застосувати розширений фільтр та визначити, у яких країнах Африки

3 державним устроєм президентська республіка кількість населення менше 1 млн або площа менша за 1 млн м2.

4. Проміжні підсумки

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота з електронною таблицею Країни cвіту.xlsx.

Дати відповіді на питання:

✵ У якій країні найменша кількість населення?

✵ Яка країна «наймолодша»?

✵ Застосувати проміжні підсумки та визначити кількість населення в кожній частині світу.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

Учитель пропонує повернутися до питання.

1. Як в електронній таблиці впорядкувати записи за алфавітом? за зростанням? (Сортування)

2. Як відобразити лише ті рядки, які відповідають певним умовам? (Застосувати автоматичний фільтр)

3. Як виконати обчислення з певною групою даних електронної таблиці? (Проміжні підсумки)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал у підручнику.

✵ Запропонувати приклади використання проміжних підсумків.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть смайлик, який відображає ваш настрій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити