Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 62. ПРАКТИЧНА РОБОТА 16. УПОРЯДКУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ

Мета:

навчальна: удосконалити вміння застосовувати автоматичні й розширені фільтри, упорядковувати дані в таблицях за значеннями одного або кількох полів, знаходити проміжні підсумки;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, інформаційну культуру;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє застосовувати автоматичні та розширені фільтри, упорядковувати дані в таблицях за значеннями одного або кількох полів, знаходити проміжні підсумки.

Тип уроку: урок застосування вмінь і навичок.

Обладнання та матеріали: завдання практичної роботи, файли-заготовки для практичної роботи.

Програмне забезпечення: табличний процесор.

Основні поняття уроку: сортування, фільтрування, фільтр, розширений фільтр, проміжні підсумки.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

✵ Привітання учнів.

✵ Перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні по черзі наводять приклади застосування проміжних підсумків.

ПОВТОРЕННЯ З ТЕМИ «УПОРЯДКУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ»

Вправа «Ланцюжок»

Учні по черзі називають правильну послідовність виконання вказаних учителем завдань:

1. Сортування даних у таблиці.

2. Створення автоматичного фільтра.

3. Створення розширеного фільтра.

4. Виконання проміжних підсумків.

Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Учні самостійно виконують завдання за підручником. Під час виконання практичної роботи вчитель консультує учнів за потреби.

Учитель перевіряє правильність виконаних завдань наприкінці практичної роботи.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал у підручнику.

2. Знайдіть в Інтернеті щоденник погоди з даними по вашому обласному центру. Створити за цими даними електронну таблицю з такими полями: число, температура вдень, температура вночі, швидкість вітру вдень, швидкість вітру вночі. Виділити комірки синім кольором з температурою менше 10 С°, визначити середнє значення температури вдень та вночі, побудувати діаграму, яка відображає зміну швидкості вітру протягом місяця.

3. Побудувати графік функції у = sin2x.

РЕФЛЕКСІЯ

Обери колір

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити