Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год)

Урок 63. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів з теми «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні.

розвивальна: розвивати пам'ять, уміння планувати власну діяльність.

Очікувані результати: учень володіє теоретичними знаннями з теми, вміє опрацьовувати числові дані в середовищі табличного процесора.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

Обладнання та матеріали: завдання для контрольної роботи.

Програмне забезпечення: редактор тестів.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями електронних таблиць, виконаних удома, обговорення з учнями правильних розв’язків та типових помилок, оцінювання робіт учнів.

МОТИВАЦІЯ

Розповідь учителя.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Приклади завдань

Завдання для середнього рівня

Завдання передбачає перевірку теоретичних знань з теми.

1. Файл книги Microsoft Excel має розширення:

а) .xlb;

б) .xlsx;

в) .txt;

г) .exe.

2. Укажіть правильні імена клітинок електронної таблиці MS Excel.

а) СД355;

б) діапазоні;

в) DV265;

г) S412в;

д) G13.

3. Укажіть властивості, які можна встановлювати під час форматування клітинок електронної таблиці MS Excel.

а) шрифт (гарнітура, розмір, стиль накреслення, колір);

б) формат чисел;

в) розміри (ширина і висота) клітинок;

г) обрамлення клітинки або діапазону;

д) колір і візерунок фону

4. До виділеної групи комірок А5:В8 входять...

а) 2 комірки;

б) 4 комірки;

в) 8 комірок;

г) 6 комірок.

5. Як називається документ у програмі Excel?

а) Робоча таблиця;

б) книга;

в) сторінка;

д) аркуш.

6. Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону клітинок від В1 до В14 у середовищі табличного процесора MS Excel В2+В3+В4

а) =SUM(B1,B14);

б) =SUM(B1+B14);

в) =SUM(B1:B14);

г) =SUM(B1;B14).

7. Установіть відповідність між діапазоном клітинок електронної таблиці MS Excel і кількістю клітинок у цьому діапазоні.

D1:D5


6

A1:F1


7

B2:D4


5

C3:C9


8

A3:B6


9

8. Установіть відповідності між прикладами функцій електронної таблиці MS Excel та типами функцій.

=IF(A2=100; «Перевищення бюджету»)


статистична

=AVERAGE (A2: A6)


дата й час

=SIN (F6)


логічна

=VALUE («1 000 грн.»)


математична

=DATE (A2; B2; C2)


текстова

Завдання для достатнього рівня

9. Відкрити указаний учителем файл-заготовку. Діапазон клітинок D2:I9 містить довільні натуральні числа. Виконати розрахунки засобами табличного процесора та дати відповіді на питання:

а) Середнє арифметичне елементів діапазону.

б) Максимальний елемент серед елементів першого і останнього стовпців.

в) Мінімальний з кутових елементів.

г) Суму максимального і мінімального елементів діапазону.

д) Кількість чисел у виділеному блоці.

е) Мінімальний елемент серед максимальних, знайдених у кожному стовпці.

є) Сума квадратів чисел першого рядка.

ж) Клітинки, які містять числа, менше 40, позначити жовтим кольором.

Завдання для високого рівня

10. Дана електронна таблиця Вартість розмови, яка складається зі стовпців: дата, вартість розмови, тривалість розмови. Визначити кількість хвилин та вартість розмови кожного дня.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Використовуючи набутий досвід у процесі вивчення теми «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора», запропонуйте приклади використання табличного процесора у вашому житті.

РЕФЛЕКСІЯ

Укажіть ваш колір.

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити