Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ (3 год)

Урок 64. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета:

навчальна: сформувати в учнів предметні ІКТ-компетентності, навчити розв'язувати задачі компетентністного характеру;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати пам'ять, уміння планувати власну діяльність, естетичний смак, навички творчої роботи.

Очікувані результати: учень уміє аналізувати задачу, будувати інформаційну модель, використовувати інтернет-ресурси з метою пошуку інформаційних матеріалів, добирати необхідні засоби опрацювання даних, подавати результати розв'язування задачі відповідно до аудиторії.

Тип уроку: застосування знань, формування умінь та навичок.

Обладнання та матеріали: роздавальний матеріал «Рекомендації до розв'язання задачі».

Програмне забезпечення: відеоредактор, браузер.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні по черзі доповідають з питання «Приклади застосування табличного процесора у власному житті».

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ «ОПРАЦЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА»

Фронтальне опитування

1. Що таке компетентнісна задача?

2. Правила пошуку інформації в Інтернеті.

3. За допомогою яких програмних засобів можна представити результати виконаної роботи?

4. Які програми для створення відеокліпів ви знаєте?

5. Як зберегти файл-проект у відеоформаті?

6. Як завантажити відео в Інтернет?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

Етапи розв'язування компетентнісних задач (розповідь учителя)

Вправа «Карта знань»

Зобразити в зошиті схематично послідовність етапів розв’язування компетентнісних задач.

Постановка задачі. У сучасному світі поширені та доступні соціальні мережі, через що відвідують їх велика кількість людей. Чи є якісь загрози для відвідувачів соцмереж?

Дослідити, які є загрози віртуального світу для дітей та підлітків та яких правил повинні дотримуватись відвідувачі соціальних мереж. Створити відео- ролик про загрози віртуального світу для дітей та підлітків. Необхідні зображення знайти в Інтернеті, додати підпис-пояснення до кожного кадру відео, а в титрах подати список використаних джерел. Завантажити в Інтернет відеокліп.

Рекомендації до розв'язання задачі

1. Які дані потрібні для розв’язання задачі?

2. Визначити ключові слова для пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

3. Знайти необхідні зображення.

4. Указати URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані.

5. Сформулювати пояснення до кожного кадру.

6. Обрати програмний засіб для розв’язання задачі (відеоредактор).

7. Створити відеоряд.

8. Додати підписи-пояснення, титри.

9. Зберегти відеокліп.

10. Завантажити в Інтернет.

11. Презентувати класу результат розв’язування задачі.

Розв'язання компетентнісної задачі

Учні виконують розв’язання задачі, користуючись рекомендаціями вчителя. Учитель за потреби індивідуально консультує учнів у процесі роботи.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Оцінювання робіт учнів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Оформити рекомендації щодо безпечного перебування в соцмережі засобами текстового редактора. Оформити на власний розсуд. Роздрукувати.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було новим...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити