Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ (3 год)

Урок 65. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета:

навчальна: сформувати в учнів предметні ІКТ-компетентності, навчити розв'язувати задачі компетентністного характеру;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати пам'ять, уміння планувати власну діяльність, естетичний смак, навички творчої роботи.

Очікувані результати: учень уміє аналізувати задачу, будувати інформаційну модель, використовувати інтернет-ресурси з метою пошуку інформаційних матеріалів, добирати необхідні засоби опрацювання даних, подавати результати розв'язування задачі відповідно до аудиторії.

Тип уроку: застосування знань, формування умінь та навичок.

Обладнання та матеріали: роздавальний матеріал «Рекомендації до розв'язання задачі».

Програмне забезпечення: відеоредактор, браузер, табличний процесор, програма для створення презентацій, текстовий процесор.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні по черзі демонструють рекомендації щодо безпечного перебування в соцмережі, оформлені засобами текстового редактора.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ «ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Бесіда

1. Яка програма опрацьовує числові дані?

2. Які є правила створення формул засобами табличного процесора?

3. Яка послідовність побудови діаграми?

4. Які об’єкти діаграми ви знаєте?

Постановка задачі

Щоб зекономити сімейний бюджет, ви вирішили розробити план енергозбереження під час освітлення приміщення. Для цього ви запропонували замінити звичайні лампи розжарення на інший вид ламп. Вивчіть пропозиції виробників на сучасному ринку. Розробіть розрахунок порівняння витрат на місяць і на рік засобами табличного процесора (таблицю створіть на власний розсуд) та подайте дані у вигляді діаграм. Оформіть результати для обговорення даного питання в колі родини в зручній формі (текстовий процесор, відеокліп, презентація).

Рекомендації до розв'язання задачі

1. Які дані потрібні для розв’язання задачі?

2. Визначити ключові слова для пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

3. Знайти необхідні дані.

4. Указати URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані.

5. Обрати програмний засіб для розв’язання задачі та подання результатів. (Відеоредактор, табличний процесор, програма для створення презентацій, текстовий процесор)

6. Створити електронну таблицю.

7. Розрахувати суми витрат під час використання ламп різного типу.

8. Побудувати порівняльну діаграму.

9. Оформити результати для презентації аудиторії.

10. Презентувати результат розв’язування задачі класу.

Розв'язання компетентнісної задачі

Учні виконують розв’язання задачі, користуючись рекомендаціями вчителя. Учитель за потреби індивідуально консультує учнів у процесі роботи.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Оцінювання робіт учнів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Презентувати результат розв’язування задачі та обговорити питання в колі родини.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було новим...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити