Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ (3 год)

Урок 66. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета:

навчальна: сформувати в учнів предметні ІКТ-компетентності, навчити розв'язувати задачі компетентністного характеру;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати пам'ять, уміння планувати власну діяльність, естетичний смак, навички творчої роботи.

Очікувані результати: учень уміє аналізувати задачу, будувати інформаційну модель, використовувати інтернет-ресурси з метою пошуку інформаційних матеріалів, добирати необхідні засоби опрацювання даних, подавати результати розв'язування задачі відповідно до аудиторії.

Тип уроку: застосування знань, формування умінь та навичок.

Обладнання та матеріали: роздавальний матеріал «Рекомендації до розв'язання задачі».

Програмне забезпечення: відеоредактор, браузер, табличний процесор, програма для створення презентацій, текстовий процесор.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні по черзі демонструють рекомендації щодо безпечного перебування в соцмережі, оформлені засобами текстового редактора.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ «АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРА»

Бесіда

1. Що таке архітектура комп’ютера?

2. Для чого призначений процесор?

3. Для чого призначена оперативна пам’ять?

4. Для чого призначена кеш-пам’ять?

5. Назвіть одиниці вимірювання ємності пам’яті.

Постановка задачі

Обладнання шкільного комп’ютерного класу.

Тонкі клієнти використовують в організаціях, де більшість користувачів застосовують комп’ютери для виконання однотипних завдань. Запропонуйте бізнес-план обладнання шкільного комп’ютерного класу. Знайти в Інтернеті відомості про відповідні пристрої та розрахувати вартість обладнання. Аргументувати доцільність використання тонких клієнтів, вказати переваги його використання, зокрема економічний аспект.

Для подання матеріалів використайте схеми, діаграми, таблиці розрахунків.

Рекомендації до розв'язання задачі

1. Які дані потрібні для розв’язання задачі?

2. Визначити ключові слова для пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

3. Знайти необхідні дані.

4. Указати URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані.

5. Обрати програмний засіб для розв’язання задачі та подання результатів. (Відеоредактор, табличний процесор, програма для створення презентацій, текстовий процесор)

6. Створити електронну таблицю для розрахунку вартості апаратного забезпечення нового комп’ютерного класу.

7. Виконати розрахунки.

8. Побудувати діаграму.

9. Оформити результати для презентації аудиторії.

10. Презентувати результат розв’язування задачі класу.

Розв'язання компетентнісної задачі

Учні виконують розв’язання задачі, користуючись рекомендаціями вчителя. Учитель за потреби індивідуально консультує учнів у процесі роботи.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Оцінювання робіт учнів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Дослідити за допомогою Інтернет-джерел, яке програмне забезпечення необхідне для нового комп’ютерного класу.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було новим...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити