Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА» (3 год)

Урок 67. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»

Мета:

навчальна: сформувати в учнів уявлення про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, вміння працювати в групі;

розвивальна: розвивати комунікативні здібності, пам'ять, уміння планувати власну діяльність, естетичний смак, навички творчої роботи.

Очікувані результати: учень уміє аналізувати умову задачі, розробляти план виконання навчального проекту, виконувати пошук інформаційних матеріалів та їх аналіз, використовувати електронну пошту для відправлення вчителю результатів своєї роботи.

Тип уроку: застосування знань, формування умінь та навичок.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя.

Програмне забезпечення: браузер, табличний процесор, програма для створення презентацій, текстовий процесор.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ «АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРА»

Розгадування ребуса

(Відповідь: навчальний проект)

Питання до учнів

1. На яких уроках з яких предметів ви виконували навчальні проекти?

2. У яких формах може бути подано результати виконання проекту?

3. Назвати пристрої введення інформації.

Питання до учнів

✵ Наведіть приклади використання ІТ-технологій у вашому житті.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено презентацією.

1. Етапи реалізації проекту (розповідь учителя)

2. Навчальний проект з інформатики (розповідь учителя)

Постановка задачі

Ваш товариш звернувся до вас з проханням допомогти вибрати йому нову клавіатуру.

Дослідити різноманітність клавіатур, які пропонує сучасний ринок, порівняти їх за різними критеріями. Дослідити еволюцію комп’ютерної клавіатури. Створити інтерактивний довідник.

Учитель пропонує учням ознайомитись з критеріями оцінювання робіт та алгоритмом виконання проекту.

Алгоритм виконання проектної роботи

1. Учні об’єднуються в робочі групи.

2. Знайомляться з темою та завданнями проекту.

3. Розподіляють ролі.

4. Заповнюють таблицю ЗХД.

Знаю

Хочу дізнатись

Дізнався
5. Визначення джерел інформації.

6. Опрацювання зібраної інформації, її аналіз та узагальнення.

7. Створення самостійно інформаційного продукту.

8. Формулювання висновків.

9. Оформлення результатів проекту.

10. Захист проекту.

Виконання проекту

Учні об’єднуються в групи, аналізують умову задачі, розробляють план виконання проекту, розподіляють повноваження.

Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Учні починають пошук інформації, використовуючи Інтернет-джерела. Оформити звіт про розподіл повноважень і видів роботи, що зроблено на кожному етапі, та надіслати електронним листом учителю.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Продовжити виконання проекту.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було новим...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити