Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 9. ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМ У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ. ГІПЕРПОСИЛАННЯ Й ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ В ПРЕЗЕНТАЦІЯХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗА ВИЗНАЧЕНИМИ КРИТЕРІЯМИ. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ

Мета уроку:

навчальна: познайомити учнів з основними принципами використання діаграм, гіперпосилань та елементів управління у презентаціях;

розвивальна: розвиток наочно-дійового мислення, предметного сприйняття; розвиток навичок практичного мислення, зорової та механічної пам'яті; розвиток творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити призначення елементів управління в презентаціях; додавати до слайдів схеми/діаграми; використовувати гіперпосилання і елементи управління в процесі створення і демонстрування презентації; оцінювати презентацію за заданими критеріями.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, таблиця з підсумками спостереження протягом року за температурою повітря, тиском, вологістю, хмарністю, напрямками та швидкістю вітру (роздрукована або на слайді); підготовлена презентація з діаграмами та гіперпосиланнями.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення презентацій.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Наше пізнання починається зі сприйняття, переходить в розуміння ...

Іммануїл Кант

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Зараз я з кожним з вас привітаюся. Але привітаюся не словами, а мовчки — очима. При цьому спробуйте очима показати, який у вас сьогодні настрій.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні вітаються протягом 2 хвилин

II. Перевірка домашнього завдання

— А тепер час перевірити, чи в кожного є виконане домашнє завдання

Діти зачитують домашні заготовки, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Вправа «Хвилини говоріння»

Перший учень (за вибором вчителя) починає розповідь за темою минулого уроку, потім називає наступного, хто буде продовжувати або доповнювати його розповідь.

Підсумок етапу:

Учитель, уважно слухаючи, учнів, відмічає (а потім коментує) найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Діти відповідають, висловлюють думки і пригадують навчальний матеріал протягом 5-7 хвилин

ІV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Уявіть, що ви готуєтесь до шкільної географічної конференції, на якій маєте «намалювати» кліматичний портрет кожного місяця минулого року. Протягом року ви збирали інформацію про температуру повітря, тиск, вологість, хмарність, напрямки і швидкість вітру.

Відповідну інформацію ви заносили в таблицю, наприклад, таку (зразок таблиці демонструється на дошці або на слайді).

— Як ви вважаєте, чи зручно буде вашим слухачам сприйняти цю інформацію, обробити її та скласти уявлення про погоду протягом року?

Учитель підсумовує:

— Ви зібрали велику кількість інформації, вона є точною, повною та достовірною, але в табличному вигляді не буде цікавою слухачам як абсолютно не наочна.

Учні приходять до висновку, що аналізувати переглядати велику кількість числової інформації в табличній формі досить незручно.

— Пригадайте, як під час вивчення електронних таблиць ми робили ту інформацію, яка міститься в них, більш наочною, такою, що легко сприймається.

— До речі, як називається цей прийом?

— Звичайно, Щоб ваша доповідь на конференції була яскравою та зацікавила слухачів, ви підготуєте презентацію. Тим більше, що в кожного вас, як ми переконалися на початку уроку вже досить багато знань для якісної підготовки цього програмного продукту.

— Але в мене для вас є ще одне прохання-запитання. Уявіть, що ваша презентація велика, містить близько 20 слайдів, які послідовно присвячені кожній порі року. Але вам потрібно під час виступу, одразу після 1 титульного слайду, звернутися до слайду № 5, а по ходу розповіді час від часу повертатися до слайду № 2. Чи знаєте ви, як це зробити?

— Отже, урок сьогодні буде присвячено розміщенню діаграм у презентаціях, елементам управління та гіперпосиланням.

— Пригадайте, у зв’язку з чим ви вже чули та використовували поняття «гіперпосилання».

[Учитель керує процесом надання відповідей за допомогою питань.]

Діти пригадують, що для візуалізації інформації, яка зберігається в електронних таблицях, можна за допомогою графіків та діаграм.

Учні висловлюють припущення, приходять до висновку, що як це зробити раціонально, їм ще невідомо

Учні розповідають про поняття гіперпосилання, яке їм вже відомо після вивчення теми «Комп’ютерні мережі»

V. Вивчення нового матеріалу

Робота за підручником. Групова форма роботи

Група № 1

Завдання:

Підготувати та презентувати, заповнивши заготовку схеми, алгоритм створення діаграм у презентаціях.

Група № 2

Завдання:

Учні працюють з підручником.

Підготувати та презентувати, заповнивши заготовку схеми, алгоритм створення гіперпосилань у презентаціях.

Група № 3

Завдання:

Представники кожної групи повідомляють результати своєї роботи.

Підготувати та презентувати, заповнивши заготовку схеми, алгоритм створення різних видів гіперпосилань: на слайд із тої самої презентації, на слайд з іншої презентації, на адресу електронної пошти, на сторінку або файл в Інтернеті, на новий файл, на сторінку або файл в Інтернеті, на новий файл.

Група № 4

Завдання:

Підготувати та презентувати, заповнивши заготовку схеми, алгоритм створення елементів управління.

Орієнтовний вигляд заготовки схеми:

Учні замальовують алгоритми в зошитах

VI. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

Учитель демонструє заздалегідь підготовлену презентацію з діаграмами та гіперпосиланнями та пропонує учням, користуючись схемами, описати етапи її створення

Учні аналізують презентацію та розповідають, за якими алгоритмами вона була створена

VIII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

— Створити презентацію (максимум з 6 слайдів) з кліматичним «портретом» будь-якої пори року, скориставшись таблицею, розглянутою на початку уроку.

— На останньому слайді вказати прізвища авторів презентації.

— Здійснити гіперпосилання з першого слайду на останній.

— До кожного слайду додати елементи управління.

— Під час створення презентації скористатися можливістю дизайну слайдів презентації.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Учні формулюють правила

Самостійне виконання учнями практичної роботи

IX. Підсумки уроку та рефлексія

Вибіркове опитування за шаблонами:

— Я зрозумів...

— Мені сподобалося...

— Я практично опрацював...

— Мене здивувало...

— Найбільш мені сподобалося завдання...

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

X. Домашнє завдання

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити