Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 12. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНІМАЦІЇ, ВІДЕОКЛІПАМИ, ЗВУКОВИМИ ЕФЕКТАМИ ТА МОВНИМ СУПРОВОДОМ

Мета уроку:

навчальна: відпрацювати в учнів уміння використовувати анімацію, відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід; повторити можливості середовища зі створення презентацій щодо стильового оформлення слайдів, додавання гіперпосилань та елементів управління;

розвивальна: розвиток наочно-дійового мислення, предметного сприйняття; вміння концентрувати увагу, зорової та механічної пам'яті; розвиток творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці; формування відчуття смаку та стилю.

Очікувані результати: учень уміє використовувати анімацію, відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід; створювати стильове оформлення слайдів у презентаціях; додавати до слайдів гіперпосилання та елементи управління; оцінювати презентацію за заданими критеріями.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення презентацій.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації.

Хід уроку

Найчудовіше місто — це те, де людина щаслива.

Еріх Марія Ремарк

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Сьогодні ми почнемо урок з хвилинки географії.

— Поділимось на дві групи. До першої будуть входити учні, які народилися взимку або навесні, а до другої — влітку або восени. Учасники першої групи будуть називати країну, другої — її столицю. Потім — навпаки.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні пригадують назви країн та їхніх столиць упродовж 3 хв

II. Перевірка домашнього завдання

— Час перевірити, чи в кожного є домашнє завдання і наскільки якісно воно виконане.

— Повідомте, які матеріали ви підібрали та якими ресурсами Інтернет для цього скористалися

Діти розповідають про стан виконання домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

— Наш урок сьогодні — виключно ваша практична робота за комп’ютерами, під час виконання якої будемо намагатись застосувати всі відомі дії з підготовки та демонстрування презентацій.

— Тому швидко пригадаємо, ті алгоритми виконання дій, які можуть вам знадобитися.

Підсумок етапу:

Учитель акцентує увагу на найбільш важливих моментах та відмічає вдалі висловлювання

Діти по черзі коротко повідомляють, які дії вони планують виконувати під час заняття

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Отже, недарма ми розпочали нашу зустріч сьогодні з пригадування країн та столиць, недарма ви підбирали вдома відповідний матеріал.

— Зараз розпочнемо роботи з підготовки презентації про ті столиці країн світу, які ви обрали для себе.

— З’ясуємо, про які столиці ми сьогодні наприкінці уроку побачимо презентації

Учні по групах повідомляють про зміст своїх майбутніх презентацій

V. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Групова робота (кількість груп збігається з кількістю комп'ютерів у кабінеті)

Завдання (кожна група використовує підготовлені матеріали за темою «Столиці світу»)

— Презентація має складатися з 5 слайдів.

Розподіл матеріалу на них — довільний, але обов’язкове використання таких елементів та можливостей:

✵ текст;

✵ зображення;

✵ звук;

✵ відеокліпи;

✵ мовний супровід;

✵ дизайн;

✵ анімація;

✵ гіперпосилання;

✵ елементи керування

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи

VI. Фізкультхвилинка


VII. Практична робота учнів за ПК (продовження)

— Пропоную взаємно проаналізувати презентації та оцінити їх за планом, відомим з минулого уроку:

1. Зміст 1 бал

2. Грамотність 1 бал

3. Вдале розміщення зображень та відеокліпів 1 бал

4. Доцільне застосування звукових ефектів та мовного супроводу 2 бали

5. Стильове оформлення 2 бали

6. Анімаційні ефекти 2 бали

7. Гіперпосилання та елементи управління 2 бали

8. Оригінальність 1 бал

Разом 12 балів

Учитель та учні паралельно за однаковими критеріями здійснюють оцінювання робіт.

— Прокоментуйте та аргументуйте свої оцінки

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємооцінок учнів

Діти здійснюють взаємооцінювання створених презентацій

Учні доводять свою позицію щодо оцінювання робіт

VIII. Підсумки уроку та рефлексія

— Прошу кожного продовжити речення:

«Сьогодні мій внесок у виконану практичну роботу був таким:...»

Учні характеризують свою роботу на уроці

IX. Домашнє завданняHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити