Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 13. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ»

Мета уроку:

навчальна: узагальнення знань за темою «Комп'ютерні презентації»; закріплення навичок використання анімації, відеокліпів, звукових ефектів, мовного супроводу; стильового оформлення слайдів, додавання гіперпосилань та елементів управління;

розвивальна: формування навичок ділової взаємодії та прийняття групових рішень, роботи з різними джерелами інформації, стислого викладу своїх думок;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, уважності, зосередженості, акуратності в роботі з програмним забезпеченням; інтересу до самостійної роботи, творчості.

Очікувані результати: учень уміє описати способи показу презентацій; використовувати анімацію, відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід; створювати стильове оформлення слайдів у презентаціях; додавати до слайдів гіперпосилання та елементи управління; оцінювати презентацію за заданими критеріями.

Обладнання та матеріали: аркуші для письмової роботи, комп'ютер, презентації за темою «Природні зони України. Рослинний і тваринний світ», які виконані без дотримання вимог до презентацій.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення презентацій.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Мудрим є не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні.

Есхіл

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Сьогодні фінальний перевірочний урок за темою «Комп’ютерні презентації».

— На його початку пропоную кожному переконати себе і нас у тому, що ви готові до контрольної роботи.

— Для цього «про себе» проговоріть речення, які стосуються нашої теми і починаються словами:

✵ «Я знаю...»

✵ «Я умію...»

✵ «Я можу...»

[Орієнтовні відповіді:

«Я знаю... (що таке програма PowerPoint, її інтерфейс, де застосовують комп’ютерні презентації)»

«Я умію...» (створювати мультимедійні презентації, додавати до них об’єкти, звуки й анімацію, знаходити необхідну інформацію в різних джерелах, працювати в групі)

«Я можу... (застосовувати свої знання та уміння для розв’язання практичних задач, супроводжувати свої виступи комп’ютерною презентацією)»]

— А тепер ті, кого я попрошу це зробити, проговоріть ці самі речення вголос.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні виконують цю вправу упродовж 3 хв

II. Перевірка домашнього завдання

— Час перевірити, чи в кожного є домашнє завдання і наскільки якісно воно виконане

Діти розповідають про стан виконання домашнього завдання

ІІІ. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Виходячи з того, що ми зараз почули, кожен з вас на попередніх уроках розглянув та відпрацював велику кількість відомостей і навичок щодо створення якісних, яскравих та цікавих презентацій.

— Тому розпочнемо працювати.

— Перша група буде виконувати письмову роботу, друга — працювати за комп’ютерами і виконувати практичне завдання. Через 15 хвилин групи міняються місцями

Учні розподіляються на дві, однакові за кількістю учнів, групи

IV. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу

Письмова робота над питаннями тесту

[Орієнтовний перелік питань наведено у додатку до уроку.]

Учні відповідають на питання тесту

V. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Індивідуальна робота

Біля кожного комп’ютера — картка з ім’ям папки та файлу з презентацією.

Завдання:

— Переглянути надану презентацію, виявити недоліки, відповідно до вимог, висунутих до презентацій.

— Внести зміни до презентації, відповідно до вимог.

Розподіл матеріалу на слайдах — довільний, але обов’язкове використання таких елементів та можливостей:

✵ текст;

✵ зображення;

✵ звук;

✵ відеокліпи;

✵ мовний супровід;

✵ дизайн;

✵ анімація;

✵ гіперпосилання;

✵ елементи керування

Учні формулюють правила

Індивідуальне виконання учнями практичної частини роботи

VI. Фізкультхвилинка


VII. Підсумки уроку та рефлексія

Попередній аналіз учителем результатів практичної роботи [коментар побаченого на екранах моніторів під час її виконання]

Учні описують свої власні відчуття щодо результату виконаної на уроці роботи

VIII. Домашнє завдання
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити