Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 4. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Урок 16. ЗАГРОЗИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ В ІHTEPHETI. ЗАСОБИ БРАУЗЕРА, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ. ЗАХИЩЕНІ САЙТИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. НАЛАШТОВУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ В СЕРЕДОВИЩІ БРАУЗЕРА

Мета уроку:

навчальна: формувати уявлення про загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті; ознайомлення та практичне опрацювання засобів браузера, що призначені для гарантування безпеки, формування уявлення про брандмауер та формування стійкої впевненості про необхідність захисту даних; закріплення вміння налаштовувати браузер для захисту інформації;

розвивальна: розвиток теоретичного та практичного мислення, уміння застосовувати здобуті знання на практиці; розвиток вміння концентрувати увагу, розвиток уяви, смислової та зорової пам'яті;.

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, вміння працювати в малих групах та особистої відповідальності за результати роботи на уроці; сприяння виховання бережливого ставлення до інформаційних ресурсів та даних як власних, так і чужих.

Очікувані результати: учень уміє описати загрози, що виникають у процесі використання Інтернету; використовувати засоби браузера для захисту даних.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, під'єднані до мережі Інтернет, аркуші з текстом «диктанту для шпигунів».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, веб-браузер.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити!

Льюїс Керролл

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

1. Привітання, психологічне налаштування учнів на роботу.

Вправа «Формула уроку»

Учні повинні скласти формулу своєї майбутньої роботи на уроці, використовуючи умовні позначення всіх якостей, що необхідні для плідної роботи.

Старшокласникам можна дати завдання «розшифрувати» записану формулу. Такий тренінг розвиває в дітей навички самоорганізації, логічне мислення, вміння ставити мету і досягати її. Наприклад (у * о) + (в + с) * р = з, де у — увага, о — організованість, з — взаємодопомога, с — спілкування, р — робота, з — знання.

2. Фіксація відсутніх.

3. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо

4. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття

Учні вітаються з учителем

Учні створюють формулу уроку, її аргументують, записують у зошит

II. Актуалізація опорних знань

Методичний прийом «Диктант для шпигуна»

Клас об’єднується у три команди.

Текст диктанту поділений на три частини.

Аркуші з текстом прикріпляють до дошки.

Кожен із членів групи підходить до тексту, читає, запам’ятовує, повертається до власної групи й диктує їм свою частину. Перемагає та команда (група учнів), яка закінчить роботу першою і не припуститься помилок

Учитель здійснює аналіз диктантів та організовує обговорення результатів роботи груп

Орієнтовний текст диктанту для шпигуна наведено в додатку

Учні працюють у командах, намагаючись якомога краще виконати командне завдання, вчаться співпрацювати

III. Постановка навчальної задачі. Мотивація

— Як ви пам’ятаєте з матеріалу минулого уроку, загрозами під час роботи в Інтернет є не тільки віруси та шкідливі програми, а й від самого користувача (які саме небезпеки може заподіяти власній роботі необізнаний користувач Інтернет?)

— Користувач, наприклад, може випадково чи ні взяти участь

у чат-розмові з незнайомцем чи надіслати особисту сімейну інформацію, чи потрапити на агресивний сайт.

— За даними дослідження*, здійсненого за ініціативи компанії «Київстар», на питання «Чи надаєте ви свої особисті дані в мережу інтернет (паспорт, домашню адресу, телефони, фото)?» були надані такі відповіді:

Так — 74 респондента або 29 %;

Ні — 126 респондентів або 50 %;

Інколи — 55 респондентів або 21%.

— Як бачимо, тільки половина дітей знає про загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті та дотримуються правила «Не розповсюджуй особисту інформацію».

— Як ви вважаєте, чи варто знати про загрози, які можуть статися з людиною під час роботи в Інтернет?

— Отже, сформулюємо тему уроку та наші задачі

Учні висловлюють припущення про небезпеки роботи в Інтернет

Учні за допомогою вчителя формулюють тему уроку та завдання уроку.

Записують тему

IV. Відкриття учнями нового знання

Робота з підручником

(Веселе налаштування на роботу)

— Для того щоб навчити нас у дитинстві їсти ложкою та виделкою, мама спочатку розказала нам про це приладдя, про небезпеки використання, показала, як діяти ними та допомогла порадами щодо правильного використання.

— Сьогодні я пропоную за таким самим планом: 1) ознайомитись із загрозами, що може отримати користувач Інтернет та 2) сформувати поради для уникнення цих ризиків.

1. Заповнення схеми (фронтальна робота) — загальна схема — на дошці, учні кожен собі таку схему замальовує в зошит.

Загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті

2. Складання пам’ятки для уникнення цих ризиків (спочатку фронтально, обговорюючи питання, а потім за допомогою підручника)

3. Поняття «захищені сайти». Розповідь учителя.

4. Пояснення поняття брандмауера та показ дій для захисту засобами звичайного браузера.

Під час складання пам’ятки важливо, щоб наприкінці уроку її отримав кожен учень, тому варто під час її формування посадити двох учнів за комп’ютери для запису думок та припущень.

Учні працюють з підручником та створюють схему

V. Первинне закріплення. Відкриття учнями нового знання

Вправа «Власний висновок»

Учням пропонують продовжити речення, висловивши власний висновок щодо захисту від загроз з Інтернету

Наприклад, за таким шаблоном

«Я знав, що Інтернет інколи є небезпечним, але сьогодні я зрозумів...» або «Тепер під час роботи в Інтернет я обов’язково пам’ятатиму про ...» чи «Всім рідним, які спілкуються засобами Інтернет, я пораджу налаштувати...»

Учні в такий спосіб мають повторити найбільш вагомі теоретичні положення уроку.

Учитель коригує, спрямовує відповіді учнів

Учні формулюють вислови

VI. Фізкультхвилинка


VII. Практична робота учнів за ПК «Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера»

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

— Запустити браузер (краще, якщо буде встановлено на комп’ютери учнів хоча б два різних браузери) й подальшу роботу проводити засобами ОБОХ браузерів — учні мають побачити спорідненість етапів роботи та виробити універсальні вміння.

— Установіть такі налаштування браузера:

✵ Захистити свій пристрій від небезпечних сайтів — увімкнено.

✵ Заборонити всім сайтам відображати спливаючі вікна.

✵ Заборонити всім сайтам відстежувати ваше місцезнаходження.

✵ Заборонити всім сайтам показувати сповіщення.

✵ Заборонити сайтам доступ до вашого мікрофона.

✵ Заборонити сайтам доступ до вашої камери.

Заборонити всім сайтам автоматично завантажувати кілька файлів.

— Створіть у текстовому процесорі документ зі звітом про практичну роботу.

— Укажіть у звіті назву практичної роботи та додайте скріншоти з установленими налаштуваннями браузера.

— Надішліть звіт учителю.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Інформатичний словник»

— Якими новими термінами інформатики поповнився ваш особистий інформатичний словниковий запас?

— Чи всі терміни є загрозами роботи користувача? Що ми можемо протиставити цим загрозам?

Роздати створені учнями пам’ятки для вклеювання в зошит.

— Якщо пригадати формулу уроку, яку ми склали на її початку, то прошу кожну зі складових самостійно оцінити від 0 до 10 та підрахувати дані.

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем — залежно від отриманих учнем розрахунків виставляють оцінку за урок

Учні відповідають на запитання та здійснюють розрахунки. По черзі повідомляють їх учителю

VIII. Домашнє завдання
* http://193.41.60.100/cr/press_center_new/news/?id=44785

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити