Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 5. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 18. КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ. ВИДИ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ: РОЗРАХУНКОВІ, ГРАФІЧНІ, ІМІТАЦІЙНІ ТА ІНШІ МОДЕЛІ. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Мета уроку:

навчальна: повторити основні поняття теми «Моделювання», вивчені в попередніх класах; познайомити учнів з основними видами комп'ютерних моделей, відпрацювати практичні уміння в розробці комп'ютерних моделей для практичного використання в різних життєвих ситуаціях;

розвивальна: розвиток логіко-алгоритмічного мислення, уміння порівнювати, робити висновки та класифікувати, розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; розвиток довготривалої пам'яті, уваги, творчої уяви;

виховна: сприяння осмисленню цілісної картини світу, виховання почуття гідності за людство та його сучасні надбання та винаходи, сприяння розширенню кругозору учнів; розвиток предметного мовлення; прищеплення навичок самоконтролю, особистої відповідальності за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «комп'ютерна модель»; описати види комп'ютерних моделей; розробляти комп'ютерні моделі для практичного використання в різних життєвих ситуаціях.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, завдання для роботи в парах.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, відеоролик з теми «Моделювання» адреса (https://goo.gl/5aUa9U).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Машини мають працювати. Люди мають думати.

Принцип IBM

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Людська доброта — найдивніше явище у світі. Спробуйте за допомогою усмішки передати свій настрій.

Перевірка присутніх та готовності учнів до уроку

Учні посміхаються, вітаються з учителем, перевіряють власну готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

Зачитування результатів учнівських опитувань та їх обговорення. Учитель оцінює домашню роботу учнів (із їх взаємокомєнтуванням)

Учні демонструють власні домашні завдання учителю та класу, зачитують результати опитування

IІI. Актуалізація опорних знань

Сьогодні ми вивчатимемо нову тему — основні теоретичні положення ми вивчали з вами ще в 7 класі. Тому необхідно відгадати назву цієї теми та пригадати її основні положення для подальшого вивчення. (Переставте літери місцями так, щоб отримати назву нашої теми.)

ПОРТ'ЮКЕМНЕ НОМЯДЮВАЛЕН

Й основний термін теми ДЕЛОМЬ

Учні відгадують назву теми та основного її терміну, відповідають на питання учителя, пригадують матеріал теми

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Отже, обговоривши ваші відповіді на завдання, ми повернулися до навчального матеріалу минулих років та згадали деякі відомості про моделі та моделювання.

— Тому можемо продовжити вивчення цієї досить важкої, але дуже важливої теми.

Але спочатку пригадаємо необхідність моделювання для людства (перегляд відеоролика для теми «Моделювання» за адресою https://goo.gl/5aUa9U)

Комп’ютерна модель допомагає спостерігати й досліджувати явища й процеси у динаміці їх розгортання, здійснювати багаторазові випробування моделі, одержувати різноманітні кількісні показники в числовому або графічному поданні, зокрема такі, які вимагають виконання складних, численних або трудомістких розрахунків.

За допомогою комп’ютерного моделювання вивчають об’єкти та явища, які неможливо, дорого або небезпечно відтворювати в реальних умовах. Це дозволяє не лише економити матеріальні ресурси, а й зберігати екологічні умови існування людини, уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань. Комп’ютерне моделювання є унікальним інструментом пізнання швидкоплинних або надповільних процесів. Їх можна досліджувати на комп’ютері, розтягуючи чи стискуючи час або навіть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу. Моделювати й вивчати за допомогою комп’ютера можна й такі явища, які не відбувалися, або невідомо, чи відбудуться коли-небудь у реальному житті, — наприклад, зустріч нашої планети з небесним тілом


IV. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з опорою на підручник

План:

1. Поняття «комп’ютерна модель». Її переваги. Приклади комп’ютерних інформаційних моделей.

2. Поняття комп’ютерного моделювання.

3. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.

Нотування учнями в зошит схеми «Види комп’ютерних моделей». (Заповнення учнями таблиці.)

Учні слухають учителя, читають підручник, записують схему з підручника чи заповнюють таблицю (початок заповнення таблиці наведено). По закінченні оформлення в зошитах таблиці учні мають відповісти на головні питання уроку. Додають до відповіді власні приклади


Вид комп’ютерної моделі

Призначення

Приклади


1

Розрахункова (математична)

модель

Для моделювання різних фізичних, біологічних, соціальних, та інших явищ. Застосовують для багаторазового проведення випробувань, у тому числі — зі зміною параметрів, з подальшим збором та опрацювання отриманих результатів

Коливання маятника, поширення хвиль.

Також задачі на знаходження оптимального рішення, мінімальні витрати чи максимальний прибуток

2

Графічна модель

Для відображення у графічному вигляді (за допомогою певним чином організованих даних (знаків, сигналів)) найістотніших властивостей об’єктів дослідження

Наочні, графічні, анімаційні, текстові, табличні інформаційні моделі, реалізовані засобами програмних середовищ

3

Імітаційна модель

Для дослідження поведінки об’єктів обраної системи дослідження, для створення комп’ютерних ігор, «віртуальних світів», навчальних програм та анімацій

Навчальні моделі, що застосовують для навчання та тренування (наприклад, програма імітації водіння автомобіля). Ігрові моделі, що дозволяють відтворити поведінку об’єкта в ігрових ситуаціях

4
— Для чого необхідні комп’ютерні моделі різних типів? Навіщо людям моделювання? Невже тільки для ігор??

— Де та коли ви самі вже використовували елементи моделювання? Елементи комп’ютерного моделювання?

4. Поняття комп’ютерного експерименту.

Бажано, щоб учитель зміг показати елементи комп’ютерного експерименту (наприклад, в Інтернет є онлайн різні фізичні та хімічні онлайн-експерименти та їх дослідження, а можна й самостійно класти у візуальному середовищі програмування комп’ютерну модель дослідження, наприклад, чи вистачить шпалер на ремонт кімнати чи ні)


V. Фізкультхвилинка


VI. Первинне закріплення знань

Фронтальна бесіда за питаннями підручника та фронтальне обговорення задач на створення словесної інформаційної моделі. Наприклад: «Складіть інформаційну модель об’єкта «Ноутбук» для розв’язування задач, що постають перед: а) вантажником; б) директором комп’ютерного магазину; в) веб-дизайнером; г) геймером».

Вправа «Парне завдання»

Учні об’єднуються в пари (можна дати завдання одне на парту).

Учитель роздає різнорівневі завдання для перевірки засвоєних у минулі роки знань.

{У додатку наведено орієнтовний текст різнорівневих завдань.}

Після самостійної роботи учнів роздає правильні відповіді для самоконтролю

Учні обговорюють питання підручника, висловлюючи власні думки, розв’язують завдання.

Учні обирають завдання одного з трьох рівнів, самостійно виконують їх та здійснюють самоперевірку, вибірково озвучують їх

VII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи Завдання (на вибір учителя):

— Провести комп’ютерний дослід за допомогою сайту Віртуальної освітньої лабораторії www.virtualab.net за підручником Морзе Н. В.)

— Створити у візуальному середовищі програмування математичну модель — див. підручник Бондаренко О. О.) або дослідження математичних моделей-задач (за підручником Ривкінд Й. Я.)

По завершенні практичної роботи учні прийшли до висновку — чим комп’ютерні дослідження кращі (або гірші) за некомп’ютерні. Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємооцінок учнів

Учні формулюють правила безпечної роботи за комп’ютером Виконують завдання практичної частини уроку, фіксують результати комп’ютерного дослідження

IX. Підсумки уроку та рефлексія

— Що мали сьогодні засвоїти на уроці?

— Сьогодні ознайомились тільки з новою темою? Які знання з минулих років знадобились?

— Які знання здобули?

— Чи важко було виконувати самостійну роботу в парах?

— Що запам’ятали найкраще?

— Яка з моделей вам вже зустрічалася на інших уроках?

— Який би комп’ютерний експеримент спробували поставити ви особисто?

— Що викликало здивування на уроку?

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

IX. Домашнє завдання

За підручником: ____________________________________

Творче: створити за допомогою візуальної мови програмування невеличке власне математичне дослідження та провести комп’ютерний експериментPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити