Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Урок 1. ІНФОРМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Мета уроку:

навчальна: повторення основних понять курсу: «інформатика», «інформація», «інформаційні технології»; ознайомлення учнів з класифікацією сучасних інформаційних технологій, етапами їх становлення; формування міцних знань інформаційних процесів, їх характеристик та моделей;

розвивальна: розвиток особистісно-смислового ставлення до навчального предмета; розвиток довготривалої смислової пам'яті; гнучкості мислення; предметного сприйняття, уваги;

виховна: формування бережливого ставлення до обладнання комп'ютерного кабінету, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

Очікувані результати: учень уміє пояснити зміст понять «інформатика», «інформаційні технології», «основні інформаційні процеси»; описати різновиди інформаційних технологій, їх призначення та використання в освіті; класифікувати інформаційні технології.

Обладнання та матеріали: аркуші з написаним на кожному словами «інформатика як наука»; презентація з ілюстрацією етапів становлення інформаційних технологій.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Здорово жити в момент, коли все в світі змінюється,

і відчувати струми прогресу в кінчиках пальців, що лежать на клавіатурі.

Джуліан Ассанж

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Психологічне налаштування роботи з класом

1. Представлення вчителя, його вимоги до роботи учнів, коротка характеристика програми з предмета на навчальний рік.

2. Знайомство з класом (під час проведення уроку з незнайомими учнями)

Прийом «Заплющені очі та інформація».

Учитель пропонує учням заплющити очі та відверто відповісти на питання вчителя, піднявши руку, якщо відповідь ствердна.

[Діти не завжди можуть відверто відповісти на будь-які питання, якщо на них дивляться оточуючі. А із заплющеними очима ніхто не буде знати, як відповідає сусід.]

Орієнтовні питання:

✵ Я люблю вчитися

✵ Я із задоволенням працюю з комп’ютером

✵ Я багато часу проводжу в соцмережах

✵ Я маю свою сторінку в соцмережах

✵ Мій улюблений предмет — інформатика

✵ Я — геймер

✵ Мені нецікаво вчитися

✵ Мені не подобається програмування

✵ Я залюбки конструюю сайт

✵ Вважаю інформатику непотрібним предметом

✵ Мені подобається розв’язувати складні завдання

✵ Я спробую взяти участь у конкурсах з інформатики

✵ Я маю власний YouTube-канал

✵ Я здатен навчити інших роботи в деяких програмних продуктах

✵ Я намагаюся та спробую отримати найвищий бал у семестрі Учитель підбиває підсумки:

— Серед вас є учні, які... (учитель здійснює короткий аналіз відповідей)

Відповіді учнів

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів Вправа «Асоціації»

Крок 1

Учитель об’єднує учнів по 4 (по 2 парти) та пропонує завдання: за обмежений час (2 хв) записати найбільшу кількість асоціативних словосполученню «Інформатика як наука» слів

Крок 2

Учні працюють у групах

— Розгорніть, будь ласка, підручники та підкресліть на вашому аркуші слова, які містить визначення науки інформатики

— Підніміть руки ті, у кого збіглося 1, 2, 3 ... слів.

Учитель визначає групу, у якій предметні асоціації були найправильніші

Учні працюють з підручником, аналізуючи текст визначення

III. Постановка навчальної проблеми

— Ви сьогодні згадали багато знань з нашого предмета та визначення інформатики як науки.

Напевно, ви вже здогадалися, що сьогодні на уроці ми спробуємо поповнити та розширити ваш особистий словниково-тлумачний запас знань з інформатики, у яких найчастіше трапляються такі слова: інформатика та інформаційні технології.

— Пригадаймо значення цих слів.

— Як ви вважаєте, у яких галузях людської діяльності знання з інформатики не потрібні?

Учні записують тему уроку

Учні разом пригадують значення понять

— А у яких потрібні?

— Для яких дій?

— Чи можемо зробити висновок з інформатики на дошці?

— А які ви знаєте інформаційні технології?

Учні відповідають, учитель записує їхні відповіді у 2 стовпчики

— Чи можу я сказати, що бібліотекар чи столяр, чи танцівник, чи касир користуються інформаційними технологіями?

— Тому необхідно розібратися з тим, які саме існують інформаційні технології та виокремити їх ознаки

Учні мають дійти висновку, що необхідно знати фахівцю будь-якої професії

Діти пробують відповісти

IV. Складання плану виходу із навчальної проблеми. Сприйняття нових знань

Робота з підручником

— Пропоную для більш швидкої роботи з інформацією підручника скласти схему-класифікацію інформаційних технологій

Учні, працюючи з підручником, заповнюють схему в зошиті

Учитель пропонує учням під назвою кожної інформаційної технології записати якомога більше сучасних професій, у яких застосування цієї інформаційної технології було б доцільним.

Діти записують назви сфер людської діяльності

Історична хвилинка

Учитель пропонує відгадати загадку:

— А чи можу я стверджувати, що кожен з вас, просто зараз, на уроці, реалізовував інформаційну технологію?

— А якщо письменник набирає текст на друкарський машинці, він використовує інформаційну технологію?

— А якщо сусіди по парті передають одне одному таємні записки, — це інформаційна технологія?

— Так, це саме інформаційна технологія. Для того щоб переконатися в цьому, ознайомимося зі слайдами.

Учитель демонструє презентацію з етапами становлення інформаційних технологій, пропонуючи учням навести сучасні приклади наведених інформаційних технологій.

— А який етап розвитку інформаційних технологій пасує саме вам?

— Добре!

А тепер уявімо, що ви отримали за допомогою обраної інформаційної технології певний інформаційний продукт. Які дії ми можемо з ним зробити та яку назву мають ці дії?

Схематична відповідь заохочується

Висновок:

— Тепер ми знаємо, що використавши певну інформаційну технологію та створивши електронний інформаційний продукт, ми за допомогою інформаційних процесів можемо його покращити (обробити), переслати (надіслати електронною поштою), зберегти (на носій), закодувати чи зашифрувати для подальшого збереження тощо.

— Пропоную довести власні вміння на практиці

Учні висловлюють власні думки з цього питання

Учні вивчають матеріал з екрану чи з підручника, обґрунтовуючи кожний етап та підкріплюючи його власними прикладами.

Відповіді дітей.

Учні вивчають матеріал у підручнику та називають окремі інформаційні процеси. Можлива робота одного учня на дошці — створення еталонної відповіді для перевірки іншими учнями

V. Фізкультхвилинка


VI. Первинне закріплення знань

Практична робота учнів з ПК

Завдання для практичної роботи

Як театр починається з гардеробу, так і практична робота інформатика обов’язково розпочинається з нагадування правил безпечної роботи з персональним комп’ютером.

Отже, завдання: використовуючи будь-яку з інформаційних технологій, підготувати інформацію з правил безпечної роботи за комп’ютером та надіслати вчителю (на e-mail, у соціальну мережу тощо)

Учитель перевіряє отримані роботи

Учні сідають за комп’ютерами та створюють інформаційний продукт за допомогою обраної технології та надсилають або демонструють учителю

VII. Уведення учнів у систему знань та повторення

Вправа «Бій питаннями»

Кожен учень формулює питання за змістом вивченого матеріалу та обирає відповідача

Учні формулюють питання та очікують відповіді

VIII. Рефлексія

Учитель відмічає найбільш вдалі питання та відповіді.

— Якою була тема уроку?

— Чого кожен з вас навчився?

(Можна використати прийом «Мікрофон».)

— Ви надали якісну характеристику вашим знанням з інформатики сьогодні, а я вам надам кількісну (учитель оголошує оцінки за урок)

Учні індивідуально відповідають на питання

IX. Домашнє завданняPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити