Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 5. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 20-21. СТВОРЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ (ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ ТОЩО) В РІЗНИХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Мета уроку:

навчальна: формувати вміння конкретизувати та уточнювати задачі для моделювання; вчити встановлювати та описувати взаємозалежності між параметрами моделі; формувати вміння добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів; формувати вміння за вибраним методом складати детальний план розв'язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів; практичне опрацювання вміння створювати моделі в різних програмних середовищах;

розвивальна: розвиток спрямованої уваги, мнемонічної культури та довготривалої пам'яті; розвиток логіко-алгоритмічного та практичного мислення, розвиток предметного та ціннісного сприйняття інформаційних об'єктів; розвиток творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці; уміння висловлювати особистої думки та прислухатися до думок інших; сприяння формуванню бережливого ставлення до матеріальних та духовних цінностей.

Очікувані результати: учень уміє встановлювати та описувати взаємозалежності між параметрами моделі; за вибраним методом складати детальний план розв'язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів; добирати засоби реалізації моделі на комп'ютері; розробляти алгоритм одержання результатів, створювати моделі в різних програмних середовищах.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, іграшковий гральний кубик (можна паперовий, картонний), естафетний предмет.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, програми пакету MS Office, середовище програмування Lazarus, редактор інтер'єрів чи інше середовище для створення комп'ютерної моделі.

Тип уроку: урок формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Хід уроку

Дослідження створює нове знання.

Ніл Армстронг, американський військово-морський льотчик ВМС США, інженер аерокосмічної техніки, астронавт. Командир «Аполлона 11», який виконав політ на Місяць та перший землянин, який ступив на його поверхню.

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів.

Під час роботи з нашою темою ви бачите, що в нас є багато нових термінів. Під час набору на клавіатурі одного з них було натиснуто такі клавіші клавіатури (деякі неодноразово)

(комп’ютерний експеримент)

[для другого уроку

(програмне забезпечення)]

— Який термін було набрано?

— Як цей термін стосується нашої теми?

— Дайте йому тлумачення.

— Які ще терміни нашої теми ви пам’ятаєте?

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо завдання за підручником. Готуються ті, хто має виконане творче завдання — власну інформаційну модель

Діти обговорюють домашні завдання, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють творче ДЗ

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

(Учитель обирає найбільш сприятливий йому вид роботи.)

Ігрова вправа «Інформативний кубик»

Учитель показує учням іграшковий кубик з крапками (гральний кубик) та проголошує правила гри: кубик кидають учню, а учень, що його спіймав, — дивиться кількість крапок на грані, що повернута до нього. Число крапок є номером етапу комп’ютерного моделювання, про який має розповісти учень (спочатку хоча б назвати етап за цим номером). У разі правильної відповіді та залежно від розкриття питання учитель нараховує учневі бали. У разі, коли учень не може згадати етап комп’ютерного моделювання, він може назвати тлумачення будь-якого іншого питання нашої теми, але бали за таку відповідь мають бути нараховані вдвічі менші. По закінченні відповіді учень кидає кубик іншому учню та той, у свою чергу, також має згадати відповідний етап комп’ютерного моделювання (Під час нумерування етапів комп’ютерного моделювання ми користувалися підручником Бондаренко О. О. та Морзе Н. В.)

Вибіркове опитування «Знаю/Можу зробити»

Гра-естафета, у якій учні розпочинають відповідь або зі слова «Знаю», або зі слів «Можу зробити». Учні розкривають власні знання з нашої теми, якщо до них потрапляє естафетний предмет. Після відповіді передають естафетний предмет іншому учневі. Передбачається по закінченні гри останньою відповіддю — аналіз того, що цією грою досягнуто, повторено. Цей аналіз може зробити як один з учнів (у разі правильної відповіді йому нараховують додаткові бали, адже аналізувати відповіді всього класу одному важко), так і вчитель. (Таке рефлексивне опитування можна проводити й на етапі підбиття підсумків уроку.)

Вибірковий аналіз відповідей учнів учителем та додавання балів до оцінки за урок

Учні дають відповіді на питання

Учні кидають один одному кубік та пригадують й тлумачать етапи комп’ютерного моделювання.

Якщо номер вже був у іншого учня, все одно той учень, якому повторно випав вже розкритий номер етапу - повторює його знову, але самостійно

Учні пригадують власні знання, здобуті на попередніх уроках, та висловлюють їх за запропонованою формулою.

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Оголошення учням епіграфа до уроку та інформування про автора висловлювання. У зв’язку з епіграфом — звернення до учнів:

✵ Як ви розумієте це висловлювання в рамках нашої теми?

✵ Чи можна вважати автора висловлювання дослідником?

✵ Як ви вважаєте, яку роль у житті автора висловлювання відіграло моделювання?

✵ Чи можна сказати, що моделювання інколи може врятувати життя людини? Наведіть приклади.

Сьогодні ми будемо створювати й опрацьовувати моделі на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах. Тому від вас потребується зосереджена та вдала робота зі створення інформаційних моделей. Запишемо тему уроку

Учні вислуховують епіграф до уроку, висловлюють власні припущення щодо озвучених питань, роблять висновки, записують тему

V. Вступні вправи (ознайомлення з правилами, алгоритмами виконання певних дій)

Учитель обирає завдання із запропонованих у підручнику, пояснює її виконання та створення певної інформаційної моделі. Наводить приклади фіксації результатів комп’ютерного експерименту

Учні отримують приклад завдання з комп’ютерного моделювання, обговорюють етапи роботи разом з учителем

VI. Фізкультхвилинка


VІІ. Пробні та тренувальні вправи (використання вивченого в стандартних умовах)

Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи Завдання:

✵ Тим, хто працює за підручником Бондаренко О. О., — виконання вправи 29 та на другому уроці вправи 30

✵ Тим, хто працює за підручником Ривкінда И. Я., — виконання завдання підручника в кінці п. 5.1.

✵ Тим, хто працює за підручником Морзе Н. В., — виконання завдання підручника з п. 13

Перевірка вчителем результатів практичної роботи. Учитель обов’язково має перед виставленням оцінки за практичну роботу спитати:

Що було модельовано? Яка мета конкретно цього моделювання? Які дані мали були бути отримані? Чи отримали результат під час виконання комп’ютерного моделювання? Що показав комп’ютерний експеримент?

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила безпечної роботи учнів за комп’ютерами та займають місця для виконання практичної роботи

Виконують завдання підручника, створюють інформаційну модель, відокремлюють етапи комп’ютерного моделювання

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Фронтальна підсумкова бесіда «Чому... » у ході якої учні мають відповісти на три питання:

1. Чому була запропонована вчителем саме така задача з моделювання?

2. Чому так важливо під час моделювання дотримуватися певних етапів?

3. Чому для реалізації комп’ютерної моделі вважають найкращим середовище програмування?

Вибіркове опитування за шаблонами:

— Я зрозумів...; — Мені сподобалося... — Я практично опрацював...

— Найважливішим під час комп’ютерного моделювання вважаю етап...

— Найцікавішим під час комп’ютерного моделювання вважаю етап...

— Комп’ютерний експеримент у нашому завданні показав...

— Під час моделювання нашої задачі ми обрали метод...

— Мене здивувало...

— Найбільш мені сподобалося...

— Уважаю найціннішим на уроку...

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні формулюють відповіді на питання.

Учні обирають шаблон відповіді та доповнюють шаблон власними знаннями і враженнями

IX. Домашнє завдання

За підручником: ______________________________

Творче: створити та представити комп’ютерну інформаційну модель на прикладі задачі з улюбленого предмета у програмному середовищіHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити