Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 5. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. СТВОРЕННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ (ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ ТОЩО) В ОДНОМУ З ВИВЧЕНИХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩ

Мета уроку:

навчальна: формувати вміння конкретизувати та уточнювати задачі для моделювання; вчити встановлювати та описувати взаємозалежності між параметрами моделі; формувати вміння добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів; формувати вміння за вибраним методом складати детальний план розв'язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів; практичне опрацювання вміння створювати моделі в різних програмних середовищах;

розвивальна: розвиток спрямованої уваги, мнемонічної культури та довготривалої пам'яті; розвиток логіко-алгоритмічного та практичного мислення, розвиток предметного та ціннісного сприйняття інформаційних об'єктів;

виховна: сприяння осмисленню цілісної картини світу, сприяння розширенню кругозору учнів; розвиток предметного мовлення; прищеплення навичок самоконтролю, особистої відповідальності за результати роботи на уроці, виховання інформаційної культури.

Очікувані результати: учень уміє встановити та описати взаємозалежності між параметрами моделі; добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів; складати за вибраним методом детальний план розв'язування задачі; розробляти алгоритм одержання результатів; проводити комп'ютерний експеримент на базі створеної моделі.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, невеличкі аркуші для тестових запитань.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, програми пакету MS Office, середовище програмування Lazarus, редактор інтер'єрів чи інше середовище для створення комп'ютерної моделі.

Тип уроку: урок використання знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Хороший план, виконаний блискавично сьогодні, набагато краще, ніж ідеальний план на завтра.

Джордж Паттон

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів. Є така українська народна приказка «В чепурній оселі й життя веселе». Подивимось, чи чепурні та охайні ваші парти, ви самі та ваш настрій.

Отже, ви готові до роботи! Тепер час перевірки гарно виконаного

домашнього завдання

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, готуються представляти домашні завдання

II. Перевірка домашнього завдання

— Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння, матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо завдання за підручником та, будь ласка, презентуйте нам карти знань про власні захоплення чи карту знань за власного тематикою. Хто перший?

Діти обговорюють домашні завдання, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють власні карти знань

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Вправа «Обери питання»

Питання створені у вигляді карти знань. Учні обирають собі питання самостійно та відповідають на них. Питання «Чому» та «Як» важливіші за інші та оцінюють вище. Також важливо дати завдання учням проаналізувати таку карту, як інформаційну модель

Посилання на карту https://www.gliffy.com/go/share/Sa0rjcrl9p34k89jxmp0

Письмове завдання — обрати будь-яке питання з карти знань та створити з нього тестове запитання (можна працювати вдвох, але питань має бути стільки, скільки учнів в класі). Такі тестові запитання оформити кожне запитання на окремому невеличкому аркуші та здати учителю. Учитель приймає питання на аркуші тільки тоді, коли тестове питання відповідає темі та правилам створення тестів. Таким чином, учитель зараховує учням бали за розробку тестового питання та отримує базу тестових питань для підбиття підсумків уроку, теми. Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні обирають запитання та дають на них відповіді

Учні обирають питання та створюють власне тестове запитання. Записують його на аркуші та здають учителю

ІV. Фізкультхвилинка


V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку. Загальний інструктаж практичної роботи

Ви виявили досить добрий рівень знань з нашої теми, тому вже настав час практичної перевірки ваших умінь.

Напишемо в зошити тему уроку та спробуємо спрогнозувати, що необхідно сьогодні зробити. (Можна озвучити епіграф до уроку та обговорити його з точки зору уроку.)

Далі учитель надає інструктаж щодо виконання практичної роботи. Практичну роботу на цьому уроці бажано зробити за підручником

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

VІ. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Завдання:

✵ Тим, хто працює за підручником Бондаренко О. О., — виконання практичної роботи № 10.

✵ Тим, хто працює за підручником Ривкінда Й. Я., — виконання практичної роботи № 5.

✵ Тим, хто працює за підручником Морзе Н. В.,— виконання практичної роботи № 5.

— Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

— Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила, посідають місця за комп’ютерами, виконують завдання практичної роботи, звітують про виконання

IX. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Коло ідей»

Вчитель пропонує учням:

1. Обговорити, яких помилок вони припустилися під час виконання практичної роботи.

2. Обговорити причини помилок і знайти в підручнику способи їх усунення.

3. Указати на основні моменти створення, опрацювання та дослідження інформаційних моделей.

4. Довести необхідність комп’ютерного моделювання власними прикладами.

Вправа «Свій тест»

Учитель пропонує згадати основні положення теми, що вивчали, за допомогою тестових питань, розроблених на початку уроку. Учні по черзі витягують питання та відповідають на них. (Також можна визначити «щасливчика» — ті, хто витягнув власні питання) Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до матеріалу, вивченого на уроці

VIII. Домашнє завдання

За підручником: повторити основні правила нашої теми, обрати одне із завдань моделювання за підручником, яке ще не виконували, та створити комп’ютерну модель.

Творче: спробувати створити комп’ютерну модель майбутнього власного бізнесу (можна розказати учням про початок кар’єри Вілла Гейтса: про його незакінчену освіту, але вдалу ідею для бізнесу)Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити