Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 24. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ «БАГАТОРЯДКОВЕ ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ». УВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Мета уроку:

навчальна: формування понять «табличні величини», «елемент табличної величини», «одновимірний масив»; ознайомлення з особливостями елементу керування «багаторядкове текстове поле» та встановлення його на формі; формування первинних навичок уведення та виведення елементів одновимірного масиву;

розвивальна: розвиток логіко-алгоритмічного мислення, уміння аналізувати, порівнювати, розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; розвиток довготривалої пам'яті, уваги, творчої уяви;

виховна: виховання позитивного ставлення до процесу програмування та до результатів роботи в середовищі програмування; розвиток предметного мовлення; виховання особистої відповідальності за результати роботи на уроці; виховання працелюбності та вміння працювати за вказівками.

Очікувані результати: учні розуміють та можуть пояснити поняття «табличні величини», «масив», «одновимірний масив»; вміють здійснити опис найпростішої програми обробки одновимірного масиву з такими складовими: опис, введення та виведення елементів масиву у візуальному середовищі програмування.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, навчальна презентація вчителя, 2-3 готових візуальних проекти з обробки елементів масиву (бажано з підручника) для демонстрування учням.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище візуального програмування Lazarus.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Якщо ви дасте людині програму, то захопите її на один день.

Якщо ви навчите людини програмувати, то займете її на все життя.

Waseem Latif

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів

Минулого уроку ми закінчили роботу з темою «Комп’ютерне моделювання», але цей напрямок має продовження у світі інформаційних технологій. За гарно створеною моделлю йде... А зараз ми перевіримо вашу увагу на початку уроку за допомогою невеличкої вправи: перед вами літери. Необхідно їх переставити так, щоб утворився напрям інформатики, який з цього уроку будемо вивчати.

НАМРЯПУВРОГАН

(Відповідь — програмування)

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, відгадують напрям роботи та готуються представляти домашні завдання

Той, хто швидше за всіх відгадає слово, має його розтлумачити та отримати від вчителя додатковий бал за урок

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Демонстрування домашніх завдань, зачитування відповідей на питання завдання за підручником.

За кращі творчі завдання учитель виставляє оцінки

Учні демонструють власні домашні завдання учителю та класу, представляють творчі завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Вправа «Пригадати все» (фронтальна бесіда за основними запитаннями)

Орієнтовні питання учителя:

1. Що таке алгоритм? Програма? Мова програмування?

2. Які особливості має візуальна мова програмування?

3. Назвіть етапи розв’язання задачі на комп’ютері. Чи схожі ці етапи з етапами побудови комп’ютерної моделі? Знайдіть спільні ознаки та відмінності.

4. Які оператори мови програмування Lazarus вам відомі? Яка мова програмування є основою цього візуального середовища програмування?

5. З яких файлів та складових складається проект на Lazarus? Які розширення мають файли, що містять форму проекту та її код?

6. Дайте тлумачення терміну «розгалуження» в галузі програмування.

7. Що таке цикл? Які види циклів ви знаєте?

8. Що таке змінна? Що визначає тип змінної? Які типи змінних вам відомі?

Учні пригадують знання з теми«програмування», відповідають на питання учителя, записують відповіді

ІV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Люди, які вміють програмувати на професійному рівні, — це дуже успішні та багаті люди. Недарма говорять (учитель озвучує епіграф до уроку).

— Сьогодні ми розглянемо клас задач з програмування, які дуже важко розв’язати за допомогою циклів та розгалуження. Наприклад, всі розуміють важливість правильного зберігання та обробки даних, наприклад, про учнів школи чи про товари у супермаркеті чи просто дані про температуру повітря вдень і вночі. А якщо необхідно знати середній зріст учнів, наприклад, 9 класу, чи середню вагу, чи, наприклад, середню температуру місяця. Тобто дуже часто потрібно зуміти опрацювати велику кількість змінних або множину 1 значень однієї змінної. Для зручності такі дані подають у вигляді таблиць

А в програмуванні такі набори даних називають загальним ім’ям (наприклад, «9 клас») та обробку та звернення здійснюють за загальним іменем та номером елемента.

А такі «зібрані» однотипні набори даних називають «масивами» або «табличними величинами»

Тому запишемо тему уроку...

Учні ознайомлюються з епіграфом до уроку, обговорюють його положення, налаштовуються спробувати власні сили у програмуванні

Учні наводять приклад даних в таблиці. (Серед очікуваних відповідей — оцінки одного школяра чи оцінки всіх учнів на одному уроці, номери прізвищ учнів за журналом, рахування за змістом на фізкультурі.)

IV. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з опорою на підручник

План:

1. Поняття табличної величини, масиву. (Буде дуже корисним, якщо вчитель заготує картки із заготовками для опису елементу масиву. Наприклад такі у всіх однакові, з пропусками замість номеру елемента А [ ] або Mas [ ] або KL9 [ ]

Для пояснення опису елементу масиву викличте до дошки 5-7 учнів. Кожному з них необхідно дати таку картку та завданням: самостійно вписати власний номер елемента масива, яким він є біля дошки)

2. Поняття одномірного масиву, його опис мовою програмування.

3. Пояснення конструкції введення та виведення елементів одновимірного масиву

Учні слухають вчителя, читають підручник, записують в схему необхідні дані. Додають до відповіді власні приклади.

Занотування учнями в зошит схеми «Одновимірний масив».

4. Ознайомлення учнів з елементом керування «багаторядкове текстове поле». Показ дій про його встановлення.

5. Приклади обробки та введення/виведення елементів одновимірного масиву

Одновимірний масив

Призначення _____________________

Приклади _____________________

Опис

Введення елементів масиву

Виведення елементів масиву


V. Фізкультхвилинка


VІ. Первинне закріплення знань

Фронтальна бесіда за питаннями підручника та фронтальне обговорення показаних задач на введення/виведення та обробку одновимірного масиву.

Обговорення способів створення проектів.

Визначення головних елементів задачі, обговорення етапів побудови проекту обробки одновимірного масиву.

Учні обговорюють питання підручника, відповісти на питання: «Яку роль під час складання проекту обробки одновимірного масиву відіграють цикли?» Чи можливо зробити те ж саме без використання циклів?

VII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

— Розсаджування за комп’ютери пропонуємо здійснити за допомогою тих же карток, але номером кожного з учнів буде його номер у списку групи. Учні підходять до вчителя та витягують картку, на якій вже написані, наприклад kl9 [1], kl9 [2], kl9 [3], kl9 [4], kl9 [5] тощо. Якщо учнів рівно стільки, скільки комп’ютерів — то номер масиву є номером комп’ютеру. Якщо учнів більше — то учні, витягуючи номер масиву витягують номер учня-сусіда на практичну роботу.

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

— Відтворити в середовищі програмування завдання, що було обговорене, чи приклад з підручника.

— Вміти наприкінці роботи пояснити правила введення, виведення елементів масиву та присвоювання елементу масиву відповідного значення.

— Спробувати проаналізувати власну поведінку під час роботи з однокласником за комп’ютером та результативність роботи. Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємо- оцінок учнів

Учні формулюють правила безпечної роботи за комп’ютером, посідають місця за комп’ютерами

Виконують завдання практичної частини уроку, готуються відповісти на вказані питання

ІХ. Підсумки уроку та рефлексія

Рефлексивна вправа «Найважливіше/найцікавіше/ (найважче)...»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні по черзі озвучують власні досягнення цього уроку, розпочинаючи відповідь зі слів «Сьогодні для мене найважливішим було..., але найцікавішим виявилося...». Так учні висловлюють власні ставлення до матеріалу, що є дуже важливим на початку вивчення такої теми.

ІХ. Домашнє завдання

За підручником: _______________________________

Творче: створити за допомогою візуальної мови програмування невеличке опитування (наприклад, про улюблений номер комп’ютера в комп’ютерному класі) та сформувати масив відповідей.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити