Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 27. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. СКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ЗНАХОДЖЕННЯ СУМ І КІЛЬКОСТЕЙ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН ЗА ЗАДАНИМИ УМОВАМИ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета уроку:

навчальна: формувати вміння та навички обробки одновимірних масивів, практична реалізація методів обробки та пошуку елементів табличної величини, що задовольняють указані умови; складання, редагування, налагоджування та виконання програм опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування;

розвивальна: розвиток спрямованої уваги, мнемонічної культури та довготривалої пам'яті; розвиток логіко-алгоритмічного та практичного мислення, вміння прогнозувати результати роботи комп'ютерної програми; розвиток предметного та ціннісного сприйняття інформаційних об'єктів;

виховна: розвиток предметного мовлення; сприяння виховання поваги до спеціалістів комп'ютерних професій, зокрема, програмістів; прищеплення навичок самоконтролю, особистої відповідальності за результати роботи на уроці, виховання інформаційної культури, культури програмного діалогу.

Очікувані результати: учні вміють здійснювати опис та обробку елементів одновимірного масиву та здійснюють складання, редагування, налагодження та виконання програм знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента одновимірного масиву у візуальному середовищі програмування.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, невеличкі аркуші для початку уроку, картки із завданням на відповідність.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище візуального програмування Lazarus,

Тип уроку: урок використання знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Відладка коду — це як полювання. Полювання на помилки.

Аміт Калантрі, індійський письменник

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів до виучуваного предмета.

На партах лежать невеличкі аркуші, які вчитель може назвати «квитками». Завдання учням — оформити свій квиток дозволу (допуску) на практичну роботу, здійснивши на аркуші опис будь-якого одновимірного масиву. Аркуш підписати та здати. Ці «квитки» нам знадобляться пізніше. Ті, хто першим впорався, — додати 0,5 бали до практичної роботи.

Отже, ви готові до роботи, квитки здані! Тепер саме час перевірки гарно виконаного домашнього завдання

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, готуються представляти домашні завдання

II. Перевірка домашнього завдання

— Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо завдання за підручником та будь ласка, презентуйте нам власні завдання обробки елементів одновимірних масивів.

Діти обговорюють домашні завдання, коментують відповіді однокласників, демонструють власні проекти

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Вправа «Хто більше»

Учням пропонують по черзі швидко проговорювати всі найважливіші поняття та означення даної теми, доповнюючи одне одного. При цьому вчитель питання не ставить.

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Вправа «Знайди умову»

Учням пропонують завдання на відповідність, але такого типу: умови завдань написані разом, а етапи їх обробки засобами визначеного програмного середовища всі нижче. Завдання — розібратися з етапами обробки, та поставити у відповідність умову задачі, яку конкретний етап реалізує.

Приблизне завдання (використані завдання підручників Бондаренко, Ривкінда):

Д)

1) Знайти суму елементів масиву.

2) Знайти кількість позитивних елементів масиву.

3) Знайти номер елемента, значення якого 15.

4) Підрахувати кількість парних елементів масиву з парними індексами.

5) Визначити, чи присутнє в масиві задане число.

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні обирають запитання та дають на них відповіді

IV. Фізкультхвилинка


V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку. Загальний інструктаж практичної роботи

Ви виявили досить добрий рівень знань з нашої теми, тому вже настав час практичної перевірки ваших умінь.

Напишемо в зошити тему уроку та спробуємо спрогнозувати, що необхідно сьогодні зробити. (Можна озвучити епіграф до уроку та обговорити його з точки зору уроку.)

Далі учитель надає інструктаж щодо виконання практичної роботи.

Практичну роботу на цьому уроці бажано зробити за підручником

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

VI. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Завдання:

✵ Тим, хто працює за підручником Бондаренко О. О., — виконання вправи 33.

✵ Тим, хто працює за підручником Ривкінда Й. Я., — виконання практичної роботи № 6.

✵ Тим, хто працює за підручником Морзе Н. В., — виконання практичної роботи № 6.

Наведемо завдання практичної роботи з підручника Морзе Н. В.

— Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

— Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила, посідають місця за комп’ютерами, виконують завдання практичної роботи, звітують про виконання

IX. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Коло ідей»

Вчитель пропонує учням:

1. Обговорити, яких помилок вони припустилися під час виконання практичної роботи.

2. Обговорити причини помилок і знайти в підручнику способи їх усунення.

3. Указати на основні моменти створення, опрацювання та дослідження інформаційних моделей.

4. Довести необхідність комп’ютерного моделювання власними прикладами.

Рефлексивна вправа «Доповни речення»

«Сьогодні мій внесок у виконану практичну роботу був таким: ...»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до виучуваного матеріалу на уроці, аналізують власний внесок у практичні роботу

IX. Домашнє завдання

За підручником: _________________________________

Творче: обрати в підручнику (або скласти самостійно) завдання на обробку одновимірних масивів та реалізувати задачу у програмному середовищі

Учні записують домашнє завдання, ставлять уточнювальні питання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити