Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 28-29. АЛГОРИТМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН: ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ АБО КІЛЬКОСТІ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ЗАДАНІ УМОВИ; ПОШУК ЕЛЕМЕНТА З НАЙБІЛЬШИМ, НАЙМЕНШИМ ЗНАЧЕННЯМ, ПОШУК ЗАДАНОГО ЕЛЕМЕНТА

Мета уроку:

навчальна: формувати вміння та навички складання, редагування, налагоджування та виконання програм опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування; формування навичок обробки одномірних масивів, ознайомлення з методами обробки та пошуку елементів табличної величини, що задовольняють вказані умови;

розвивальна: розвиток логіко-алгоритмічного та практичного мислення; розвиток довготривалої пам'яті, розвиток вміння комбінувати, аналізувати, порівнювати, розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; розвиток довготривалої пам'яті, предметного сприйняття, уваги, творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури; виховання працелюбності, прагнення доводити до кінця власні додатки; сприяння формуванню бережливого ставлення до матеріальних та духовних цінностей, до результатів роботи однокласників та виховання особистої відповідальності за результати власної роботи.

Очікувані результати: учні вільно володіють поняттями «табличні величини», «масив», «одновимірний масив»; вміють складати та редагувати алгоритми опрацювання елементів одновимірного масиву у візуальному середовищі програмування (знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента).

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, картки для вправи «Знайди помилку», тестові завдання, аркуш з банком завдань для практичного опрацювання (у додатку).

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище візуального програмування Lazarus,

Тип уроку: урок формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Хід уроку

Комп’ютер видає тільки те, що в нього ввели.

Секрет успіху — не інформація, а люди.

Лі Якокка, американський менеджер і промисловець,

президент «Ford Motor Company», винахідник «Форд Мустанг»

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

Для привітання пропонуємо цікаву вправу — учитель вітається, наприклад, так: «Вітаю вас, дорогі елементи масиву 9 клас у кількості ______ учнів цілого типу! Прошу вас допомогти мені заповнити масив команд мови програмування строкового типу». Для цього, перш ніж посісти власне місце (або сісти за парту), учень має промовити будь-яку команду, оператор мови програмування. Учитель тільки фіксує номер елементу: «Перший елемент масиву команд, другий елемент масиву команд, й так далі».

У такий спосіб мобілізуємо увагу учнів на предметі роботи та активізуємо предметне сприйняття.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, пригадують команди мови програмування

II. Перевірка домашнього завдання

Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо завдання за підручником та готуються ті, хто має виконане творче завдання — власну задачу та творчо розроблений додаток обробки елементів одновимірного масиву

Діти обговорюють домашні завдання, коментують відповіді однокласників, демонструють творче ДЗ

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

(Учитель обирає найбільш сприятливий йому вид роботи.)

Парна вправа «Злови помилку».

Учням пропонують програмні коди, які містять помилки як синтаксичні, так і змістовні. Завдання учням.— за обмежений час виправити всі помилки.

Завдання видають одне на парту, тихе обговорення не заборонено. Приклад картки — розроблена програма в підручнику, необхідно тільки внести помилки та роздрукувати по одній на парту. Учням пропонують працювати не синьою пастою під час виправлення помилок. Якщо учитель пропонує обговорення помилок, пропонуємо розробити лише два-три варіанти карток з помилками, інакше дітям буде нецікаво робити аналіз помилок.

Також таке завдання можна дати одне на команду з 4-5 учнів, які за обмежений час мають знайти та виправити всі помилки.

Тести з теми «Одновимірний масив» (якщо ви програмуєте з дітьми на Object Pascal, радимо як основу для тестів використовувати матеріали посібника Шоста Д.М. Інформатика. Turbo Pascal. 10-11 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — 160 с.).

У додатку наводимо саме матеріал з цього джерела

Вибіркове опитування «Знаю/Можу зробити»

Гра-естафета, у якій учні розпочинають відповідь або зі слова «Знаю», або зі слів «Можу зробити». Учні розкривають власні знання з нашої теми, якщо до них потрапляє естафетний предмет.

Після відповіді передають естафетний предмет іншому учневі. Передбачено по закінченні гри останньою відповіддю — аналіз того, що цією грою досягнуто, повторено. Цей аналіз може зробити як один з учнів (у разі правильної відповіді йому нараховують додаткові бали, адже аналізувати відповіді всього класу одному важко), так і вчитель.

(Таке рефлексивне опитування можна проводити й на етапі підбиття підсумків уроку.)

Самостійна робота

1. Записати етапи введення та виведення елементів одновимірного масиву (3 бали).

2. Обрати одне із завдань для практичного опрацювання (дивись додаток) та записати для нього етап обробки. (5 балів)

3. Намалювати ескіз форми для обраної задачі (1 бал) та виписати у стовпчик елементи форми, які буде використано (2 бали)

Вибірковий аналіз відповідей учнів учителем та додавання балів до оцінки за урок

Учні дають відповіді на питання

Учні кидають одне одному кубик та пригадують й тлумачать етапи комп’ютерного моделювання.

Якщо номер вже був у іншого учня, все одно той учень, якому повторно випав вже розкритий номер етапу, — повторює його знову, але самостійно

Учні пригадують власні знання, здобуті на попередніх уроках, та висловлюють їх за запропонованою формулою

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Часто учні під час роботи над задачею з програмування сварять комп’ютер чи систему програмування, коли в них щось виходить не так, як вони планували.

Але «Комп’ютер видає тільки те, що в нього ввели. Секрет успіху — не інформація, а люди».

Оголошення учням епіграфа до уроку та інформування про автора висловлювання. У зв’язку з епіграфом — звернення до учнів

— Як ви розумієте висловлювання в рамках нашої теми?

— Чи стосується воно особистої відповідальності учнів під час роботи за комп’ютером. Чи завжди правильно це висловлювання, виходячи за рамки програмування?

— Що ви особисто можете порадити однокласникам для зменшення помилок під час роботи зі створення проекту обробки одновимірних масивів?

— Хто з вас уважає, що він найкраще опанував тему?

— А підніміть руки, хто вважає, що не володіє темою? (3 перших та других необхідно створити пари та дати одне завдання на двох, причому оцінку ставити обом тільки за результатами роботи та відповідей того, хто вважає, що він погано знає тему. Кращий учень інколи таки може навчити однокласника, тому дамо їм таку спробу. Але, безумовно, під керівництвом учителя.)

— Ось ми знайшли кращих з обох боків учнів у класі.

— А чи можемо ми зробити те саме з елементами масивів? Тобто знайти найбільший та найменший елементи?

— Так, ми будемо працювати з алгоритмами обробки одновимірних масивів, не виключаючи знаходження максимального та мінімального елементів.

Запишемо тему уроку

Учні вислуховують епіграф до уроку, висловлюють власні припущення щодо озвучених питань, роблять висновки, налаштовуються на відповідальну роботу за комп’ютером та у зошиті

Учні записують тему

V. Вступні вправи (ознайомлення з правилами, алгоритмами виконання певних дій).

Ознайомлення з основними типами задач опрацювання одновимірних масивів

Учитель обирає завдання з тих типів, які ще не розглядали на уроках, наприклад, знаходження мінімального та максимального елементів із запропонованого тексту в підручнику, пояснює створення та виконання проекту у візуальному середовищі програмування. Учитель має заздалегідь створити самостійно такі завдання та під час показу учням запропонувати проаналізувати етапи побудови форм та програмного коду.

Опис коду програми та показ форм завдань для знаходження:

a. кількості значень елементів, що задовольняють задані умови;

B. елемента з найбільшим, найменшим значенням,

c. заданого елемента

Учні отримують приклад завдання з комп’ютерного моделювання, обговорюють етапи роботи разом з учителем

VI. Фізкультхвилинка


VII. Пробні та тренувальні вправи (використання вивченого в стандартних умовах).

Учитель видає учням аркуш з банком завдань для практичного опрацювання (приблизні завдання наведені в додатку або створити такий перелік задач самостійно чи за допомогою в підручнику. Головне, щоб кожен учень спробував розв’язати завдання вказаних типів) та пропонує учням обговорити чи за необхідності записати етап обробки стосовно кожної задачі з перелічених.

Можна викликати учнів до дошки для фіксування (запису) результатів обговорення.

Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

1. Обрати завдання для опрацювання. Переконатися, що сусіди обрали інше завдання, інакше переобрати завдання. (1 бал)

2. Створити форму та здійснити опис введення елементів масиву та виведення результатів задачі. (4 бали)

3. Скласти етап оброби елементів масиву за умовою задачі та протестувати додаток. (3 бали)

4. Зберегти проект (бали не нараховують, але в разі невиконання — знімають 2 бали)

5. Показати вчителю, отримати 8 балів у разі правильного розв’язання задачі та збереженого проекту.

6. Обрати іншу задачу та на основі вже розв’язаної, створити рішення для другої задачі. (3 бали)

7. Зберегти проект (бали не нараховують, але в разі невиконання — знімають 2 бали)

8. Показати вчителю, отримати 11 балів у разі правильного вирішення задачі та збереженого під новим ім’ям проекту.

9. Якщо є час, повторити пункти 6-7 та отримати найвищий бал за урок

У результаті роботи на двох уроках бажано, щоб кожен учень створив та налагодив завдання всіх типів обробки масивів Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування роботи учнів

[Якщо є час, то творчі вправи: запропонувати учням самостійно спробувати скласти задачу з обробки елементів одновимірного масиву та реалізувати її в середовищі програмування]

Учні обирають завдання, намагаються самостійно створити їх розв’язок

Учні формулюють правила безпечної роботи учнів за комп’ютерами та займають місця для виконання практичної роботи

Виконують алгоритм практичної роботи, готуються аналізувати та захищати власні проекти

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Фронтальна підсумкова бесіда «Чому... » у ході якої учні мають відповісти на три питання:

1. Чому майже на кожному етапі роботи з масивами необхідно використовувати цикли?

2. Чому виникає необхідність у розв’язку завдань такого типу, які вирішували на уроці? Наведіть приклади обробки елементів масиву у звичайному житті.

Учні формулюють відповіді на питання

3. Чому під час знаходження максимального та мінімального елементів масиву початковими значеннями максимального та мінімального елементів обирають перший елемент масиву, а не нуль?

Інтерактивна вправа «Мікрофон»:

Учні по черзі продовжують речення «Найпростішим для мене було...», «Найскладнішим для мене було..», «Найцікавішим для мене було..»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні обирають шаблон відповіді та доповнюють шаблон власними знаннями та враженнями

IX. Домашнє завдання

За підручником: _______________________________

Творче: обрати в підручнику (або скласти самостійно) завдання на обробку одновимірних масивів та реалізувати задачу у програмному середовищі

Учні записують домашнє завдання, ставлять уточнювальні питання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити