Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 31-32. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ

Мета уроку:

навчальна: ознайомлення з поняттям двовимірного масиву та позначенням його елементів; формування первинних навичок уведення та виведення елементів двовимірного масиву; практичне опрацювання найпростіших програм обробки двовимірних масивів;

розвивальна: розвиток логіко-алгоритмічного мислення, уміння порівнювати, робити висновки та класифікувати, розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; розвиток довготривалої пам'яті, уваги, творчої уяви.

виховна: розвиток предметного мовлення; виховання працелюбності, вміння не залишати незавершеними справи та програми; виховання вміння до власних справ підходити творчо, з повагою до користувачів розроблених додатків; виховання інформаційної культури, культури програмного діалогу.

Очікувані результати: учні вміють здійснити опис найпростішої програми обробки масиву та їх елементів на формі у візуальному середовищі програмування.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, бейджики для «буркуна», «секундоміра» та «оптиміста».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище візуального програмування Lazarus.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Хороший дизайнер скаже: «Правильне поєднання ясності, простоти і функціональності дасть гарну оболонку.»

Якоб Нільсен

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів

Любі учні! Сьогодні мені необхідна ваша допомога: для успішної роботи нам необхідні три відповідальні людини «секундомір» — він визначатиме найшвидшого та найповільнішого учнів на кожному етапі роботи, «буркун» — це критик наших дій, його критика має покращити наші знання та урок та «оптиміст» — який буде шукати гарні елементи уроку та способи їх покращення.

Наприкінці уроку кожному з них надамо слова, та вони представлять нам власні спостереження

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, обирають ролі

II. Перевірка домашнього завдання

Демонстрування домашніх завдань, творчих задач.

Учитель оцінює домашню роботу учнів (із їх взаємокоментуванням)

Учні демонструють власні домашні завдання учителю та класу

IІI. Актуалізація опорних знань

(Учитель обирає найбільш сприятливий йому вид роботи.)

Фронтальне опитування

1. Де і з якою метою використовуються діаграми?

2. Як можна використати компонент Фігура для малювання графічних примітивів?

3. Як можна використати властивість форми Canvas для малювання графічних примітивів?

4. У чому полягає особливість пошуку першого елемента лінійної таблиці, який відповідає заданій умові?

5. Який алгоритм лежить в основі пошуку найбільшого елемента лінійної таблиці?

6. Чим відрізняється алгоритм пошуку найменшого елемента лінійної таблиці від алгоритму пошуку найбільшого елемента?

7. 3 якою метою упорядковують дані в лінійній таблиці?

8. Який алгоритм лежить в основі упорядкування масиву пошуку в лінійній таблиці елемента, що відповідає заданій умові? Наведіть приклади.

Комп'ютерне тестування

Бажано проводити у виді тестування у вигляді онлайн-вікторини, створеної в додатках learningapps.org чи h5p.org, або у програмі MyTest

Вправа «Складання плану»

Учитель пропонує всьому класу написати короткий план своєї майбутньої відповіді на питання «Чим важливе знання роботи з масивами?». Після виходу одного з учнів до дошки іншим пропонують простежити за своїм планом, та проаналізувати, наскільки повною була відповідь їхнього товариша. Після закінчення відповіді учитель пропонує іншим учням оцінити відповідь, вказати, що упущено або викладено неправильно.

Вправа «Естафета взаємоопитування»

Учням пропонується задати питання однокласнику, він має відповісти на нього та поставити далі іншому однокласнику інше питання. Й так далі.

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні відгадують назву теми та основного її терміну, відповідають на питання учителя, пригадують матеріал теми

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Ми з вами вже маємо певні навички опрацювання елементів масиву, але (перефразуючи слова класика) у людині все має бути прекрасним: й рішення й вигляд програми. Тому сьогодні нашим завданням буде оформлення наших проектів за допомогою компонентів візуального середовища. Тобто пропоную трохи побути дизайнером власних завдань та навчитися представляти їх за допомогою середовища Lazarus.

Зачитування епіграфа до уроку та обговорення його разом з учнями Запис теми уроку

— Яким же буде наше завдання уроку?

Учні вислуховують вчителя та обговорюють епіграф до уроку та тему уроку, висловлюють припущення щодо завдань уроку

V. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з опорою на підручник

План:

1. Ознайомлення з елементами візуалізації у середовищі програмування

2. Побудова лінійних діаграм з використанням компонентів мови програмування або з використанням графічних методів.

3. Приклади задач розробки проектів з використанням кольорових діаграм.

Складання учнями алгоритму дій та запис їх у схему ? Укажіть типи задач, які краще представляти у вигляді гістограми? кругової діаграми? Якщо створювати алгоритм побудови графіка за даним масиву, як зміниться алгоритм побудови гістограми?

Учні слухають учителя, читають підручник, записують конспект, складають схеми у зошиті за матеріалами підручника

VІ. Фізкультхвилинка


VІI. Первинне закріплення знань

Фронтальна бесіда за питаннями підручника

1. Для чого використовують візуалізацію? Наведіть приклади.

2. Використовуючи які об’єкти, можна візуалізувати дані табличної величини?

3. Якими командами можна сформувати масив із 6 компонентів Фігура?

4. Як у рядку var описати табличну величину з 10 компонентів Фігура?

5. Якими командами можна поставити у відповідність числам з табличної величини фігури з відповідними висотами?

6. Якими командами можна поставити у відповідність числам з табличної величини фігури з відповідними кольорами?

7. Як виконати масштабування фігур у випадку великих чисел?

8. Як виконати масштабування фігур у випадку малих чисел?

9. Як візуалізувати числа, використовуючи властивість Canvas?

10. Опишіть схему створення масиву автофігур типу TShape.

11. Як створити масив-константу кольорів типу ТСоlor?

12. Який графічний метод використовують під час побудови гістограми?

13. Який графічний метод використовують під час побудови кругової діаграми?

14. Опишіть алгоритм побудови кругової діаграми.

Після самостійної роботи учнів роздає правильні відповіді для самоконтролю.

Учні обговорюють питання підручника, висловлюючи власні думки, розв’язують завдання

VIІI. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи. Учитель кожній групі дає окреме завдання для виконання та представлення

Орієнтовні завдання є у підручнику Ривкінда Й. Я.:

1. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину із 7 цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, і зобразити значення кожного елемента трикутником з відповідною висотою.

2. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину щ 8 цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, і зобразити значення кожного елемента кругом відповідного радіуса. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 632, створеній у вашій папці.

3. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину з 8 різних дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, і зафарбувати в зелений колір фігуру, що відповідає найменшому елементу табличної величини, а в сірий — усі інші фігури. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 933, створеній у вашій папці.

4. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину з 8 дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, і зафарбувати в зелений колір фігури, що відповідають найбільшім елементам табличної величини. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 634, створеній у вашій папці.

5. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину із 6 малих дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, та зобразити кожне число трикутником відповідної висоти, передбачивши масштабування. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 635, створеній у вашій папці.

6. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину з 10 дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, та зобразити кожне число трикутника відповідної висоти, передбачивши масштабування для випадків наявності великих і малих чисел. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 636, створеній у вашій папці.

7. Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину з 5 дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового текстового поля, та зобразити кожен число кругом відповідного радіуса, використовуючи властивість Canvas. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 637, створеній у вашій папці.

Аналіз та фіксування учителем результатів практичної роботи для виставлення оцінки за урок

Учні формулюють правила безпечної роботи за комп’ютером

Виконують завдання практичної частини уроку

IX. Підсумки уроку та рефлексія

По-перше, пригадати мету уроку та спробувати відповісти разом з учнями на питання «чи досягли мети уроку»?

По-друге, надати по 1 хвилині призначеним «секундоміра», «буркуна» та «оптиміста» для озвучення результатів їх спостережень. Обговорення власної роботи та роботи призначених учнів класом. Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до виучуваного матеріалу, вислуховують однокласників

X. Домашнє завдання

За підручником: _________________________________

Творче: створити та оформити за допомогою візуальної мови програмування власний проект роботи з одномірним масивом.

Учні записують домашнє завдання, ставлять уточнювальні пита


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити