Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Урок 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЇХНІ ВИДИ. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Мета уроку:

навчальна: акцентувати увагу учнів на найбільш значущих поняттях курсу інформатики: «інформаційні системи», «інформаційні технології», «інформаційне суспільство»; ознайомити з різновидами інформаційних систем, їх класифікацією; розглянути структуру інформаційної системи, її апаратну та програмну складові;

розвивальна: розвиток особистісно-смислового ставлення до навчального предмета; розвиток уміння аналізувати інформацію, об'єкти, явища; розвиток гнучкості мислення, предметної уваги;

виховна: сприяння формуванню позитивного ставлення до предмета; виховання поваги до величі людської думки винахідників пристроїв роботи з інформацією; розвиток готовності до подальшої самоосвіти в галузі інформаційних технологій.

Очікувані результати: учень уміє пояснити зміст понять «інформаційна система», апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи»; описати різновиди інформаційних систем; структуру інформаційної системи; класифікувати інформаційні системи.

Обладнання та наочність: зошити, підручники, комп'ютери, презентація «Сучасні апаратні засоби»; чисті невеличкі аркуші для самостійної роботи; конверти з розрізаним правилом.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Мало знати, треба і застосовувати.

Мало хотіти, треба і робити.

Йоган Вольфганг фон Гете

Діяльність учителя

Діяльність учнів


І. Організаційний момент

Психологічне налаштування роботи з класом

Привітання вчителя

Перевірка готовності до уроку

Вправа «До мене — від мене»

Учитель пропонує учням показати готовність до уроку, взявши до правої рук зошит, а в ліву руку — щоденник (підручник) та залежно від запропонованого твердження, робити махові рухи до себе на відповідь ТАК або від себе на відповідь НІ.

Орієнтовні вислови учителя:

— Чудові знання з інформатики (до себе)

— Поганий настрій (від себе)

— До уроку готовий

— Домашнє завдання виконав

— Підручник за темою читав

— Хочу добре попрацювати

— Хочу на уроці отримати гарну оцінку

— Готовий учитися

По закінченні вправи діти сідають на місця

Учні відповідають махами руками


II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Вправа «Понятійна»

Учитель: Один мій учень, вже доросла людина, яка шукає роботу та розсилає власне резюме в різні компанії, одного разу випадково надіслав своє резюме й мені, і там я побачила речення: «Вільне володіння навичками використання інформаційних технологій».

Як ви вважаєте, що він мав на увазі?

— Для цього згадаємо визначення інформаційних технологій.

— Які є різновиди інформаційних технологій?

— Якими з них володіє мій колишній учень, якщо програмістом та web-дизайнером він не став?

Відповіді учнів


— А якими інформаційними технологіями володіє кожен з вас? (Організацію надання відповідей на це питання можна провести у вигляді естафети, передаючи естафетний предмет (олівець, ручку, указку, флешку тощо). Учень говорить про себе, виокремлюючи лише ті інформаційні технології, якими він володіє).

Діти аналізують інформацію, роблять висновки, дають поради


— А про які маєте лише уявлення?

— Які професії ви порадите опанувати моєму колишньому учню?

— У яких професіях йому вистачить навичок з інформаційних технологій?

— Який висновок ви можете зробити для себе?


— Треба вчити інформатику


— А тепер перевіримо ваші знання на швидкі вправі.

Учні індивідуально працюють


Візьміть аркуші, запишіть на них свої ім’я, прізвище та за 2 хвилини напишіть якомога більше слів та словосполучень, які розпочинаються на літериПрогнозовані відповіді дітей:

Інформатика Інформаційні технології

Інформація

Інформаційні ресурси

Інформаційне суспільство


Учитель, отримуючи від учнів роботи, аналізує кількість правильних слів (це можна зробити самостійно або доручити учням взаємоперевірку з фіксацією правильних відповідей на дошці)

Кожен учень отримує перші бали, які потім будуть додані до інших балів за інші види робіт та входити до складу оцінки на уроці.

Підсумок етапу:

Таким чином, ми повторили основні поняття з минулого уроку та розтлумачили для себе поняття інформаційної технології


III. Постановка навчальної задачі. Мотивація

— Завжди є дуже важливим для розвитку людини уміння самостійно здобувати знання.

Ви зі мною згодні?

Учні погоджуються


— Тоді пропоную вам зібрати назву нашої теми та тлумачення поняття, що входить до неї, зібравши його з розібраних частин. [Учитель заздалегідь роздруковує правило з підручника у таблицю по одному слову в клітинку, розрізає слова та складає в конверт. Таких конвертів він створює по кількості очікуваних малих груп. Приклад див. у додатку.]

— Завдання: скласти правило та пояснити, як ви його розумієте. На вправу відведено 4 хвилини

Учні, об’єднавшись у групи, збирають смисловий пазл та намагаються розтлумачити його одне одному


IV. Відкриття учнями нового знання

Коли час вичерпано, учні оголошують тему, записують її

у зошит

Учні пропонують власні варіанти очікувань у прирості

знань з теми


— А що у зв’язку з цим ми маємо вивчити?


Учитель уточнює тему: «Інформаційні системи а також їх різновиди та склад»

[Учитель може запропонувати занотувати отримане раніше правило слово в зошити.]


Діти пояснюють, учитель, за потреби, коригує відповіді


— Як ви розумієте отримане правило?


Робота з підручником

— Чудово. Тепер для того, щоб дізнатися про різновиди ІС, звернімося до підручника.

Завдання 1. Знайдіть та вкажіть олівцем на сторінках підручника наше зібране правило.

— Знайшли?

Завдання 2. Знайдіть на сторінках підручника класифікацію ІС і ознайомтеся з нею.

Завдання 3. Види ІС за призначенням запишіть у колонки:

Учні виконують вправу

Учні виконують вправу

Учні вписують у таблицю види класифікацій


ІС, які потребують від людини тільки знання з інформаційних технологій

ІС, які потребують від людини тільки глибоких професійних знань


Очікувана таблиця:


✵ ІПС — інформаційно- пошукова система;

✵ інтелектуальні ІС;

✵ навчальні ІС

✵ системи керування (САК, АСК);

✵ САПР — системи автоматизованого проектування;

✵ АСНД — автоматизовані системи наукових досліджень


Підкресліть ті з них, з якими ви вже зустрічались у житті.

Учитель нараховує бали за найбільш правильні та швидкі відповіді

Робота з плакатом чи схемою «Структура ІС»

— Тепер саме час дізнатися, які складові входять до ІС.

Обговорення плаката (схеми)


V. ФізкультхвилинкаVІ. Первинне закріплення знань «Бліцопитування»

✵ Що являють собою ІС? Для чого вони існують?

✵ На які види розподілені ІС?

✵ Назвіть ті з них, які запам’яталися вам найбільше? Як ви вважаєте, чому названі види так легко відтворити?

Висновок: якщо інформацію, яку отримуєш, опрацювати та критично спробувати осмислити, застосувати для себе, власне навчання стане результативнішим

Учні: «Тому що ми опрацювали цю інформацію, здійснили зв’язок з власним життям»


VII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання: користуючись інформаційно-пошуковою системою, яка є у вас у доступі, знайдіть та запишіть у зошит таку інформацію: [Учитель самостійно підбирає питання для пошуку в Інтернет, а ми тільки пропонуємо орієнтовні.]

✵ адреси сайтів — ІПС нашої області (транспортну, торгівельну, книжкову та навчальну з інформатики);

✵ коротку класифікацію апаратної складової ІС та адресу сайту, з якого отримали інформацію;

✵ види програмного забезпечення ІС та відповідну адресу сайту.

Самостійне виконання учнями практичної роботи

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Учні формулюють правила

Учні виконують завдання, записують результати в зошити


VІІІ. Підсумки уроку та рефлексія

— Чи можна сказати, що всі ви вмієте користуватись ІС?

— Чи доводилося раніше вам користуватися ІС, але ви цього не знали?

— Наведіть приклади ІС з сучасного життя.

— Чи обов’язкова присутність комп’ютерної техніки у роботі ІС? Чи існують безкомп’ютерні ІС?

— Без кого та без чого ІС не буде працювати?

Отже, ми зрозуміло, що без людини жодна ІС працювати не буде.

Вправа «Рефлексивний екран»

✵ На уроці я дізнався...

✵ На уроці я навчився...

✵ На уроці було цікаво...

✵ На уроці в мене вийшло...

✵ На уроці було важко...

✵ На уроці я зміг...

✵ На уроці я виконував завдання...

✵ На уроці я спробував...

✵ На уроці я зрозумів, що...

✵ Тепер я можу...

✵ На уроці я відчув, що...

✵ Мене здивувало...

✵ На уроці я отримав...

Учні відповідають на питання

Без кого? (Людини, що керує ІС та користувача)

Без чого? (Інформації, апаратної складової та програмного забезпечення)

Учні по черзі одним реченням висловлюють враження від уроку, вибираючи початок фрази з рефлексивного екрана


ІХ. Оголошення оцінокIX. Домашнє завдання
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити