Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 33. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ»

Мета уроку:

навчальна: систематизація та узагальнення знань за темою «Табличні величини», демонстрування умінь та навичок обробки одновимірних та двовимірних масивів, вміння аналізувати результати виконання програм опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування;

розвивальна: розвиток логічного абстрактного мислення, уміння аналізувати; розвиток елементів системно-комбінаторного мислення; розвиток довготривалої пам'яті, вміння розподіляти увагу; розвиток предметного сприйняття та мовлення; розвиток інформатичної компетентності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури; сприяння усвідомлення, що знання з інформатики можуть знадобитися в будь-якій професії; виховання вміння працювати у групі та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учні вміють складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програмні додатки обробки елементів одновимірних масивів у візуальному середовищі програмування.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, естафетний предмет.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, середовище візуального програмування Lazarus.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок.

Хід уроку

Спочатку вчите науку програмування і всю теорію. Далі виробите свій програмістський стиль. Потім забудьте все і просто програмуйте.

George Carrette

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Прошу сьогодні привітатися за руку і посміхнутися для створення гарного настрою. Пропоную «Естафету гарного настрою» , у якій кожен учень має сказати щось приємне та бадьоре іншому учню для гарної роботи на уроці.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні вітаються, передають одне одному вітання до гарної роботи на уроці та перевіряють власну готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

— Перевірка завдання за підручником та творчого домашнього завдання

Діти демонструють домашні проекти, найкращі з них можуть складати «скарбничку завдань класу»

IІI. Мотивація. Постановка навчальної задачі

Уявіть ситуацію, коли вам необхідно створити на конкурс з великим грошовим призом самостійний додаток, де будуть уведені певні дані (які можуть бути елементами масиву). Які знання для участі в конкурсі вам знадобляться? Складіть усний план роботи над таким проектом. Який з етапів буде найбільш важливим? Який більш візуальним?

(Усі відповіді сьогодні враховують в особисту скарбничку знань та наприкінці уроку буде зрозуміло, в кого ця скринька наповнена на 12 балів)

Отже, ви вже зрозуміли, що нам знадобляться всі знання з нашої теми та сьогодні ми будемо узагальнювати знання за темою «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

Учні слухають учителя, замислюються над завданням, висловлюють етапи роботи, обговорюють відповіді однокласників

IV. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (етап відтворення набутих знань)

Вибіркове опитування «Знаю/Можу зробити»

Гра-естафета, у якій учні розпочинають відповідь або зі слова «Знаю», або зі слів «Можу зробити». Учні розкривають власні знання з нашої теми, якщо до них потрапляє естафетний предмет. Після відповіді передають естафетний предмет іншому учневі. Передбачено по закінченні гри останньою відповіддю — аналіз того, що цією грою досягнуто, повторено. Цей аналіз може зробити як один з учнів (у разі правильної відповіді йому нараховуються додаткові бали, адже аналізувати відповіді всього класу одному важко), так і вчитель.

(Таке рефлексивне опитування можна проводити й на етапі підбиття підсумків уроку.)

Вправа «Кошик понять та ідей»

Учитель демонструє зображення кошика (вирізаний з паперу та прикріплений магнітами до дошки або зображений на слайді презентації) або значок кошика, у якій умовно буде зібрано все те, що всі учні разом знають про теми «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання».

У разі виявлення затруднень для початку вчитель може сам поставити декілька питань, відповіді до яких «надійдуть» до кошика. Приблизні питання можна подивитись у підручнику.

Вправа «Теоретична розминка»

Три або чотири учні виходять до дошки. Клас ставить їм запитання по всьому матеріалу. Учні відповідають по черзі.

Підсумок етапу: Учитель фіксує електронні відповіді учнів або виокремлює найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Діти відповідають, висловлюють думки і пригадують матеріал, показують знання з теми в онлайн-середовищі

V. Узагальнення та систематизація їх зі становленням внутрішньо-системних та зовнішньо системних зв'язків

Учитель за допомогою спеціальної вправи здійснює розподіл учнів на групи.

Кожній групі надається окреме завдання — створити та розробити власний проект обробки табличних даних. Опорою може бути матеріал підручника, але учні мають змінити завдання чи сферу застосування завдання таким чином, щоб результат був конкурентоспроможним. Одразу готують етапи презентування власного завдання (щоб обійти «конкурентів»)

Оскільки завдання на обробку деяких елементів можна знайти майже в кожній професії, учням під час вибору тематичного напряму представлення даних пропонують здійснити вибір фаху, де такий проект може знадобитися

Кожна група має підготувати презентацію проекту та сам проект

Учні створюють малі групи для подальшої роботи

Учні отримують завдання та обирають завдання, розподіляють ролі в групі, розбирають та конкретизують завдання кожному

Обирають тематику майбутнього проекту обговорюють його реалізацію

VI. Фізкультхвилинка


VII. Практичне застосування здобутих знань

Допуском до роботи за комп’ютером є доповідь алгоритму роботи за завданням з обґрунтуванням ролей учасників групи

Завдання:

Самостійне виконання учнями практичної роботи за підручником або за завданням вчителя

Захист групами власних робіт за планом:

1. Представлення проекту (його презентація)

2. Яке завдання обрано?

3. Демонстрування результату роботи над завданням

4. Представлення форми (поелементно) та алгоритму обробки масиву

5. Самооцінка роботи в групі

6. Взаємооцінка та «прийом» зображення (учасники інших груп мають висловити власну думку щодо роботи такої групи та відповісти на питання «Чи взяли би на роботу у власну фірму цих фахівців?»)

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Учні формулюють алгоритм власної роботи, озвучують його однокласникам, вказують на кінцевий результат, який мають отримати

Учні виконують завдання, створюють файл проекту, готуються його захищати

VIII. Підсумки уроку та рефлексія

Колективна оцінка результатів групової та індивідуальної роботи

Вправа «Тепер я вмію (знаю)...»

Учні вчаться елементів самопрезентації та розповідають про знання, вміння та навички, які здобули при вивченні цієї теми. А також можуть відповісти на питання

— Як сьогодні працювалося? Що заважало? Що допомагало?

— Яка інформація з підручника виявилася найбільш корисною сьогодні?

— Які слова з теми ви занесли б у свій інформатичний словничок?

— Уважаю, що заслуговую оцінку ... за урок ... за тему ...

Вправа «Мій підсумок»

Написати СІНКВЕЙН зі словом «масив» або зі словом «програмування»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

X. Домашнє завдання

За підручником: ______________________________________

Творче: створити та оформити за допомогою візуальної мови програмування власний проект роботи з одномірним масивомHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити