Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 7. КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Урок 34. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДИ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЇХ ШАБЛОНИ. СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

ПУБЛІКАЦІЙ

Мета уроку:

навчальна: дати поняття комп'ютерної публікації; познайомити з видами публікацій; поняттям шаблону публікації та її структури; із засобами створення публікації; навчити використовувати програму Publisher для створення різних публікацій; відпрацювати отримані знання та навички під час виконання практичних завдань;

розвивальна: розвиток наочно-дійового мислення, уміння застосовувати здобуті знання на практиці; розвиток пізнавальних умінь (виділяти головне, аналізувати); розвиток смислової пам'яті; розвиток уваги, творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита, естетичної культури та смаку; вміння співпрацювати та формування особистої відповідальності за результати роботи на уроці; сприяти формуванню уміння коректно висловлювати особисті думки та прислухатися до думок інших.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «комп'ютерна публікація», «шаблон та структура публікації»; наводити приклади публікацій різного виду та основних складових публікації; створювати публікацію на основі шаблону.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, середовище для створення публікацій, зразки різноманітних бланків, брошур, листівок, бюлетенів, буклетів; підготовлені слайди з шаблонами різних видів публікацій, файл зі скріншотом вікна MS Publisher, аркуші з назвами професій з вправи «Беру слово» [або чисті невеличкі аркуші для написання професій].

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення комп'ютерних публікацій.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Не справа створена для думки, а думка створена для справи.

Ф. Вольтер

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі!

Людська доброта — найдивніше явище у світі. Спробуйте за допомогою усмішки передати свій настрій.

— Я бачу настрій у вас хороший, діловий. Отже, за роботу.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні посміхаються, вітаються з учителем

II. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель демонструє зразки кількох різноманітних бланків, брошур, листівок, бюлетенів, буклетів та звертається до учнів з проханням охарактеризувати побачені документи та припустити, за допомогою яких, вже відомих їм, програмних засобів можна було б підготувати подібні документи.

— Ви правильно припустили, що кожен з продемонстрованих мною документів можна підготувати за допомогою текстових процесорів або із середовища для створення презентацій.

— Але всі вони дещо відрізняються від того, що ми створювали

з вами в цих програмних засобах, бо містять багато різноманітних об’єктів.

— Для подібних «творів» існує окреме поняття — публікація та відповідно спеціальні програмні засоби для їх створення.

— Отже, тема уроку сьогодні: «Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій»

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

III. Актуалізація опорних знань

Вправа «Беру слово» (або «Моє замовлення»).

Учитель заздалегідь готує картки з назвами різних професій (або посад) з керівними функціями. Наприклад: директор школи, директор з управління машинобудівного заводу; власник фірми з виготовлення трикотажних виробів для дітей; домогосподарка, яка займається хенд-мейдом разом з подругами та намагається продавати власні вироби; директор фітнес-клубу; управляючий приватної пекарні; менеджер модельної агенції з інформації; власник магазину сантехніки; ректор університету тощо (або якщо є час — запропонувати учням самостійно записати на папірцях таку професію для власної майбутньої діяльності). Папірчики з назвами професій перевертають та перемішують, пропонують дітям обрати наосліп папірець, уявити себе в ролі з аркуша та відповісти на питання: «Чи потрібні мені на цій посаді публікації? Якщо «так», то які? Якого виду? З якою інформацією?»

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні записують назви професій та обравши наосліп одну з них дають відповіді на питання

Приходять до висновку щодо необхідності публікацій у сучасному житті

IV. Вивчення нового матеріалу

— Для того щоб з’ясувати подробиці щодо публікацій та їх видів, опрацюємо текст підручника.

Групова робота з підручником, після якої учні мають створити та пояснити зміст такої схеми (орієнтовно):

— Звичайно, кожен із указаних вами на схемі видів публікацій має свої особливості та структуру.

— Переглянемо на дошці шаблони різних видів публікацій і спробуємо сформулювати основні їхні ознаки та особливості кожного.

— А тепер саме час визначити, які елементи входять до складу будь-якої публікації та скласти ще одну схему, щоб легше було запам’ятати ці складові та користуватися цими знаннями в по дальшому, під час створення публікацій різних видів.

Орієнтовна схема:

Діти складають схему

Діти переглядають слайди з шаблонами публікацій та приходять до висновку, чим характеризується кожен з видів

Діти під керівництвом учителя складають схему щодо структури публікацій

V. Фізкультхвилинка


VI. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

— Сьогодні під час практичної роботи ви познайомитесь з інтерфейсом програми для створення комп’ютерних публікацій.

— Ваше завдання завантажити підготовлений скріншот інтерфейсу цієї програми та, використовуючи підручник, довідкову систему MS Publisher або ресурси Інтернет, підписати на скріншоті структурні елементи робочого вікна цієї спеціалізованої програми.

Потім обрати будь-який із заготовлених автоматично шаблонів публікацій, ввести самостійно (або вдвох) придуманий заголовок публікації та зберегти її у папці на диску (яку вказує учитель). Повторити 2-3 рази.

— Розпочнемо перевірку виконаної роботи. Групи, змініть свої робочі місця та внесіть необхідні виправлення на екрані, якщо є така необхідність.

— Перевірте відповідність типу шаблону та назві публікацій однокласників.

— Представники кожної з груп, оголосіть результати перевірки.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи, під час якої вони оформлюють скріншот описом інтерфейсу MS Publisher

Діти здійснюють взаємоперевірку записів на екранах

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Сенкан»

— Разом напишемо сенкан до слова «публікація».

✵ Перший рядок — це слово «публікація».

✵ Другий рядок — це два визначення, які характеризують перший рядок.

✵ Третій рядок — це три дієслова, які стосуються слова «публікація»

✵ Четвертий рядок — це речення з чотирьох слів, яке має відношення до першого рядка.

✵ П’ятий рядок — це одне слово, яке відбиває суть того, про що пишемо, або синонім.

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні за бажанням створюють сенкани

VIII. Домашнє завдання

За підручником_____________ _________________________________________

Творче: підготувати історичну довідку про різні категорії публікаційPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити