Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 7. КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Урок 35. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМИ І ТЕКСТОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПУБЛІКАЦІЙ. ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОБ'ЄКТАМИ ПУБЛІКАЦІЇ. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Мета уроку:

навчальна: формувати знання про види текстових і графічних об'єктів, які використовують у публікаціях, формувати практичні вміння працювати з ними в середовищі видавничої системи; опанування учнями вміння класифікувати графічні й текстові об'єкти публікацій, використовувати їх під час розробки публікації;

розвивальна: розвивати дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів, їхнє предметне мовлення, пізнавальні інтереси, смислову та механічну пам'ять, увагу, логіко-алгоритмічне та практичне мислення, уміння аналізувати та систематизувати інформацію;

виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, вміння об'єктивно оцінювати себе та інших, культуру користувача комп'ютера; сприяти формуванню естетичного смаку, орієнтації на матеріальні та духовні зразки української культури.

Очікувані результати: учень уміє описати особливості роботи з графічними і текстовими об'єктами під час створення публікацій; виконувати основні операції над об'єктами в середовищі підготовки комп'ютерних публікацій; створювати зв'язки між об'єктами публікації.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, середовище для створення публікацій, презентація з питаннями для проведення актуалізації опорних знань, різні види готових комп’ютерних публікацій.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтерн ет.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Щоб керувати, треба створити.

Щоб створити, треба знати.

Айшек Норам

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Сьогодні на початку уроку ми поговоримо про кожного і зробимо ми це так: потрібно назвати рису власного характеру, що починається з літери, яка є в імені.

{Щоб уникнути затягування часу, необхідно обов’язково наголосити, що у представленні має бути лише 1 речення.}

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні характеризують себе протягом 5 хвилин

ІІ. Перевірка домашнього завдання

— Час перевірити, чи в кожного є домашнє завдання і наскільки якісно воно виконане.

{Орієнтовні тексти історичних довідок про різні категорії публікацій наведено в додатку до уроку № 35.}

Діти зачитують підготовлені вдома історичні довідки

ІІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Вправа «Мозаїка»


Учні працюють з таблицею та відповідають на питання

На дошці — слайд з цифрами — номерами питань:

1

2

3


4

5

6

7

8

9

Учні, прізвища яких називає учитель, відкривають одну з цифр, на дошці з’являється відповідне запитання.

Відповіді учнів швидко обговорюють.

Орієнтовні питання:

1. Перелічіть основні можливості текстового процесора Micrisoft Word.

2. Назвіть основні елементи тексту.

3. Які параметри шрифту вважають основними?

4. Що таке абзац? Опишіть призначення маркера абзацу в документі Word.

5. Недруковані символи? Що це? Для чого використовують недруковані символи?

6. Назвіть основні способи форматування абзаців.

7. Які операції з графічними ілюстраціями можна виконати в документах Word?

8. Перелічіть способи взаємодії ілюстрацій з текстом.

9. Яку програму використовують для створення комп’ютерних публікацій? Опишіть її інтерфейс.

Підсумок етапу:

Учитель після кожного твердження проголошує «ідеальний» варіант відповідей та просить співвіднести їх з тими, що надали учні

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Зрозуміло, що кожна публікація для того, щоб вони виконувала притаманні їй функції, мала сучасний та привабливий вигляд, має містити інформацію різних типів: і текстову, і графічну.

— Саме тому ми згадали основні поняття, пов’язані зі створенням тексту та додаванням до нього графічних зображень.

— Отже, сьогодні наша мета — розглянути алгоритм створення комп’ютерних презентацій та з’ясувати особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами при цьому

Учні записують тему уроку

V. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

— Розглянемо послідовність дій зі створення комп’ютерних публікацій. Для цього скористаємося текстом підручника.

— Заповніть схему «Алгоритм створення комп’ютерної публікації»

Учні заповнюють схеми, працюють з підручником та оголошують результати своєї роботи

VI. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

Учитель демонструє зразки готових комп’ютерних публікацій різни типів (бланків, буклетів, бюлетенів, візитних карток, календарів, наліпок, плакатів, запрошень).

Фронтальне обговорення з учнями алгоритму їх створення та особливостей розташування текстових і графічних елементів

Окремі учні виконують це завдання

VІІІ. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Групова робота (кількість груп співпадає з кількістю комп’ютерів у кабінеті)

Завдання:

— Завантажити одночасно три програми: MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, та, скориставшись текстом відповідного розділу підручника, заповнити дві таблиці:

Особливості роботи з текстовими об'єктами

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи

Після завершення роботи представники кожної групи демонструють свої результати, коментуючи їх


Спільне

Відмінності

MS WordMS PowerPoint


MS Publisher


Особливості роботи з графічними об'єктами


Спільне

Відмінності

MS WordMS PowerPoint


MS Publisher


— Виконати практичну перевірку зафіксованих положень, підготувати скріншоти виконання кожної зі своїх дій.

— Переглянемо, яких висновків дійшла кожна група та як вони були перевірені експериментально.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

ІХ. Підсумки уроку та рефлексія

Учитель пропонує учням письмово заповнити анкету:

— Мені було незрозуміло...

— У мене виникли такі питання...

— Я не зміг виконати завдання тому, що...

— Найлегше для мене було виконати такі дії...

— Мені сподобалося і я буду використовувати...

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до виучуваного матеріалу

Х. Домашнє завдання


Творче: створити самостійно публікацію для реклами власної фірми (напрям діяльності фірми та її назву обрати самостійно)Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити