Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 7. КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Урок 38. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9. ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета уроку:

навчальна: узагальнити уміння учнів проектувати та створювати комп'ютерні публікації різних типів як засобу подання результатів самостійного дослідження з використанням графічних та текстових об'єктів; практична перевірка рівня усвідомлення теоретичного блоку теми;

розвивальна: розвиток наочно-дійового мислення, предметного сприйняття; вміння концентрувати увагу, зорової та механічної пам'яті; розвиток творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та виховання особистої відповідальності за результати роботи на уроці; формування відчуття смаку та стилю.

Очікувані результати: учень уміє проектувати та створювати комп'ютерні публікації різних типів; подавати результати самостійного дослідження з використанням графічних та текстових об'єктів; зберігати публікації; роздруковувати публікації.

Обладнання та матеріали: зошит; підручник; комп'ютер; середовище для створення публікацій, відео, створене за спогадами відомих мандрівників; картки з назвами друкованих видань «брошура», «буклет», «інформаційний бюлетень».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення публікацій.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації.

Хід уроку

Той, хто побачив прекрасне, — співучасник його створення.

Крістіан Нестель Боуві

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

Друзі! Сьогодні ми почнемо урок зі своїх спогадів про подорожі. Поки підготуються ті, хто хоче поділитися спогадами про свої подорожі, пропоную вам переглянути коротке відео, створене за спогадами відомих мандрівників.

А тепер послухаємо тих, хто хоче поділитися своїми спогадами про власні подорожі.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні переглядають відео та розповідають про свої подорожі

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Час перевірити, чи в кожного є домашнє завдання і наскільки якісно воно виконане.

Повідомте, які матеріали ви підібрали та якими ресурсами Інтернет для цього скористалися

Діти розповідають про стан виконання домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Наш урок сьогодні — виключна ваша практична робота за комп’ютерами, під час виконання якої будемо намагатись застосувати всі відомі дії зі створення комп’ютерних публікацій.

Тому швидко пригадаємо ті алгоритми виконання дій, які можуть вам знадобитися.

Підсумок етапу:

Учитель акцентує увагу на найбільш важливих моментах та відмічає вдалі висловлювання

Діти по черзі коротко повідомляють, які дії вони планують виконувати під час заняття

ІV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Отже, недарма ми розпочали нашу зустріч сьогодні з розмови про подорожі, недарма ви підбирали інформацію про найпривабливіші історичні куточки світу.

Зараз розпочнемо роботу з підготовки публікацій про ті історичні місця світу, які ви обрали для себе.

І перш ніж зайняти місця за комп’ютерами, проведемо жеребкування, щоб визначити публікації, над яким буде працювати кожна група.

[Учням пропонують витягнути одну з карток з назвами друкованих видань «брошура», «буклет», «інформаційний бюлетень».]

Учні отримують картку з назвою друкованого видання

V. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Групова робота (кількість груп збігається з кількістю комп'ютерів у кабінеті)

Завдання (кожна група використовує підготовлені матеріали за темою «Найкрасивіші історичні місця світу»)

Під час створення публікацій необхідно врахувати, що:

брошура — це книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок, яке найчастіше використовується в рекламних або освітніх цілях;

буклет — це переважно багатокольорова аркушева роздруківка, складена в два або кілька згинів; буклет має багато смужну структуру, як правило, 6 смуг; використовується найчастіше туристичними агенціями, установами та організаціями в рекламних цілях;

інформаційний бюлетень — видання, яке випускається з метою інформування певних груп людей; воно, як правило, складається з добірки актуальних тематичних відомостей, оформлених у вигляді статей

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи

VI. Фізкультхвилинка


VII. Практична робота учнів за ПК (продовження)


Діти здійснюють взаємооцінювання створених презентацій

Учні доводять свою позицію щодо оцінювання робіт

Пропоную взаємно проаналізувати публікації та оцінити їх за такими критеріями:

1

Установка параметрів макета

1 бал


2

Вибір кольорової схеми

0,5 бали

3

Вибір шрифтової схеми

0,5 бали

5

Додавання малюнків

2 бали

8

Додавання тексту

2 бали

6

Додавання об’єкта WordArt

2 бали

7

Естетичність оформлення

2 бали

4

Інформативність публікації

2 бали

Учитель та учні паралельно за однаковими критеріями здійснюють оцінювання робіт.

Прокоментуйте та аргументуйте свої оцінки.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємооцінок учнів

VIІІ. Підсумки уроку та рефлексія

Прошу кожного продовжити речення:

«Сьогодні мій внесок у виконану практичну роботу був таким:...»

Учні характеризують свою роботу на уроці

IX. Домашнє завдання

За підручником______________________________________

Творче: принести наступного разу цифрові фото, паперові фотографії, малюнки з художньої школи, репродукції відомих картин (малюнок, мапа, фото, креслення, графік), які можуть бути у складі публікації. (Тематику фото винайти самостійно.)Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити