Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 8. КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Урок 39. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. КОДУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ. ПОНЯТТЯ КОЛІРНОЇ МОДЕЛІ. ВИДИ ГРАФІКИ. ФОРМАТИ ФАЙЛІВ

Мета уроку:

навчальна: формувати усвідомлення поняття «комп'ютерна графіка» як складової сучасного життя; введення понять «растрові зображення», «векторні зображення», ознайомлення з видами комп'ютерної графіки, властивостями векторних і растрових зображень, ознайомлення з форматами графічних файлів та принципами кодування кольору в колірних моделях RGB, CMYK, HSB;

розвивальна: розвиток логічного абстрактного мислення, уміння аналізувати; розвиток довготривалої пам'яті, вміння розподіляти увагу; розвиток предметного сприйняття та мовлення; розвиток інформатичної компетентності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «комп'ютерна графіка», «растрове зображення», «векторне зображення», «колірна модель»; описати принципи кодування кольору в колірних моделях RGB, CMYK, HSB; призначення векторного графічного редактора; формати файлів векторної та растрової графіки порівнювати властивості векторних і растрових зображень; колірні моделі.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, навчальна презентація «Комп'ютерна графіка».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Мистецтво не те, що ви бачите, а те, що змушує бачити інших.

Едгар Дега

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

Друзі! Привітаємося й посміхнемося для створення гарного настрою. Перевірка присутніх. Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні вітаються протягом 2 хвилин

II. Перевірка домашнього завдання

Сьогодні для уроку я пропонувала принести зображення, які вам подобаються. Ми можемо побачити й цифрові фото на ваших смартфонах, паперові фотографії, малюнки з художньої школи, репродукції відомих картин (малюнок, мапа, фото, креслення, графік). Давайте спробуємо за зображеннями вгадати тематику публікації ваших однокласників

Діти демонструють домашні заготовки, коментують відповіді однокласників

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

— Ви відвідували художній музей чи художні виставки?

— В якому вигляді людиною дуже часто обробляється інформація?

— Чому графічний спосіб подання інформації необхідний людині?

— Наведіть приклади графічних зображень.

— Чи подобається вам фотографувати або робити селфі?

— Які пристрої сьогодні допомагають людині створювати графічні зображення?

— Які види графічної інформації можна вирізнити?

Діти відповідають, висловлюють думки і пригадують навчальний матеріал

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Ви, напевно, вже здогадалися, що на уроці ми будемо працювати з графічними зображеннями.

Тому тема уроку: «Комп’ютерна графіка. Кодування графічних даних. Види графіки. Формати файлів. Поняття колірної моделі». Спробуємо спрогнозувати, які нові знання ви маєте здобути сьогодні

Учні висловлюють припущення

Діти висловлюють власні думки.

V. Вивчення нового матеріалу

Використання презентації з ілюстративним матеріалом

Слайд 1 «Поняття комп'ютерної графіки».

Слайд 2 «Види комп'ютерної графіки».

Слайд 3 «Фрактальна графіка».

Слайд 4 «Базовий елемент растрової графіки».

Історична довідка

Історично термін «растр» вказував на те, що пристрій під час відтворення зображення використовує набори пікселів (точок), організовані в вигляді послідовностей рядків розгортки. Растрові дані являють собою набори числових значень, які визначають кольори окремих пікселів, впорядкованих так, щоб їх легко було відобразити на растрових пристроях.

Учні звертаються до підручника для з’ясування цього поняття.

У робочий зошит записують визначення понять: комп’ютерна графіка, фрактал, растрове зображення, растр, піксел, векторне зображення, кольорова модель.

Учні працюють з підручником та заповнюють схему.

Слайд 5 «Роздільна здатність».

Слайд 6 «Властивості графічного зображення як єдиного графічного об'єкта».


фізичний розмір визначає розміри малюнка по вертикалі й горизонталі (см, дюйми, точки/пікселі).


глибина кольору визначається кількістю бітів, які використовуються для представлення кольору одного пікселя растрового зображення.


кольорова модель — модель опису представлення кольорів у вигляді наборів чисел, зазвичай з трьох або чотирьох значень, званих колірними компонентами або колірними координатами, яка визначає умови відтворення та/або перегляду — тобто завдання способу реалізації зображення.


Слайд 7. «Векторне зображення.

Слайд 8. «Формати графічних файлів».

Робота з підручником

Учні заповнюють таблицю

VI. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

Розпочинаючи створення зображень на комп’ютері, бажано знати, яким приблизно буде розмір майбутнього графічного файлу. Це допоможе вам раціональніше використовувати місце на диску й точніше підходити до задания параметрів зображення. Оцінити розмір файлу із зображенням можна за кількістю графічної інформації, що міститься в ньому. Найпростіша оцінка має такий вигляд:

V = d ∙ W ∙ Н.

де d — глибина кольору (у бітах), W і Н — відповідно ширина й висота зображення, виражені в пікселях.

Так, для зображення розміром 28 х 21 см, що має роздільну здатність 300 dpi, кількість інформації становить приблизно 24 Мб. Завдання для самостійної роботи

Знайдіть кількість графічної інформації в ярлику розміром 30 х 20 пікселів, який виконаний у палітрі з 256 кольорів.

Чому дорівнює обсяг графічних даних у зображенні 300 х 400 пікселів, якщо інформація про колір описана 4 байтами?

Нехай установлена роздільна здатність монітора становить 1024 х 768 пікселів, а крок сітки растра дорівнює 96 дюйма, Який розмір екрана монітора (у см)?

Учні працюють у зошитах.

VIII. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи).

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання 1

1 варіант. Створити буклет, у якому розглянути характеристики форматів файлів растрової графіки.

2 варіант. Створити буклет, у якому розглянути характеристики форматів файлів векторної графіки. Зберегти у форматі pdf для перегляду та розмістити в хмарі на диску.

Завдання 2. Створити в текстовому документі таблицю:

Учні формулюють правила Учні уводять у буклети розширення імен файлів найбільш популярних форматів для подальшого перегляду та визначення кращого та найбільш повної інформації буклету та вивчення інформації напам’ять.

Робота в парі за комп’ютерами.

Учні самостійно виконують завдання

✵ ім’я файла;

✵ глибина кольору (біт);

✵ розмір зображення (точок);

✵ роздільна здатність (dpi);

Перегляньте властивості вказаних графічних зображень, занесіть результати своєї роботи в таблицю.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

IX. Підсумки уроку та рефлексія

— Чи виправдалися наші прогнози?

— Що мали засвоїти? Які знання здобули?

— Що запам’ятали найкраще? Що викликало здивування?

— Яка інформація з підручника виявилася найбільш корисною?

— Які слова з уроку ви занесли б у свій інформативний словничок? Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби)

та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

X. Домашнє завданняТворче: підготувати в електронному вигляді (або надіслати на електронну пошту вчителя) принаймні 3 растрових зображення за одною темою з різними роздільною здатністю та глибиною кольору та створити їх порівняльну таблицюPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити