Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 8. КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Урок 40. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ Й ОПРАЦЮВАННЯ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Мета уроку:

навчальна: формувати усвідомлення поняття «векторне зображення»; ознайомити з особливостями побудови векторних зображень та способами створення зображень із графічних примітивів;

розвивальна: розвиток логічного абстрактного мислення, уміння аналізувати; розвиток довготривалої пам'яті, вміння розподіляти увагу; розвиток предметного сприйняття та мовлення; розвиток інформатичної компетентності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «векторне зображення»; описати особливості побудови векторних зображень; способи створення зображень із графічних примітивів; порівнювати властивості векторних і растрових зображень; створювати й редагувати векторні зображення.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, навчальна презентація «Векторний редактор».

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

Мистецтво вимагає знань.

Бертольд Брехт

Діяльність учителя

Діяльність учнів


І. Організаційний момент

Привітання вчителя. Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Протягом 2 хвилин


II. Перевірка домашнього завдання

Тепер перевіримо, чи є у вас виконане домашнє.

Учні зачитують домашні завдання за підручником та під час виконання творчих завдань приходять до висновку про залежність якості растрового зображення від якості його характеристик

Діти розбирають домашні завдання, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, розглядають зображення, приходять до висновку


III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Фронтальне опитування — Вправа «Спочатку я!»

Учням пропонують, пригадавши теоретичний матеріал минулого уроку, поставити класу питання з теми, розпочинаючи питання за слів «Спочатку спитаю я:». Та спробувати заповнити порівняльну таблицю (див. додаток).

1. Що таке комп’ютерна графіка?

2. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?

3. Де використовується комп’ютерна графіка?

4. Порівняльна характеристика векторної та растрової графіки:

✵ Спосіб подання зображення.

✵ Відтворення об’єктів реального світу.

✵ Якість редагування зображення.

✵ Особливості друку зображення

Діти відповідають на питання однокласників, висловлюють думки і пригадують навчальний матеріал


Підсумок етапу:

Учитель виокремлює найкращі поставлені питання та відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали (за вдалі питання — більше балів, ніж за відповіді)IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

«Вектор чи растр?» — ось у чому питання! Перефразуючи відомий вислів до потреб нашого уроку, розуміємо, що для того, щоб відповісти на це питання, необхідно ретельно ознайомитись з основними я поняттями та особливостями растрової та векторної графіки.

За умови вивчення на минулому уроці роботи з растровими зображеннями визначимо тему уроку.

Тема уроку сьогодні «Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень»

Діти висловлюють власні думки та припущення, формулюють за допомогою вчителя темууроку


V. Вивчення нового матеріалу

Використання презентації з ілюстративним матеріалом

Слайд 1«Векторні зображення»

Слайд 2 «Векторний редактор»

Слайд 3 «Типи графічних зображень»

При вивченні роботи з векторними зображеннями бажано звернути увагу на особливості та спільні ознаки створення графічних примітивів у додатках Microsoft Office

Учні звертаються до підручника для з’ясування поняття «векторний редактор»

Робота з підручником, запис у зошитах понять


VІ. ФізкультхвилинкаVІІ. Первинне закріплення знань

Завдання. Одним із графічних примітивів векторного малюнка є лінія. Лінія може бути замкненою або незамкненою та характеризується такими властивостями: форма, товщина, тип, шаблон, колір та ін. Переглянувши редактор Word, створити текстовий документ та занести в таблицю інформацію про властивості об’єкта лінія:

Властивості об'єкта лінія

Робота в малих групах (по 3 учні)

Учні заповнюють таблиці, використовуючи комп’ютер


Форма лінії

Товщина лінії

Тип лінії

Шаблон лінії

Колір лініїІншими графічними примітивами є фігури, які обмежені замкненими лініями. Ці замкнені лінії утворюють контур фігури, а частина площини, яку вони обмежують, внутрішню область фігури. Внутрішня область може бути зафарбована.

Переглянувши редактор Word, заповнити таблицю з інформацією про зафарбування внутрішньої області фігури — ефекти заливки: однорідну, градієнтну, візерунок, текстуру, рисунок.
Однорідна заливка

Градієнтна заливка

Заливка візерунком

Заливка текстурою

Заливка рисункомОдним кольором із палітри кольорів

Відтінками кількох кольорів з плавними

переходами між ними

Мозаїчним візерунком, який обирається із заданих шаблонів

Деяким растровим зображенням із наданих зразків

Будь-яким зображенням, яке обирається з наявних графічних файлів


VІІІ. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання. Існує багато форматів векторних файлів, але у Word без додаткових утиліт (фільтрів) можна редагувати тільки векторні файли у форматах WMF, EMF і EPS.

Кожна версія редактора Word інсталює на диск невелику колекцію картинок, вставте малюнок з колекції. Клацаємо на малюнку правою кнопкою миші і в меню, що з’являється, обираємо пункт

Змінити малюнок. Після цього змінюються рамка навколо малюнка та меню, яке викликається правою кнопкою.

Учні формулюють правила

Робота в парі за комп’ютерами.

Учні виконують завдання, створюють текстовий файл


Виділяємо клацанням на вихідному малюнку елемент, який нас цікавить (він виділяється прямокутником із круглими маркерами для розтягання по контуру), копіюємо (Ctrl+C), вставляємо в малюнок (Ctrl+V) і перетягуємо на потрібне місце. Так само можна дублювати й інші деталі (у цьому випадку — прожилки листка). Але якщо нам треба змінити розмір редагованого фрагмента або повернути його, деталі слід згрупувати.

Групування — це об’єднання елементів малюнка для спільного масштабування, перефарбування та повертання.

З натиснутою клавішею Shift клацаємо на кожен елемент потрібного нам фрагмента малюнка (після кожного клацання навколо чергового елемента з’являються контурні точки розтягання). Коли всі потрібні елементи виділені — клацаємо правою кнопкою.

У меню, що з’явилось, треба обрати пункт Групування → Групувати. Тепер згрупований елемент можна копіювати, розтягувати, повертати.

Самостійне створення, редагування, додавання та групування векторних зображень

Намалюйте дорожні знаки за допомогою автофігур.

Намалюйте державні прапори.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Самостійне виконання учнями практичної роботи


ІХ. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Кому потрібні векторні зображення?»

Учитель пропонує учням у режимі бліцмікрофону пригадати професії та професійні напрямки, яким були б дуже корисними знання про векторну графіку.

Це такі (інформація для вчителя)

Учні відповідають на питання, висловлюють особистеставлення до вивченого матеріалу


✵ технічні редактори;

✵ розробники web-сторінок;


✵ вільні художники й дизайнери-початківці;

✵ оператори настільних видавничих систем;


✵ художники з реклами;

✵ художники-ілюстратори


✵ користувачі-початківціТворча рефлексія:

— Що запам’ятали найкраще?

— Що викликало здивування?

— Чи виправдалися наші прогнози?

— Що мали засвоїти?

— Які знання здобули?

— Яка інформація з підручника виявилася найбільш корисною?

— Які слова з уроку ви занесли б у свій інформатичний словничок? Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби)

та аргументацією оцінки вчителем


Х. Домашнє завданняТворче: створити векторне зображення за темою «Свята України» та надіслати на електронну пошту вчителя інформатикиHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити