Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 8. КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Урок 41. СТВОРЕННЯ МАЛЮНКІВ З КРИВИХ І ЛАМАНИХ. ДОДАВАННЯ ТЕКСТУ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЙОГО ФОРМАТУВАННЯ. ГРУПУВАННЯ І ВИРІВНЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ. БАГАТОШАРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ У ШАРАХ

Мета уроку:

навчальна: формувати навички створення об'єктів, що складаються з базових графічних примітивів; обертати, відображати й масштабувати об'єкти; зафарбовувати об'єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки; групувати і вирівнювати об'єкти; використовувати шари для створення зображень;

розвивальна: розвиток логічного, абстрактного мислення, уміння аналізувати; розвиток довготривалої пам'яті, вміння розподіляти увагу; розвиток предметного сприйняття та мовлення; розвиток інформатичної компетентності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє створювати об'єкти, що складаються з базових графічних примітивів; обертати, відображати й масштабувати об'єкти; зафарбовувати об'єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки; використовувати шари для створення зображень.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, маленькі аркуші для етапу привітання, на кожну парту — перелік питань для етапу актуалізації, але з порожнім місцем для додавання питань учнями самостійно.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, навчальна презентація «Малюємо у векторному редакторі».

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

Художник думає малюнком.

Сальвадор Далі

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Доброго ранку, любі учні! Нехай ранок справді буде для нас сьогодні добрим та кольоровим, як тема, яку ми вивчаємо!

— Який у вас настрій? Ваш настрій я пропоную вам висловити за допомогою графічних примітивів — на окремих аркушиках

швиденько складіть з графічних примітивів зображення вашого настрою.

— Покажіть ваш настрій мовчки! Порахуємо кількість графічних примітивів, які ви використали. (Це можна запропонувати зробити сусідові по парті, обмінявшись аркушами.)

Потім учні до кінця уроку відкладають ці аркуші.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні вітаються з учителем

Малюють на аркушиках власний настрій та демонструють

іншим

Підраховують кількість графічних примітивів на малюнку

II. Перевірка домашнього завдання

Давайте перевіримо, чи є у вас виконане домашнє завдання як необхідна складова нашого уроку.

✵ Перегляд електронних векторних домашніх зображень, надісланих на електронну скриньку учителя від учнів.

✵ Виявлення найцікавішого векторного зображення та найскладнішого

Діти зачитують домашні заготовки, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників

Переглядають електронні векторні зображення

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Опитування за аркушем питань. Аркуш питань учитель заздалегідь роздруковує один на парту так, щоб було вільне місце для дописування питань учнів. Учням пропонують обрати самостійно питання та, піднявши руку, відповісти на нього. Якщо питання було висвітлено правильно, то його номер закреслюється, та інші учні мають обирати інші питання. Таким чином, основна теоретична підготовка буде проведена. Але перед початком роботи можна відокремити, що вміння ставити правильні питання для розумового розвитку є вищим вмінням на відміну, від вміння відповідати на питання. Тому пропонується учням дописати власні питання, які вчителем будуть оцінені окремо.

Орієнтовний перелік питань:

1. Що таке комп’ютерна графіка?

2. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?

3. Де використовується комп’ютерна графіка?

4. Що таке растр?

5. Що таке піксель?

6. Коли використовуються растрові зображення?

7. Що таке роздільна здатність? Охарактеризуйте, наведіть приклади.

8. Люди яких професій можуть використовувати растрову графіку?

9. Які програми для растрової графіки ви знаєте?

10. Які переваги растрової графіки ви знаєте?

11. Які недоліки растрової графіки ви знаєте?

12. Які переваги векторної графіки ви знаєте?

13. Які недоліки векторної графіки ви знаєте?

14. Чим векторні зображення відрізняються від растрових (у масштабуванні)?

15. Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в розмірі)?

16. Що таке метафайл?

17. Які формати графічних файлів ви знаєте?

Підсумок етапу:

Учитель виокремлює найкращі відповіді та питання, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Діти зачитують питання, обирають їх для відповіді та відповідають, висловлюють думки і пригадують навчальний матеріал

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Пригадаємо наше привітання — до якого виду графіки (растрова чи векторна) ви віднесли би власний малюнок? (Очікувана відповідь — векторна) 3 яких складових він складався? А якщо додати вушка — який це векторний примітив буде?

А якщо малювати власний настрій у векторному вигляді — як би ви це робили?

Саме сьогодні ми будемо опрацьовувати ці навички за допомогою програмного забезпечення. Спробуймо сформулювати тему уроку. Тема уроку сьогодні «Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах»

Діти висловлюють власні думки, пропозиції, аналізують малюнок, висловлюють припущення дій

Діти формулюють тему під керівництвом учителя та записують у зошит

V. Вивчення нового матеріалу

Використання презентації з ілюстративним матеріалом

Слайд 1 «Малювання найпростіших фігур»

Найпростішими фігурами у Word вважають прямі лінії, стрілки, прямокутники, еліпси

Щоб перейти до кнопок інструментів для їх створення, слід клацнути лівою кнопкою миші на Вставка, група панелей інструментів Ілюстрації, кнопка Фігури

Слайд 2. Створення фігурного тексту

Засіб Microsoft WordArt дає змогу застосовувати до фрагментів тексту різні ефекти (надання літерам об’єму, особливої форми тощо)

Додавання тексту до фігур

✵ За допомогою контекстного меню.

✵ За допомогою команд панелі інструментів Засоби малювання, Робота з написами

Слайд 3 «Малювання фігур довільної форми»

А) Крива.

Малюючи криву, можна змінювати напрям кривизни (опуклість, увігнутість), клацаючи або правою, або лівою кнопкою миші). Завершення малювання — подвійне клацання мишею або натискання клавіші Esc.

Якщо останній вузол кривої розміститься занадто близько від першого, то курсор сам займе положення у першому вузлі — буде створено замкнену фігуру.

Якщо утримувати клавішу Ctrl, то, малюючи замкнену криву, отримаємо прямолінійний сегмент.

Б) Полілінія.

В) Мальована крива.

Г) Сполучні лінії. За допомогою сполучних ліній з’єднуються автофігури так, що під час переміщення об’єктів зв’язок між ними не перериватиметься.

Слайд 4 «Групування об'єктів»

Для одночасної роботи з кількома графічними об’єктами їх групують, потім знову розділяють на складові — розгруповують. Групування — це процес створення з кількох об’єктів одного нового, у якому початкові об’єкти є його складовими.

Виділення кількох об’єктів — за допомогою миші, утримуючи натиснутою клавішу Shift (Ctrl) (клацаємо кожен об’єкт).

Щоб виділити лінію або фігуру без заливки, слід клацнути мишею її контур. Для виділення заповненої фігури слід клацнути будь-де в її межах.

Виділення суміжних фігур. На панелі інструментів Головна клацнути вказівку Виділити, у списку команд, що відкриється, клацнути Вибір об’єктів. Починаючи з вільного від об’єктів місця, вказати рамку навколо об’єктів, що об’єднуватимуться

VI. Фізкультхвилинка


VII. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Основні дії з векторними об'єктами

Векторні графічні об’єкти можна вирізати, копіювати, вставляти в документ, видаляти з нього та переміщувати; можна змінювати розміри тощо. Для виконання будь-якої операції об’єкт потрібно попередньо виділити, клацнувши його.

Після виділення графічного об’єкта панель інструментів змінюється: відкривається набір інструментів Засоби малювання:

1. Уставити фігуру

2. Стилі фігур, заливка фігури, контур фігури, зміна фігури

3. Ефекти тіні

4. Об’єм

5. Упорядкувати фігури.

Учні формулюють правила

Учні виконують завдання, створюють графічні зображення

Завдання: намалюйте та відформатуйте автофігури за зразком:


Завдання: використовуючи графічний редактор, вбудований у текстовий редактор Word, намалюйте такі об’єкти:

Самостійне виконання учнями практичної роботи

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учнямVІІІ. Підсумки уроку та рефлексія

Рефлексивне опитування

— Чи виправдалися наші прогнози?

— Що мали засвоїти?

— Які знання здобули?

— Що запам’ятали найкраще?

— Що викликало здивування?

— Що вдалося краще?

— Яка інформація з підручника виявилася найбільш корисною?

— Які слова з уроку ви занесли б у свій інформатичний словничок?

— А тепер, будь ласка, знову візьміть наші аркуші із зображенням настрою та на зворотній стороні знову намалюйте власний настрій.

— Тепер порівняємо обидві картинки. Сподіваюся, що вони мають позитивну динаміку!

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

ІХ. Домашнє завданняТворче: створити векторне зображення на тему «Моє захоплення»Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити