Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Урок 3. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. ЕТИКА І ПРАВО ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ, ІНФОРМАЦІЙНУ ГРАМОТНІСТЬ, ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Мета уроку:

навчальна: формування світоглядного уявлення про інформатику та інформаційні технології, зокрема, ознайомлення з поняттями «інформаційне суспільство», «інформаційні ресурси», «інформаційна культура», «інформаційна грамотність», «Некомпетентність»; висвітлення понять «авторське право», «етичні та правові норми» під час створення та використання інформаційних ресурсів;

розвивальна: розвиток системно-комбінаторного мислення, теоретичного мислення, вміння аналізувати факти, події; розвиток вміння розподіляти увагу; розвиток предметного мовлення, пізнавальних інтересів;

виховна: виховання переконаності в можливості пізнання законів і правил інформаційного суспільства для подальшого комфортного життя у ньому; формування готовності до морально-етичної оцінки власних дій та дій оточуючих під час використання інформаційних ресурсів; виховання відповідальності за результати своєї праці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити зміст понять «інформаційна культура», «інформаційна грамотність», «ІК-компетентність»; описати етичні і правові норми під час створення і використання інформаційних ресурсів.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, роздрукована схема кожному учневі.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, тематична презентація «Інтелектуальна власність та авторське право».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Інформаційна ера — найкраще, що трапилося з людством за час його еволюції.

Тепер у кожного є рівні можливості озброїти себе інформацією і знанням...

Ай Вейвей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Психологічне налаштування роботи з класом

Привітання вчителя

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Привітання. Перевірка готовності до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

— Яку тему ми зараз вивчаємо?

— На яку тему було домашнє завдання?

— Учитель коротко характеризує стан виконання Д/з класом Перевіряючи д/з, ми з вами працювали з інформацією. Сьогодні ця інформація допомогла мені правильно оцінити, чи готові ви до уроку, та прийняти рішення про оцінки за д/з.

Так само, як і я, кожен з вас оцінює події, що відбуваються в його житті та приймає рішення, знаходить найбільш вдалий варіант своїх дій. Ми всі розуміємо, що інформація — це те, чим кожен з нас поповнює власний багаж знань

Зачитування учнями власних відповідей із зошитів

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Вправа «Обери питання»

На дошці (слайді, аркуші) демонструють низку питань з теми. Навпроти кожного питання — кількість балів за відповідь до нього:

✵ Тлумачення слова «інформатика». (1 б)

✵ Тлумачення слова «інформація». (1 б)

✵ Поясніть термін «інформаційні технології». (1 б)

✵ Опишіть класифікацію інформаційних технологій. (2 б)

✵ Які інформаційні процеси вам відомі? (1 б)

✵ Що являють собою інформаційні системи? (1 б)

✵ Укажіть різновиди інформаційних систем. (2 б)

✵ Наведіть приклади інформаційних систем. (2 б)

✵ Поясність структуру інформаційних систем. (2 б)

✵ Як ІС пов’язані з ІТ? (3 б)

✵ Ваше питання з теми. (до 3 б)

Учитель фіксує правильні відповіді та керує процесом опитування.

Підсумок етапу:

Ваша інформація дає мені право зрозуміти, що ви готові до уроку та розумієте цінність інформації в сучасному житті

Учні обирають питання та відповідають на них

ІV. Мотивація. Постановка навчальної задачі

— Чи можете ви навести приклади, коли у вашому житті інформація, отримана своєчасно, дозволила вам покращити своє життя або навпаки, не отримана своєчасно інформація призвела до негативних наслідків?

— Тому людство вже давно зробило висновок, що той, хто володіє найбільшим обсягом інформації з будь-якого питання та вміє її використовувати, завжди перебуває у більш виграшному положенні, порівняно з іншими.

А в школі ми маємо навчитися жити в умовах, коли інформація — це найвища цінність, тобто в умовах інформаційного суспільства. Спробуємо змоделювати, якими знаннями щодо прийомів роботи з інформацією має володіти випускник сучасної школи і які прийоми вміти використовувати.

Учитель коригує та направляє відповіді учнів.

— Саме ці поняття ми і розглянемо сьогодні на уроці

Діти пригадують або моделюють ситуації, коли інформація мала дуже велику цінність

Діти висловлюють власні думки

Орієнтовні відповіді:

— вміти вільно користуватися інформацією;

— знати про авторське право;

— бути інформаційно культурним та грамотним

V. «Здобуття» учнями нових знань Робота з підручником

Тлумачення понять, заповнення схеми

Схема — на дошці (або роздрукована для кожного учня)

— Впишіть поняття та дайте їм тлумачення: інформаційне суспільство, інформаційна грамотність, інформаційна культура, ІК- компетентність

— Читаючи підручник, кожен з вас знайшов для себе щось цікаве. Які факти вас приголомшили? Що цікавого було знайдено під час роботи з підручником?

Робота з презентацією (розповідь учителя)

Ознайомлення з поняттями інтелектуальної власності, авторського права, етичних та правових норм роботи з інформаційними ресурсами.

По закінченні роботи питання:

— Чи вважаєте ви доцільним дотримуватися етичних та правових норм при роботі з інформаційними ресурсами?

— Як доповнимо схему новими поняттями?

Учні заповнюють схему, усно пояснюючи власний вибір; працюють з підручником

Відповіді дітей, висловлювання ними особистих вражень

— Що з понять ширше: «інформаційна грамотність» чи «інформаційна культура»?

Відповіді дітей

VI. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

Робота з тестом

(Орієнтовні тестові запитання, наведені в додатку до уроку 3.)

Учні письмово відповідають на питання тесту

VIII. Практична робота учнів за ПК «Освітні ресурси та системи»

— До поняття «інформаційна грамотність» входить дотримання правил безпечної роботи учнів з ПК, тому прошу пригадати ці прості правила за шаблоном: «Я точно знаю, що...»

Інструктаж учителя щодо завдання до практичної роботи

1. Знайти в мережі Інтернет та виписати види електронних освітніх ресурсів

[> 5 шт. — 1 бал; >10 шт. — 3 бали]

2. За описами педагогічних програмних засобів (див. додаток до уроку 3) визначити назву кожного ППЗ

3. Проаналізувати програмний засіб, вказаний учителем (наприклад, «Віртуальна біологічна лабораторія») за таким планом:

1) Назва ППЗ, предмет, рік випуску

2) Технічні характеристики

3) Тип програми згідно з класифікацією

4) Ліцензія

5) Зручність користування, простота у вивченні і використанні

6) Документованість, наявність матеріалів різного типу

7) Інтерактивність (наявність блоку перевірки знань)

8) Безпека та рівень захисту.

Результат роботи зберегти в текстовий файл __________

4. За допомогою мережі Інтернет знайти та ознайомитись з дистанційним курсом з інформатики за будь-якою темою.

Оформити текстовий файл з такою інформацією:

1) адреса дистанційного курсу;

2) назва дистанційного курсу;

3) мета, якого результату можна досягти?

4) аудиторія (для кого призначений курс?)

5) наявність тестової перевірки знань.

5. Аналіз учителем результатів практичної роботи

Учні називають правила, змінюючи їх традиційне формулювання на запропонований вигляд

Учні виконують завдання, створюють текстові файли

IX. Підсумки уроку та рефлексія

— Які слова тепер є у вашому інформативному словничку?

— Які корисні знання та особисті правила має знати людина інформаційного суспільства?

— Чи передбачена відповідальність за недотримання етичних норм під час роботи з інформацією та авторського права? Які існують види покарань?

— Ваші поради однокласникам з приводу роботи з інформацією

Учні відповідають на питання

X. Домашнє завдання

Використовуючи конспект та підручник, створіть список корисних посилань на підтримку навчання будь-якого шкільного предметаHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити