Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 8. КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Урок 44. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР»

Мета уроку:

навчальна: формувати усвідомлення поняття «комп'ютерна мережа» як складової сучасного життя; введення понять «растрові зображення», «векторні зображення», ознайомлення з видами комп'ютерної графіки, форматами графічних файлів та принципами кодування;

розвивальна: розвиток логічного абстрактного мислення, уміння аналізувати; розвиток довготривалої пам'яті, вміння розподіляти увагу; розвиток предметного сприйняття та мовлення; розвиток інформатичної компетентності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «векторне зображення»; описати особливості побудови векторних зображень; способи створення зображень із графічних примітивів; створювати об'єкти, що складаються з базових графічних примітивів; користуватися інструментами малювання, які призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур; використовувати лінійки, сітку; зафарбовувати об'єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки; групувати і вирівнювати об'єкти; використовувати шари для створення зображень.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, конверти із заготовленими завданнями для груп.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Видатні особистості формуються не за допомогою красивих промов, а власного працею і його результатами.

Альберт Ейнштейн

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

Друзі! Прошу сьогодні привітатися за руку і посміхнутися для створення гарного настрою.

За допомогою векторних примітивів намалювати (у зошиті або на заздалегідь приготованому аркуші) власний бейджик (мінімально — просто власне ім’я) та пояснити назви та кількість примітивів, які було використано.

Одразу пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (для виконання практичної частини роботи).

Перевірка присутніх.

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні вітаються та малюють кожен власне ім’я з векторних примітивів.

Пригадують правила безпечної роботи за комп'ютером

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка завдання за підручником та творчого домашнього завдання

Діти зачитують домашні заготовки, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють творчі ДЗ

IІI. Мотивація. Постановка навчальної задачі

Уявіть ситуацію, коли один випускник оволодів основами комп’ютерної графіки та вирішив спробувати себе у професіях, у яких вже сьогодні дуже затребуваним є знання з комп’ютерної графіки. І ось для остаточного вибору він потрапив на «Ярмарку комп’ютерних професій», де, увійшовши у сектор «Комп’ютерна графіка», йому запропонували випробувати себе... Сподіваюся, що ви згодні виступити в ролі такого випускника, тоді необхідно спочатку пройти теоретичний контроль знань з галузі «Комп’ютерна графіка» (Усі відповіді сьогодні враховують в особисту скарбничку знань та наприкінці уроку буде зрозуміло — в кого ця скринька наповнена на 12 балів)

Тобто сьогодні ми будемо узагальнювати знання за темою «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

Учні слухають викладача, замислюються над вибором майбутньої професії, уявляють себе перед таким вибором

IV. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (етап відтворення набутих знань)

Бажано проводити у вигляді тестування (див. додаток — орієнтовні тестові питання) чи у вигляді онлайн-вікторини, створеної у додатках learningapps.org чи h5p.org. Або у вигляді звичайної фронтальної бесіди.

Орієнтовні питання:

— Що таке комп’ютерна графіка?

— Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?

— Де використовується комп’ютерна графіка?

— Що таке растр? Що таке піксель?

— Коли використовуються растрові зображення?

— Коли використовуються векторні зображення?

— Що таке роздільна здатність? Охарактеризуйте, наведіть приклади.

— Люди яких професій можуть використовувати растрову графіку?

— Які програми для растрової графіки ви знаєте?

— Які переваги растрової графіки ви знаєте?

— Які недоліки растрової графіки ви знаєте?

— Як створюються векторні зображення?

— Люди яких професій можуть використовувати векторну графіку?

— Які програми для векторної графіки ви знаєте?

— Які переваги векторної графіки ви знаєте?

— Які недоліки векторної графіки ви знаєте?

— Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в масштабуванні)?

— Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в розмірі)?

— Що таке метафайл?

— Які формати графічних файлів ви знаєте?

— Охарактеризуйте поняття Шар у програмах для графіки?

— Для чого використовують прошарки?

Підсумок етапу:

Учитель фіксує електронні відповіді учнів або виокремлює найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Діти відповідають, висловлюють думки і пригадують навчальний матеріал


V. Узагальнення та систематизація їх зі встановленням внутрішньо-системних та зовнішньосистемних зв'язків

Учитель за допомогою спеціальної вправи здійснює розподіл учнів на групи.

Наприклад, за такою вправою:

Атоми і молекули (https://goo.gl/J5QkoS). Ведучий: «Уявіть, ви — самотні атоми. Починається хаотичний броунівський рух, при цьому можливі легкі зіткнення один з одним. Будьте обережні. За моєю командою ви повинні з’єднатися в молекули, число атомів в якій я назву». Через деякий час після початку ведучий говорить цифру, наприклад, «п’ять». Учасники утворюють групи по п’ять осіб. Потім інша кількість атомів в молекулах і т. д., але не більше 4-5 разів.

У кінці можна назвати молекулу, у якій атомів рівно стільки, скільки учасників у групі.

Кожній групі надається окреме завдання — ознайомитися з комп’ютерною професією, що потребує знання з комп’ютерної графіки, та представити цю професію класу, а також створити в рамках цієї професії електронний малюнок як приклад застосування даної професії.

Як приклади можуть бути обрані вчителем такі професії (тлумачення деяких з них наведені в додатку):

✵ Візуалізатор

✵ 3D-моделлер

✵ Аніматор

✵ Мейт-пейнтер

✵ Текстурщик

✵ Дизайнер меблі, ландшафтів, одягу, інтер’єру

✵ Дизайнер комп’ютерних ігор

✵ Веб-дизайнер

✵ Рекламний графік

Приклади завдань для груп:

✵ рекламний плакат на тему «Комп’ютерна безпека»

✵ орнамент на сувенірний рушник для текстильної фабрики

✵ ескіз обгортки для цукерки

✵ ескіз вигляду фантазійного персонажа

✵ піктограми для сайту (не менше 4 шт)

✵ рекламний банер товару чи фірми

✵ ескіз обкладинки до книжки з казками

✵ ескіз дудла для Google (темою дудлу є назва професії)

✵ ескіз верхнього одягу [елементу меблі, ландшафту та ін.]

✵ ескіз текстури для шпалер (декілька варіантів)

✵ ескіз фону для комп’ютерної гри

✵ ескіз вітальної листівки, тощо

Учні створюють малі групи для подальшої роботи

Учні отримують завдання та знайомляться з професією, яку їм слід представляти, розподіляють ролі в групі, розбирають та конкретизують завдання кожному

Кожна група готує презентацію професії та електронний малюнок (також можна дозволити учням обрати завдання практичної роботи самостійно із запропонованих учителем, але відповідно до тієї професією, яку групі представляти). Обирають тематику майбутнього малюнку, обговорюють його реалізацію

VI. Фізкультхвилинка


VII. Практичне застосування отриманих знань

Допуском до роботи за комп’ютером є доповідь алгоритму роботи за завданням з обґрунтуванням ролей учасників групи Завдання:

Самостійне виконання учнями практичної роботи за підручником або за завданням вчителя

Учні формулюють алгоритм власної роботи, озвучують його однокласникам, вказують на кінцевий результат, який мають отримати

Захист групами власних робіт за планом:

1. Представлення професії (її презентація)

2. Яке завдання обрано?

3. Демонстрування результату роботи над завданням

4. Захист ескізу: його відповідність темі, складність, аналіз необхідних інструментів для створення зображення, чи є текстові елементи, скільки шарів використано тощо

5. Самооцінка роботи в групі

6. Взаємооцінювання та «прийом» зображення (учасники інших груп мають висловити власну думку щодо роботи такої групи та відповісти на питання «Чи взяли би на роботу у власну фірму цих фахівців?»)

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів

учням

Учні виконують завдання, створюють файл електронного малюнку, готуються його захищати

VIII. Підсумки уроку та рефлексія

Колективна оцінка результатів групової та індивідуальної роботи

Вправа «Тепер я вмію (знаю)..»

Учні вчаться елементів самопрезентації та розповідають про знання, вміння та навички, які здобули під час вивчення цієї теми.

А також можуть відповісти на питання

— Як сьогодні працювалося? Що заважало? Що допомагало?

— Яка інформація з підручника виявилася найбільш корисною сьогодні?

— Які слова з теми ви занесли б у свій інформатичний словничок? Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби)

та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

X. Домашнє завдання

Створити векторне електронне зображення для майбутнього сайту: розробити фон, чи зображення кнопок, чи логотип (тему та спосіб реалізації обрати самостійно)Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити