Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 45. ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Мета уроку:

навчальна: ознайомлення з поняттями «персональне навчальне середовище», «хмара», «хмарні технології»; формування первинних умінь роботи у хмарному середовищі; досягти усвідомлення учнями елементарних алгоритмів дій під час роботи у хмарному середовищі;

розвивальна: розвиток теоретичного та логіко-абстрактного мислення, вміння аналізувати; розвиток предметного сприйняття; розвиток зорової та смислової пам'яті, уваги, творчої уяви;

виховна: виховання культури навчальної праці під час роботи в зошитах та за комп'ютерами; прищеплення бажання вчитися, здобувати нові знання; формування критичного ставлення до інформації на сторінках персональних веб-сайтів та акаунтів; сприяння зацікавленості до процесу створення персонального сайту у мережі інтернет.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «персональне навчальне середовище», «хмара», «хмарні технології»; описувати елементарні алгоритми дій під час роботи у хмарному середовищі; виконувати найпростіші дії у хмарному середовищі.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, паперові ігрові бали, перелік сайтів для демонстрування чи вчительська презентація з тими самими сайтами та їхніми скриншотами (якщо Інтернет-зв'язок недуже швидкий).

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Інвестиції в знання завжди дають найбільший прибуток.

Бенджамін Франклін

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання

Доброго дня, шановні учні! Уявіть на хвилинку, що ви — учитель інформатики. Яку б готовність до уроку ви хотіли би бачити у своїх учнів?

Фіксація відсутніх.

Перевірка підготовки учнів до заняття: наявність робочих зошитів, підручників тощо.

Перевірка підготовки класного приміщення до уроку

Учні вітаються з учителем, висловлюють припущення, виправляють помилкові припущення однокласників, перевіряють власну готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

Демонстрування домашніх векторних електронних зображень для майбутнього власного сайту, збереження цих зображень на шкільних комп’ютерах для подальшої роботи (можна навіть організувати загальну папку таких зображень — так би мовити, «банк зображень для сайтів». За умовою: використовувати зображення в подальшому тільки з вказівкою автора зображення)

Учитель оцінює домашню роботу учнів (із їх взаємокоментуванням)

Учні демонструють створені зображення, висловлюють припущення щодо їх місце розташування на майбутньому сайті та призначення

III. Актуалізація знань та життєвого досвіду учнів

Ми побачили багато домашніх зображень для майбутніх сайтів, висловили припущення щодо їх розташування на веб-сторінках, а тепер пригадаємо, що з теми «Інтернет» ми вже знаємо і які навички маємо.

Вправа «Хто більше?»

Учні пригадують власні теоретичні знання та практичні вміння стосовно теми «Інтернет», отримуючи за суттєві та вдалі відповіді паперові іграшкові бали (приклади див. у додатку). Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні пригадують теоретичні положення та практичні знання, якими володіють стосовно теми «Інтернет»

IV. Постановка навчальної задачі. Мотивація

Інтернет було створено багатьма людьми. Імена деяких з них відомі всьому світу.

Уявіть, що 1981 р. Білл Гейтс, засновник Microsoft, сказав: «Навряд чи кому-небудь знадобиться носій більше 640 кілобайт». А ще п’ять-сім років тому лише одиниці в Україні мали особистий сайт.

А сьогодні майже не знайдеться такого школяра середньої або старшої школи, який би не мав акаунта в соцмережах чи вайбері. Підніміть руку ті, хто цього не має та не користується (орієнтовно це багато учнів).

Мати персональну сторінку в Інтернеті — це гарно, але ще краще мати особистий персональний сайт, вміти його редагувати та нести відповідальність за його зміст. А також мати власне сховище даних в Інтернеті.

А зараз підніміть руку ті, хто має власний сайт (орієнтовно це одиниці чи зовсім таких у групі немає).

Учні слухають вчителя, відповідають на питання, піднімають руки

Саме сьогодні ми й почнемо працювати в цьому напрямку. Спробуємо спрогнозувати — що маємо вивчити сьогодні? Чого навчитися?

Учні записують тему, висловлюють припущення щодо власної діяльності на уроці

V. Відкриття учнями нового знання

Вправа «Власне припущення» за планом:

1. Поняття «персональний» сайт, вимоги до нього

2. Поняття персонального навчального середовища, вимоги до нього

3. Поняття хмарного сервісу, популярні сервіси. Хмарні сервіси Google

А потім — викладення в зошиті найважливіших тез плану. Учитель допомагає учням сформувати відповідні навчальні уявлення за допомогою підготовлених прикладів персональних сайтів, персональних навчальних середовищ учителів своєї школи, демонструє хмарні середовища та основи роботи з ним.

4. Демонстрування та огляд Гугл-диска (з тестового акаунта, яким можна скористатися всім учням потім на практичній роботі)

Учні спочатку висловлюють власні припущення щодо пунктів плану, висвітлюючи власний досвід, а потім за допомогою підручника уточнюють знання

VI. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

Вправа «За алфавітом» — за 3 хвилини знайти в підручнику назви популярних хмарних сервісів та записати їх у алфавітному порядку (алфавіт англійський)

Робота за запитаннями з підручника — знайдіть та прочитайте відповіді на запитання підручника нашої теми

1. Що таке персональне навчальне середовище?

2. Назвіть декілька інтернет-ресурсів ПНС школяра з інформатики.

3. Що, окрім інтернет-ресурсів, може бути джерелом наповнення ПНС?

4. Що таке хмарні технології?

5. Назвіть найактивніших постачальників хмарних інтернет-сервісів.

6. Як створити та зберегти документ для колективного опрацювання на хмарному диску?

7. Які офісні веб-програми вам знайомі? Чи відрізняються принципи роботи в них, на відміну від звичайних офісних додатків?

Учні відповідають на запитання підручника, закріплюють здобуті знання

VIII. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Учні формулюють правила

Завдання:

Робота учнів по розміщенню на загальному аканті Гугл-диску (якщо ще немає власного акаунту) результатів домашньої роботи — векторні файли для сайтів, створення власної папки в загальному акаунті.

Також можна використати практичні завдання з підручника. Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування результатів роботи учнів

Виконують вхід до загального акаунту, створення власної папки та розміщення власних файлів

VIII. Підсумки уроку та рефлексія

Пригадаємо, що ми мали вивчити сьогодні та що опанувати.

— Що вивчили?

— Чого навчилися?

— Які були затруднения?

Самооцінка власної роботи кожним учнем з аргументацією. Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем.

Хто сьогодні задоволений роботою?

Учні пригадують те, що вони формулювали на початку уроку та надають власну думку щодо результатів роботи на уроці

IX. Домашнє завдання

За підручником ______________________________________________

Творче: створити власний акаунт та розмістити на ньому доповідь про хмарні технології — створити самостійно в будь-якій офісній програмі (у разі використання текстового процесора — 1 оформлена сторінка, під час роботи в програмі створення презентацій — 5 слайдів, у разі створення публікації — не більше 2 сторінок)Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити