Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 47. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ ОФІСНИХ ВЕБ-ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. СИНХРОНІЗАЦІЯ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКЛАДОК. КАНАЛИ НОВИН

Мета уроку:

навчальна: формування умінь створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм, а також досягти усвідомлення учнями алгоритмів створення та використання спільних електронних закладок; ознайомлення з поняттям «канали новин», усвідомлення технології використання каналів новин;

розвивальна: розвиток практичного мислення, навичок критичного мислення, уміння аналізувати отриману інформацію; розвиток вміння перемикати увагу; розвиток зорової та смислової пам'яті;

виховна: прищеплення пізнавального інтересу до предмета; виховання уважності, відповідального ставлення до роботи; виховання уміння працювати в команді, доброзичливого ставлення до всіх членів команди; виховання інформативної культури.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «канал новин»; описати синхронізацію даних, технологію використання каналів новин; підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду; створювати та використовувати спільні електронні закладки; створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Зібратися разом — це початок. Залишатися разом — це прогрес.

Працювати разом — це успіх.

Генрі Форд

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

1. Привітання, організація уваги учнів, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявності робочих зошитів, підручників тощо. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

3. Зачитування епіграфа.

Яку українську приказку нагадують ці слова? Отже, сьогодні знадобляться уміння дев’ятикласників працювати спільно. А спершу ми перевіримо виконання домашнього завдання по рядах (зараз один ряд — це одна команда)

Учні вітаються з учителем, організують робоче місце, перевіряють власну готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація знань та життєвого досвіду учнів

Методичний прийом «Пінг-понг». Учні за допомогою домашніх кросвордів називають запитання зі свого кросворда, а інші — наводять відповідь. У разі, коли питання збігаються, — учні помічають знаком «+» таке питання та воно далі в опитуванні участі не бере. Питання висловлюють по черзі — один ряд учнів до іншого та навпаки.

Оцінка вчителем змістовності питань, активності учнів у роботі, наявності вдалого кросворда, наявності кросворда в електронному вигляді (у разі, коли учень скористався онлайн-середовищем для створення кросворда, — нараховуються додаткові бали). Також за сумарною роботою можна визначити ряд-переможник у цій грі.

Бесіда за питаннями, які учні не висвітлили у власних кросвордах.

Учні усвідомлюють правила гри та по черзі дають питання з домашніх робіт. У разі невиконання домашнього завдання учень має швидко скласти одне-два питання за темою та бути готовим відповідати

ІІІ. Постановка навчальної задачі. Мотивація

Трапляється, що люди досить далеко перебувають одне від одного, але це не заважає їм працювати разом: створювати новини, писати книжки, складати інформаційні продукти. Інколи навіть співаки з різних країн створюють кліп, пишуть пісні навіть без жодної очної зустрічі.

Сьогодення вказує нам, що майбутній випускник школи повинен мати навички спільної роботи по Інтернету, тому саме цим ми сьогодні будемо займатися.

Запишемо тему уроку.

Вкажіть, якими навичками маємо володіти наприкінці уроку

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

Учні дають відповіді на питання

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Показ учителем основних прийомів спільної роботи з документами.

2. Обговорення вміння планувати колективну діяльність.

3. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Поняття синхронізації даних.

4. Поняття електронної закладки. Створення та використання спільних електронних закладок.

5. Канали новин. Пошук, підписка.

Учням у зошитах скласти Алгоритм додавання закладок (можна скористатися підручником Ривкінда)

Також можна запропонувати учням скласти алгоритм налаштування каналу Гугл-новин за власним уподобанням

Учні сприймають інформацію, записують основні алгоритми, обговорюють незрозумілі питання

Складають алгоритм вий запис Google

V. Фізкультхвилинка


VІ. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання за підручником

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила

VІІ. Підсумки уроку та рефлексія

На магнітній дошці намальована таблиця.

Учні підходять до дошки та наклеюють магнітний покажчик (за умови відсутності магнітної дошки — просто поставити крейдою позначку у відповідному стовпчику таблиці) після промовляння власних надбань на уроці. Речення необхідно розпочинати лише зі слів «Тепер я знаю...», «Тепер я можу...», «Тепер я володію..»

Знаю

Можу

Володію — можу розповісти іншим
Аналіз позначок та висновок — чого більше прибуло — знань, вмінь чи навичок

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

VIII. Домашнє завдання

За підручником ____________________________________________

Творче: написати невеличке есе не тему: «Канали новин — це інформаційне сміття чи можливість знати про все, що відбувається?»Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити