Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 48. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12. ОФІСНІ ВЕБ-ПРОГРАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-ФОРМ

Мета уроку:

навчальна: практичне опанування учнями умінь створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм, умінь підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду; опанування учнями вміння організовувати опитування з використанням онлайн-форм та опрацьовувати результати цього опитування;

розвивальна: розвиток наочно-дійового та практичного мислення, уміння розподіляти увагу; розвиток довготривалої та зорової пам'яті, цілісного сприйняття;

виховна: виховання інформаційної культури, естетичної культури та смаку; прищеплення етичних та правових норм поведінки у всесвітній мережі та дотримання правил інформаційної безпеки; вміння зосереджуватися, самостійності, відповідальності за результати власної роботи на уроці;

Очікувані результати: учень уміє створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм; підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду; організовувати опитування з використанням онлайн-форм та опрацьовувати результати цього опитування.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, невеличкі аркуші для двійкового диктанту, іграшковий мікрофон чи інший естафетний предмет.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтерн ет.

Тип уроку: урок використання знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Що ви повинні зробити — так це створити чудовий продукт або сервіс з метою змінити світ. Якщо ви зробите це, ви можете стати легендою.

Гай Кавасакі

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

1. Привітання вчителя, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів — обговорення епіграфа Гая Кавасакі, одного з перших робітників компанії Apple Computer, відповідального за маркетинг комп’ютера Macintosh 1984 року, зараз — директор власної ІТ-компанії.

Бажано, щоб учні дійшли до висновку про те, що якщо щось робити — то робити це якісно та гарно. 3 такою впевненістю практична робота буде виконана на належному рівні

Учні вітаються з учителем, перевіряють власну готовність до роботи

II. Перевірка домашнього завдання

Демонстрування домашніх завдань, зачитування відповідей на питання завдання за підручником.

Зачитування домашніх есе та їх обговорення.

Учитель оцінює домашню роботу учнів (із їх взаємокоментуванням)

Учні демонструють власні домашні завдання учителю та класу, зачитують есе

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Фронтальна бесіда «Навіщо...» у ході якої учні мають відповісти на три питання:

1. Навіщо створили інтернет-ресурси з можливістю спільної роботи з документами? Які можливості вони надають?

2. Навіщо необхідне вміння створювати та редагувати онлайн спільні документи?

3. Навіщо вміти самостійно створювати персональне навчальне середовище та форми опитування?

Двійковий диктант

Учитель зачитує твердження з минулих тем, а учні відповідають на аркушах у форматі: 1 — у разі згоди з твердженням та 0 — у разі незгоди з промовленим твердженням.

Орієнтовні твердження (максимальна оцінка — 10 балів — по 1 балу за правильну відповідь)

Учні дають відповіді на питання

Відповідають на питання двійкового диктанту

Номер питання

Твердження

Правильна відповідь


1

Персональне навчальне середовище — це веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

0

2

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів, — це канали новин

0

3

Процес, який забезпечує відстежування змін файлів та встановлення відповідності даних на всіх пристроях, має назву синхронізація

1

4

Google Диск надає можливості електронного листування

0

5

Сховище файлів, онлайн-редактори, сервіси для проведення онлайн-конференцій, розміщення відео, фото, конструктори сайтів та блогів — це хмарні сервіси

1

6

Надати спільний доступ до документа — це значить надати доступ тільки для його перегляду або коментування

0

7

Персональне навчальне середовище — набір інструментів і сервісів, використання яких забезпечує конкретному користувачу досягнення власних освітніх цілей

1

8

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів — це сервіси публікації документів

0

9

Інтернет-форма — це веб-сторінки для організації онлайн- опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

1

10

Канали новин — це формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

1

Для отримання більшої кількості балів можна запропонувати учням додати відповіді на 11 и 12 запитання, наприклад, такі:

11. Запишіть алгоритм створення онлайн-форми у вигляді схеми

12. Запишіть назви та опишіть призначенні офісних веб-програми для створення спільних документів

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговоренняІV. Фізкультхвилинка


V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку. Загальний інструктаж практичної роботи

Ви виявили досить добрий рівень знань з нашої теми, тому вже настав час практичної перевірки ваших умінь.

Запишемо в зошити тему уроку та спробуємо спрогнозувати, що необхідно сьогодні зробити.

Далі учитель надає інструктаж щодо виконання практичної роботи.

Практичну роботу на цьому уроці бажано зробити за підручником.

Якщо вчитель складатиме питання практичної роботи самостійно — наведемо декілька порад:

✵ Бажано, щоб учні створити кожен по маленькому офісному веб-додатку не менше трьох типів (наприклад, презентацію, власну карту, електронну таблицю).

✵ Спільно використовували текстовий документ, у якому кожен додав би власні враження від використання хмарних технологій (або щось подібне, адже зазвичай особиста емоція закріплює знання).

✵ Під час роботи над онлайн-формою дати учням вже створену форму для копіювання у власну хмарну папку та її доповнення двома-трьома питаннями (питання ставить учитель). Також можна створити спільну форму — тоді кожен учень додає два питання та клас отримує повноцінне велике опитування, яке потім можна й запропонувати пройти

Учні записують тему, слухають інструктаж учителя щодо виконання практичної роботи, ставлять уточнювальні питання

VI. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила, посідають місця за комп’ютерами, виконують завдання практичної роботи, звітують про виконання

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Інформаційне лото

Учні обирають по черзі картки лото та тлумачать їх, розповідають алгоритми створення питань онлайн-форми та пояснюють її властивості.

Учні здійснюють самоаналіз власної діяльності на уроці

Короткий текст

Текст абзацу

Прапорці

Дата

Одиночний вибір

Множинний вибір

Шкала

Сітка

Вибір теми

Публікація на сайті

Додавання зображення

Час

Учитель розкладає на столі зворотною стороною розрізані картки лото чи створює на слайді презентації інтерактивне лото (за допомогою тригерів). Учням пропонують обрати одну з карток, перегорнути її та пояснити написане поняття (властивість чи вид питання в онлайн-формі) та особливості його створення у формі.

Рефлексивна вправа «Мікрофон»

Учні, передаючи одне одному іграшковий мікрофон, аналізують власну діяльність на уроці із аргументованою самооцінкою. Орієнтир — на епіграф до уроку — чи вдалося під час практичної роботи та загалом на уроці створити чудовий продукт, засвоїти сервіс та показати власні знання та вміння.

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

VIII. Домашнє завдання

За підручником ____________________________________________

Творче: створити власне онлайн-опитування на основі готового психологічного тестуPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити