Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 49. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ. КОНСТРУЮВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ

Мета уроку:

навчальна: розширити та поглибити поняття «веб-сайт», «веб-сторінка»; формування усвідомлення етапів створення веб-сайту; формування первинних уявлень про онлайн-системи конструювання сайтів; опанування учнями принципів конструювання веб-сайтів на безкоштовній сучасній платформі;

розвивальна: розвиток абстрактно-логічного мислення, уміння аналізувати власні дії та дії інших, розвиток уміння прогнозувати, працювати за складеним планом;

розвиток зорової та довготривалої пам'яті, предметного сприйняття; уваги;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, громадянської компетентності, естетичної культури та смаку; формування вміння швидко приймати рішення, відстоювати свою точку зору; формування усвідомлення, що під час конструювання веб-сайту результати роботи можуть побачити всі користувачі Інтернет.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «веб-сайт», «веб-сторінка»; описати етапи створення веб-сайтів; конструювати сайти з використанням відповідних безкоштовних онлайн-систем.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, підготовлений перелік сайтів для відвідування та аналізу учнями на практичній роботі.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Мрія стає метою, коли зроблено дію для її досягнення.

Бо Беннет

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

✵ Привітання, фіксація відсутніх.

✵ Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

✵ Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

✵ Організація уваги учнів.

Колись людство не вміло писати та передавало знання усно, а зараз ми вивчаємо чудові речі з тих, які колись були недосяжною мрією

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до

уроку

II. Перевірка домашнього завдання

За підручником: зачитування письмових відповідей.

Творче: створити власне онлайн-опитування на основі готового психологічного тесту

Діти відповідають на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють створені онлайн-форми

III. Актуалізація опорних знань

Вправа «Асоціативна хмарка»

Де розміщена інформація в Інтернет?

Учитель оголошує поняття «веб-сайт» та «веб-сторінка», необхідно пригадати до них найбільшу кількість асоціативних понять

Бажано, щоб у цій вправі більшість учнів записала властивості та складові веб-сторінки окремо від властивостей веб-сайту взагалі. Так діти вчаться аналізувати інтернет-контент та пригадують поняття минулих уроків. Очікуються такі поняття до веб-сайту): хмара, хмарні технології, персональне навчальне середовище, онлайн-форма, канали новин, закладки, синхнонизація, офісні веб-додатки, інтернет-середовища тощо.

Також учитель може задати декілька уточнювальних запитань, наприклад:

Що таке гіпертекст, гіперпосилання? Скільки часу на добу працює сайт? Де розташовані сайти? Сайти та хмари — це те ж саме? 3 якого часу користувачі можуть заходити на вперше створений сайт? Учитель здійснює вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Очікувана відповідь — «веб-сайт».

Учні намагаються побудувати асоціації, найбільш правильні записують в асоціативну схему на дошці

Учні не тільки згадують поняття за завданням вправи, а й тлумачать їх (бажано не заученим текстом, а власними словами)

II. Постановка навчальної задачі. Мотивація

Сьогодні майже немає такої людини, яка б не усвідомлювала ролі інтернет-ресурсів у житті країни та будь-якого її громадянина. Більшість новин перш за все публікуються на сайтах новин. Інколи навіть особисті висловлювання та дії простих українських громадян призводять до відповідної реакції влади (як позитивні, так і протиправні дії). Можна нагадати про те, що протиправні дії користувачів у мережі відстежує український відділ з боротьби з кіберзлочинністю.

Учні уважно слухають, роблять особисті висновнки

Багато людей шукають необхідні речі, роботу та навіть одне одного за допомогою Інтернет-ресурсів. А є й такі, що створюють власний сайт та за його допомогою висвітлюють власні надбання, враження, думки. І вам, напевно, відомо багато таких прикладів (сайти вчителів, друзів, відомих блогерів, майстрів будь-якої професії). Тобто, коли в людини виникає необхідність позиціонування себе, своїх професійних інтересів в Інтернеті та можливостей соціальних мереж їй замало, вона замислюється над створенням власного сайту. І в такому разі два шляхи — або платити гроші тому, хто хоч трохи на цьому розуміється, або навчитися основних прийомів сайтобудування та створити власний Інтернет-ресурс самостійно.

Як ви вважаєте, на уроках інформатики ми підемо яким шляхом? Звичайно! 3 цього уроку ми будемо створювати власний Інтернет-ресурс (сайт чи блог). Але перш за все необхідно з’ясувати алгоритм нашої подальшої роботи зі створення сайту, тобто Етапи створення веб-сайту.

Учні пригадують, які персональні інтернет-ресурси вони бачили

Учні висловлюють припущення, учитель за потреби спрямовує бесіду в необхідному напрямку

Запишемо тему уроку...

Учні записують тему

IV. Відкриття учнями нового знання

1. Висвітлення елементів структури веб-сторінок. (Це може бути загальне обговорення класом, якщо вчитель на мультимедійному екрані покаже-зображення будь-якої головної сторінки сайту, наприклад, сайту своєї школи. Тут мають бути названими та розтлумаченими терміни: «контент», «елементи навігації», «дизайн»).

2. Мозкова атака за напрямом «Етапи створення веб-сайту».

Учитель пропонує спрогнозувати, наприклад, таку ситуацію: ви — директор компанії по маркетингу. До вас у компанію прийшов випускник вузу та його обов’язками буде — створення та ведення сайту дочірньої фірми вашої компанії. Розробіть для нього маркетинговий план роботи (отже, за виконання пунктів цього плану він буде отримувати заробітну плату). Ваше завдання — якомога детальніше описати його роботу, інакше головний бухгалтер грошей випускнику не нарахує.

Разом маємо прийти до дійсних етапів створення веб-сайту. Порівняти матеріалом з підручника.

Поняття онлайн-системи конструювання сайту

Учні показують власні знання з питання структурних елементів веб-сторінок, висловлюють припущення.

Учні висловлюють власні ідеї стосовно ситуації, один з учнів або вчитель записує найбільш вдалі з них.

Разом створюють схему, її фіксують у зошиті.

Учні висловлюють припущення, спеціально призначений учень записує найбільш вдалі ідеї.

V. Фізкультхвилинка


VІ. Первинне закріплення знань

Вправа «професійні навички» (учні об'єднуються в малі групи, кожна група обирає власне завдання, або завдання дає сам учитель)

Учням пропонують спрогнозувати маркетингове дослідження та структуру до сайту з тематикою «Собаки», «Кімнатні рослини», «Ігри для дошкільнят», «Психологія для життя», «Наукові дослідження», «Поради сайтобудівнику», «Театральне життя», «Своїми руками»

Відповіді груп. Також кожна група пропонує найбільш затребувану, на їхню думку, сучасну тематику для майбутнього сайту (брати до уваги, що чим більше відвідувачів сайту, тим більше від сайту прибуток)

VІІ. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Учитель надає учням перелік адрес сайтів (5-7) визначеної учителем тематики. [Це може бути підбірка сайтів за темою уроку, або за виховною тематикою (дружба, взаємодопомога, кохання, відносини у сім’ї тощо), також можна пригадати й про права й обов’язки громадян України, про авторське право, інформаційну безпеку, користь та негативні ознаки соціальних мереж; це можуть бути сайти про навчання, про цікавинки з інформатики чи інших предметів. Залежно від класу вчитель обирає напрямок сайтів самостійно та заздалегідь готує такий список.]

Завдання:

Відвідати вказані сайти, обрати 1-2 з них та зробити аналіз етапів їх створення.

Учні формулюють правила

Учні слухають вказівки щодо виконання практичної роботи за комп’ютерами, ставлять питання в разі необхідності уточнення завдання

Учні виконують практичну роботу, результати роботи записують у зошит

Результати оформлюють в таблицю:

Примітка: у п. 2 таблиці написати припущення щодо затребуваності сайту, сегмента його відвідувачів; у п. 3 намалювати приблизну структуру сайту; у п. 4 описати його дизайн (хоча б основні кольори та власне враження); у п. 6 — відповісти на питання: чи відповідає наповнення сайту його заявленій тематиці та внесли би учні якісь коррективи у його наповнення; у п. 7 — відвідати сторінки сайту та перевірити, чи працюють всі гіперпосилання, чи немає пустих, незаповнених сторінок, чи всі зображення відображаються на сайті тощо; п. 8 — це перевірка актуального та нового (по даті) розміщеного контенту. Якщо є час — дуже добре було б отримати від учнів поради щодо покращення сайту, який вони аналізували.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

№ з/п

Назва етапу

Примітки щодо реалізації етапу

1

Адреса сайту, його призначення


2

Маркетингове дослідження


3

Структура


4

Дизайн


5

Платформа створення сайту


6

Наповнення сайту


7

Результати тестування сайту


8

Рівень обслуговування та просуванняДоповідають про результати роботи за комп’ютером По закінченні: доповідь учнів про результати роботи. Якщо один і той самий сайт обрали для аналізу декілька учнів — учитель організовує спільне обговорення сайту.

VІІI. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Незакінчене речення»

Учням пропонують зробити аналіз власних дій на уроці, розпочавши відповідь зі слів «Сьогодні на уроці я...»

— Які знання з уроку можуть знадобитися в подальшому житті?

— Які нові терміни ви записали би у свій інформатичний словник? Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби)

та аргументацією оцінки вчителем


ХІ. Домашнє завдання

За підручником ____________________________________

Творче: уявіть, що вам необхідно створити сайт. У зошиті письмово оформити та визначити: його тематику, спрогнозувати маркетингове дослідження, планування структури, приблизний дизайн та наповнення


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити