Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 50. ПОНЯТТЯ МОВИ РОЗМІТКИ ГИПЕРТЕКСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМ КОНСТРУЮВАННЯ САЙТІВ

Мета уроку:

навчальна: формування поняття «мова розмітки гіпертексту» та її призначення; ознайомлення учнів з основними тегами для створення чи редагування тексту на веб-сторінці; формування основних навичок роботи з онлайн-системами конструювання сайтів;

розвивальна: розвиток оперативної та механічної пам'яті; наочно-дійового та дослідницького мислення, вміння концентрувати увагу; прищеплення навичок структурного сприйняття; розвиток творчої уяви;

виховна: формування усвідомлення особистої відповідальності за власні дії під час роботи в мережі Інтернет; заохочування до пізнавання нового, до творчої праці; виховання критичного ставлення до результатів власної роботи; сприяння розвитку вмінь естетичного оформлення власного інтернет-ресурсу;

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття «мова розмітки гіпертексту» та її призначення; описати основні теги для створення чи редагування тексту на веб- сторінці; застосувати основні навички роботи з онлайн-системами конструювання сайтів; адмініструвати веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері; засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, картки з текстом самостійної роботи, картки з тематичними поняттями для вправи «Аукціон».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, файли для практичної роботи (наповнення сайту «Дивовижні куточки України»),

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Немає знань, які не були б силою.

Ральф Емерсон

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів.

Дуже просте запитання: для чого ви вчитесь у школі?

Якщо для подальшого життя — то зосередьтесь! Якщо ви в майбутньому будете власником фірми та у вас буде працювати людина, яка створюватиме сайт вашої компанії, — ці знання не дадуть задурити вам голову та заплатити більше грошей, ніж необхідно

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

Отже, спочатку перевіримо домашнє завдання за підручником.

А тепер продемонструйте творчі завдання — письмове оформлення власного сайту, його тематику, маркетингове дослідження, структуру, приблизний дизайн та наповнення

Діти обговорюють домашні завдання, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, зачитують творчі домашні завдання

III. Актуалізація опорних знань

Ви виявили дуже творчий підхід до виконання творчого ДЗ, тому вам буде дуже легко виконати завдання перевірки теоретичного багажу знань з минулої теми.

Учням пропонують до виконання невеличка самостійна робота (роздруковано кожному окрему картку). По закінченні виконання практичної роботи учні обмінюються аркушами та здійснюють фронтальну взаємоперевірку робіт однокласників

Орієнтовні питання самостійної роботи:

1. Дайте визначення поняттю «веб-сайт» (1 бал)

2. Перелічіть складові елементи, які може містити веб-сторінка (повна відповідь — 3 бали)

3. Запишіть, як ви розумієте поняття онлайн-системи конструювання сайту (1 бал)

4. Пронумеруйте етапи створення веб-сайту (3 бали) та запишіть пояснення до двох будь-яких з них (2 бали)

✵ Планування структури

✵ Обслуговування

✵ Наповнення

✵ Конструювання

✵ Розробка дизайну

✵ Просування

✵ Маркетингові дослідження

✵ Тестування

✵ Вибір системи керування (CMS)

✵ Розміщення в Інтернеті

Учитель допомагає та коригує виставлення оцінок учнями. Фіксує результат роботи учнів

Учні дають відповіді на письмові питання, а по закінченню роботи — здійснюють фронтальну взаємоперевірку

ІV. Постановка навчальної задачі. Мотивація

Сподіваюся, що творче домашнє завдання надало вам змогу визначитися з тематикою та змістом вашого майбутнього сайту, тому що саме з цього уроку ви маєте його створити та представити через урок для захисту. (До речі, саме зараз можна задати творче домашнє завдання, тоді з’явиться мотивація до вивчення матеріалу уроку, адже доведеться його використовувати.)

Ви вже знаєте, для чого створюють сайти, з яких етапів складається робота над сайтом, але немає такого сайтовласника, який би не знав алфавіту сайтопобудови — мови розмітки гіпертексту. Тому й ми з вами маємо знати основи розмітки гіпертексту на власному інтернет-ресурсі для його гарного авторського оформлення. (Учитель для підкріплення власних слів має показати сторінку сайту та його html-код, підкреслити, що як би користувач не створював сайт, сайт все одно буде написаний мовою розмітки гіпертексту.) Отже тема уроку сьогодні: «Поняття мови розмітки гіпертексту. Використання онлайн-систем конструювання сайтів ».

Виходячи з теми уроку скажіть, будь ласка, чим же ми маємо сьогодні займатися

Учні слухають вчителя, здійснюють власні висновки

Учні записують тему, висловлюють припущення щодо подальшої роботи на уроці

V. Відкриття учнями нового знання

Робота з підручником за планом:

1. Що таке HTML? Теги? Форма запису тегів та їх використання?

2. Основні теги оформлення тексту. Приклади тегів вбудовування веб-віджетів та гаджетів, які надають спеціальні сайти.

3. Оформлення таблиці основних тегів

Учні ознайомлюються з навчальним матеріалом, готуються самостійно створювати сайт, записують основі прийоми роботи.

Тег

Запис

Дія

<br>

Непарний

Переведення рядка

...

...

...

4. Показ та роз’яснення дій з автоматизованого створення вебсайту:

a) Вибір назви сайту та шаблону оформлення

b) Створення веб-сторінок

c) Вставлення об’єктів на веб-сторінки

d) Форматування записів на сайті за допомогою тегів

e) Публікація сайту

f) Елементи адміністрування сайту

VІ. Фізкультхвилинка


VІI. Первинне закріплення знань

Вправа «Аукціон»

Учитель заздалегідь готує картки з поняттями уроку, наприклад: тег, атрибут тегу, теги оформлення тексту, теги вставки зображення, тег додавання гіперпосилання, основні теги, без яких веб- сторінка не існуватиме. Демонструє поняття як «лот», який учням необхідно «викупити» за знання, означення, властивості даного «лоту».

Учні висловлюють власні знання з обраного вчителем питання, доповнюють одне одного, отримуючи якомога більше знань про поняття. Той, хто назве ознаку останнім, а інші не зможуть доповнити, виграє цей «лот» та отримує відповідно найвищу оцінку

Учні показують власні знання, повторюють основні поняття уроку (якщо необхідно, можна користуватися підручником)

VIІI. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання. За допомогою файлів з папки-заготовки

1. Створити на сервері Google сайт «Дивовижні куточки України»: ввести назву, створити сторінки.

2. Обрати для сайту тему оформлення Перспективи та змінити зображення заголовку головної сторінки.

3. Створити сторінки сайту згідно зі структурою (див. матеріали у папці).

4. Заповнити сторінки матеріалами з папки-заготовки та створити власну тематичну сторінку (інформацію до неї взяти зі сторінок Інтернету — не забути вказати авторське право запозичених зображень та тексту).

5. Опублікувати сайт.

6. Протестувати його, внести необхідні зміни.

7. Адресу сайту та інформацію про його авторів надіслати на електронну пошту вчителя.

8. Показати готову роботу учителю. Готуватися демонструвати результати практичної роботи класу.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила

IХ. Підсумки уроку та рефлексія

Учитель пропонує пригадати тему уроку та ті припущення, які були зроблені учнями стосовно роботи на уроці. А потім пропонує кожному висловитися за напрямом — чи вдалося зробити все, що було заплановано та на якому рівні засвоєний навчальний матеріал. Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні здійснюють аналіз власних дій та результатів роботи на уроці

X. Домашнє завдання

За підручником __________________________________

Творче: обрати тематику та створити на безкоштовному сервісі авторський навчальний сайт (навчати можна від навчання таблиці множення до побутових речей, наприклад, навчання приготування їжі чи навчання перемагати в комп’ютерних іграх)Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити