Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 51. ПРАКТИЧНА РОБОТА 13. КОНСТРУЮВАННЯ САЙТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-СИСТЕМ

Мета уроку:

навчальна: формування міцних навичок роботи з конструювання власного сайту на основі безкоштовної онлайн-системи; ознайомлення з новими елементами мови розмітки гіпертексту для створення вмісту веб-сайту та його оновлення; отримання учнями перших навичок адміністрування веб-сайту;

розвивальна: розвиток мислення, уміння застосовувати здобуті знання на практиці; розвиток пізнавальних умінь (виділяти головне); розвиток самостійності, уваги, мислення;

виховна: виховання інформаційної культури, естетичної культури та смаку; прищеплення етичних та правових норм поведінки у всесвітній мережі та дотримання правил інформаційної безпеки, правил дизайну під час оформлення власного сайту; виховання вміння зосереджуватися, доводити започатковану справу до логічного завершення; виховання відповідальності за результати роботи по створенню власного Інтернет-ресурсу.

Очікувані результати: учень уміє конструювати власний сайт на основі безкоштовної онлайн-системи; використовувати елементи мови розмітки гіпертексту для створення вмісту веб-сайту та його оновлення; адмініструвати веб-сайт.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: урок використання знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Не важливо наскільки повільно ти рухаєшся, головне не зупинятися.

Конфуцій

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

Привітання, фіксація відсутніх.

Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

Перевірка підготовки класного приміщення до заняття. Організація уваги учнів, (обговорення епіграфа)

Сьогодні на уроці важливим є навчальний приріст знань та вмінь. Тому для того, хто щось забув чи не вивчив, такий урок — остання можливість з’ясувати основні положення теми перед виставленням оцінок за тему

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо завдання за підручником та готуються ті, хто має що презентувати з приводу власного навчального сайту. Після представлення авторами власних сайтів вони мають розказати — чим ще доповнять його на наступний урок. А ті, хто не зробив цього домашнього завдання, — пропонують власний проект з його створення

Діти обговорюють домашні завдання, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють власні сайти

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Вправа «Хто більше»

Учням пропонують по черзі швидко проговорювати всі найважливіші поняття та означення даної теми, доповнюючи одне одного. При цьому вчитель питання не ставить.

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні дають відповіді на питання

IV. Фізкультхвилинка


V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку. Загальний інструктаж практичної роботи

Ви виявили досить добрий рівень знань з теми, тому вже настав час практичної перевірки ваших умінь.

Напишемо в зошити тему уроку та спробуємо спрогнозувати, що необхідно сьогодні зробити.

Далі учитель надає інструктаж щодо виконання практичної роботи.

Практичну роботу на цьому уроці бажано зробити за підручником

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

VI. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи).

Завдання за підручником:

засобами сервісу Google Sites створити сайт про власні захоплення

Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила, посідають місця за комп’ютерами, виконують завдання практичної роботи, звітують про виконання

VІI. Підсумки уроку та рефлексія

Вибіркове опитування за шаблонами:

Я зрозумів...

Мені сподобалося...

Я практично опрацював...

Мене здивувало...

Найбільш мені сподобалося завдання...

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

VIII. Домашнє завдання

За підручником: повторити основні правила нашої теми, підготуватися до уроку узагальнення, ________________________

А також доопрацювати власний навчальний сайт, готуватися його представляти та захищатиPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити