Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 52. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА»

Мета уроку:

навчальна: узагальнити та систематизувати теоретичні знання та практичні навички учнів за темою «створення персонального навчального середовища»;

розвивальна: розвиток теоретичного та практичного мислення, уміння застосовувати здобуті знання на практиці; розвиток довготривалої пам'яті, вміння класифікувати поняття; розвиток творчої уяви, уважності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, естетичної культури та смаку; вміння співпрацювати; уміння висловлювати особистої думки та прислухатися до думок інших; прищеплення навичок самопрезентації.

Очікувані результати: учень уміє створювати та публікувати документи з використанням безкоштовних інтернет-середовищ; виконувати найпростіші дії у хмарному середовищі; створювати та використовувати спільні електронні закладки; створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під’єднання до Інтернет.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок.

Хід уроку

Ви повинні бути розумними. Легкі дні закінчилися.

Роберт Кіосакі

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

Привітання, фіксація відсутніх.

Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання за підручником.

2. Демонстрування та захист учнями власного навчального сайту «Ярмарок учнівських сайтів».

Учень, який краще за всіх захистив та представив власний навчальний сайт, може бути назначений «головним лаборантом уроку» для допомоги іншим учням на практичній роботі. Оцінювати його роботу на уроці буде весь клас. (Якщо таких учнів виявиться більше двох, їм можна запропонувати зробити окреме онлайн- тестування за матеріалом підручника і розмістити на власних інтернет-ресурсах.)

Діти обговорюють домашні завдання, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють власні навчальні сайти

IІI. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку

Уважно подивимось на тему уроку та епіграф до нього. Будь ласка, хто з вас може визначити — чим маємо займатися на уроці та які дії ми повинні зробити. А також підкажіть мені, будь ласка, яка роль сьогодні в мене, у вчителя?

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

IV. Повторення основних понять теми (етап відтворення набутих знань)

Бажано проводити у вигляді тестування чи у вигляді онлайн-вікторини, створеної в додатках learningapps.org чи h5p.org. Або у вигляді звичайної фронтальної бесіди

Підсумок етапу:

Учитель фіксує електронні відповіді учнів або виокремлює найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Учні дають відповіді на питання

V. Узагальнення та систематизація їх зі встановленням знутрішньосистемних та зовнішньосистемних зв'язків

Вправа «Це згодиться»

На дошці записані запитання, відповіді на які допоможуть зрозуміти ключові моменти теми:

Обов’язково має прозвучати відповідь на питання «Для чого це може згодитися? Як ці знання мають допомогти в дорослому житті» Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні показують власні знання з теми, розкриваючи зміст положень зі схеми.

Бажано, щоб учні змогли доповнити схему поняттями, які мають до теми відношення, але не знайшли відображення на схемі (наприклад, такими є поняття спільних закладок та каналів новин тощо)

V. Фізкультхвилинка


VI. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення основних умінь і навичок. Практична робота учнів за ПК

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

1. Створіть на хмарному диску папку з прізвищем та датою.

2. Створіть у цій папці електронний документ зі схемою структури власного сайту.

3. Створіть у цій папці ще два додатки (веб-презентація про власний сайт (3 слайди) та веб-електронну таблицю з переліком тегів та їх значенням).

4. Створіть форму опитування за питаннями підручника з нашої теми. Оформіть тему форми. Вбудуйте форму на власний сайт чи дайте посилання однокласникам для спільного її використання.

5. Зробіть спільною закладкою адресу власного сайту.

6. Створіть власний канал новин за тематикою власного сайту та оформіть його підписку.

7. Додайте до власного сайту новий запис. Оновіть сайт.

8. Покажіть результати роботи вчителю. Готуйтеся відповідати на питання за змістом роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила Учні виконують завдання практичної роботи. За потреби звертаються до допомоги назначеного «головного лаборанта уроку»

Захист практичних робіт

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Сьогодні ви підтвердили засвоєння дуже важливої для сучасного школяра теми курсу інформатики «Створення персонального навчального середовища». Як ми побачили, для створення власного навчального середовища необхідні, окрім навчальної інформації, яку будемо транслювати в Інтернет, стійкі знання зі створення власного сайту. Є люди, які займаються побудовою сайтів професійно та заробляють на цій справі чималі гроші.


Але нашим завданням було надати вам лише основи побудови персонального інтернет-ресурсу. Я сподіваюсь, що здобуті знання вам обов’язково знадобляться.

Заповнення листа самооцінки

Заповніть таблицю, поставте позначку (+ чи √) в тому стовпці, який відповідає вашій оцінці своїх знань та вмінь

Учні уважно прочитують перелік знань та умінь з теми, відповідально виставляють позначки

№ питання

Перелік знань та вмінь

Це для мене поки що складно

Знаю (пригадаю)

/ зроблю

Вмію/знаю дуже добре, можу навчити інших


1

Знаю, що таке персональне навчальне середовище
2

Можу пояснити призначення мови розмітки гіпертексту
3

Маю уявлення про синхронізацію даних та технологію використання каналів новин
4

Можу сформулювати етапи створення веб-сайтів
5

Наведу приклади сервісів публікації документів та офісних веб-програм
6

Наведу приклади онлайн-систем для конструювання сайтів та сервісів створення електронних закладок
7

Умію створювати та публікувати документи з використанням безкоштовних інтернет-середовищ
8

Умію створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм
9

Умію організовувати опитування з використанням онлайн-форм та опрацьовувати результати опитування
10

Умію підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду
11

Умію створювати та використовувати спільні електронні закладки
12

Умію конструювати сайти з використанням відповідних безкоштовних онлайн-систем
13

Умію засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його
Поставити оцінку учневі самостійно можна за допомогою простих дій: за позначку у стовпчику № 3 нічого не нараховується; у стовпчику № 4 — нараховується 0,5 бали; в останньому стовпчику — 1 бал. У разі, коли оцінка учня збігається з оцінкою його діяльності та знань, її виставляють у щоденник. Якщо учень набрав 13 балів та учитель підтвердив його знання — учневі виставляють оцінку 12 балів та у щоденнику учитель записує оціночне судження типу «Молодець! Тему вивчив чудово!»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні аналізують свій аркуш самооцінки, підраховують отримані бали, готуються захищати власну точку зору

VIII. Домашнє завдання

За підручником: повторити основні положення теми.

Творче: доопрацювати власний сайт, додати нові елементиPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити