Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 4. КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. АПАРАТНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖ. АДРЕСАЦІЯ В МЕРЕЖАХ. МЕРЕЖЕВІ ПРОТОКОЛИ

Мета уроку:

навчальна: формування усвідомлення поняття «комп'ютерна мережа» як складової сучасного життя; ознайомлення з типами комп'ютерних мереж, їх апаратним та програмним забезпеченням; класифікація комп'ютерних мереж; уведення понять «сервер», «клієнт» «мережний протокол»;

розвивальна: розвиток логічного абстрактного мислення, уміння аналізувати; розвиток довготривалої пам'яті, вміння розподіляти увагу; розвиток предметного сприйняття та мовлення; розвиток інформатичної компетентності;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити зміст понять «комп'ютерна мережа», «сервер», «клієнт», «мережний протокол»; описати типи комп'ютерних мереж, їхнє апаратне та програмне забезпечення; класифікувати комп'ютерні мережі.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет, навчальна презентація «Комп'ютерні мережі».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Один в полі не воїн.

Прислів’я

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Прошу сьогодні привітатися за руку і посміхнутися для створення гарного настрою.

Запам’ятайте, зі скількома однокласниками ви привіталися.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні радісно вітаються протягом 2 хвилин

II. Перевірка домашнього завдання

— Тепер перевіримо, чи є у вас виконане домашнє завдання як необхідна складова нашого уроку

Діти зачитують домашні заготовки. відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

— Чи можна назвати ваші домашні завдання інформаційними ресурсами?

— Які інформаційні процеси ви використовували під час виконання домашнього завдання?

— Якими інформаційними системами ви користувалися?

— Якими суттєвими знаннями має володіти людина в інформаційному суспільстві?

— Які пристрої сьогодні допомагають людині здобувати знання?

Підсумок етапу:

Учитель виокремлює найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Діти відповідають, висловлюють думки і пригадують навчальний матеріал

ІV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Тему уроку вам сьогодні необхідно вгадати самостійно. Пригадуєте, як ми сьогодні віталися? Сподобалося? А тепер уявіть, що під час вітання одне з одним, ви являли собою комп’ютери (це підказка № 1), підказка ж № 2 — на дошці (екрані):

Н А К Р Ю М О П ’ Е Т Ж Е Р А М Е

— Спробуємо спрогнозувати, які нові знання ви маєте здобути сьогодні.

[Учитель керує процесом надання відповідей за допомогою питань.]

— Чи маємо знати, як та за допомогою яких пристроїв ми можемо з’єднати комп’ютери в мережу?

Діти вгадують тему уроку

Учні висловлюють припущення

Діти висловлюють власні думки

V. Вивчення нового матеріалу

Використання презентації з ілюстративним матеріалом

Слайд 1 «Поняття комп'ютерної мережі»

— Для організації обміну даними між ПК необхідна, комп’ютерна мережа

Слайд 2 «Апаратне та програмне забезпечення мережі»

— Які прилади допомагають з’єднати комп’ютери між собою?

Учні звертаються до підручника для з’ясування цього поняття

Учні працюють з підручником для виявлення апаратних та програмних складових і заповнюють схему

Слайд 3 «Апаратне забезпечення мереж»

Вивчення за планом:

Учні заповнюють таблицю

Вид

Дротові

Бездротові


Швидкість передавання данихМаксимальна відстань передавання даних без посилення сигналуІсторична довідка

Першою бездротовою мережею була AIohaNet Гаванського університету, створена 1970 р. Передавання даних у ній відбувалося радіосигналами.

Слайд 4 «Комунікаційні пристрої»

концентратор

Слайд 5 «Мережні протоколи»

Робота з підручником

✵ визначення поняття...

✵ назва сучасного протоколу

✵ принцип протоколу

Слайд 6 «Класифікація комп'ютерних мереж»

Обговорення схеми з підручника

VІ. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

1. Виконання завдання на 2 варіанти

I варіант — скласти схему дротового під’єднання до мережі, складають перелік необхідних апаратних та програмних засобів.

II варіант — скласти схему бездротового під’єднання до мережі, складають перелік необхідних апаратних та програмних засобів

2. Розгадування англо-українського кросворда, питання в якому подані виключно англійською мовою

Робота в малих групах (по 3 учні). Учні працюють у зошитах та складають схеми.

Робота в парі за партами.

Учні за допомогою тексту з підручника розгадують кросворд, записують поняття

VIII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

Створити текстовий файл з інформацією про підключення шкільного ПК до мережі за планом:

— тип зв’язку; — швидкість передавання даних;

— марка та тип модему; мережної карти; — ІР-адреса в мережі;

— протокол передавання даних.

Самостійне виконання учнями практичної роботи

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Учні формулюють правила

Учні виконують завдання, створюють текстовий файл

ІХ. Підсумки уроку та рефлексія

— Чи виправдалися наші прогнози?

— Що мали засвоїти?

— Які знання здобули?

— Що запам’ятали найкраще?

— Що викликало здивування?

— Яка інформація з підручника виявилася найбільш корисною?

— Які слова з уроку ви занесли б у свій інформатичний словничок? Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання

Х. Домашнє завданняPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити