Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 10. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 53-54. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета уроку:

навчальна: формування в учнів уявлення про розв'язування компетентнісні задачі, що передбачає: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір засобу опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, середовище для створення презентацій, середовище для створення публікацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів); опрацювання даних; подання результатів розв'язування задачі;

розвивальна: розвиток естетичних смаків та навичок роботи з інформацією, уваги, логічного мислення, пам'яті;

виховна: виховання охайності, акуратності, пізнавальної зацікавленості до предмета, та здатності працювати творчо, з дотриманням правил поведінки й безпеки життєдіяльності під час роботи в комп'ютерному класі;

Очікувані результати: учень розв'язує компетентнісні задачі, що передбачають змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів; пошук інформаційних матеріалів; добір засобів опрацювання даних; опрацювання даних; подання результатів розв'язування задач.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, електронні матеріали для проведення вікторини «Чи знаємо ми Україну?».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення комп'ютерних презентацій.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Як великий художник, природа уміє і невеликими засобами досягати великих ефектів.

Г. Гейне

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

Друзі! Ми часто розповідаємо про те, що пишаємося своєю країною. Але чи багато ми знаємо про неї, про її красу?

Пропоную розпочати урок сьогодні з вікторини «Чи знаємо ми Україну?»

Вікторина з малюнками

Я бачу, що багато інформації ви вже опанували, але є такі відомості, які поки що були поза вашою увагою. Сподіваюся на усунення цих пропусків протягом найближчих двох уроків Отже, за роботу!

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні відповідають на запитання вікторини

II. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Життя в інформаційному суспільстві вимагає від кожного з нас організовувати своє життя так, щоб за найменших витрат часу, сил і засобів отримувати від своєї діяльності найбільшу віддачу. Будемо цього вчитися, розв’язуючи практичні компетентнісні задачі.

3 точки зору інформатики, це такі задачі, для яких обов’язковим є застосування ІКТ як засобу розв’язування.

А їхня назва походить від слова «компетентність» — поінформованість, обізнаність, авторитетність

Учні записують тему

III. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування щодо правил формулювання запитів для пошуку в Інтернеті, основних функцій табличного процесора та загальних вимог до створення та оформлення презентацій. Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні дають відповіді на питання

IV. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

Учні формулюють правила

У кабінеті географії формується база мультимедійних матеріалів, присвячених природним дивам України, зокрема

✵ Скелі Довбуша

✵ Клевань. Тунель кохання

✵ Софіївський парк

✵ Синевир

✵ Національний природний парк «Дністровський каньйон»

✵ Говерла

✵ Парк «Феофанія»

✵ Соляні озера Солотвина

✵ Чорногірський хребет

✵ Долина нарцисів

Оберіть будь-які три цікавих місця країни із перелічених.

Знайдіть інформацію про них, а саме: фото, опис, статистичну інформацію, відомості для організації туристичної поїздки. Користуючись можливостями табличного процесора, підготуйте порівняльну характеристику обраних географічних об’єктів у вигляді таблиці та діаграм.

Створіть інтерактивну мультимедійну презентацію, присвячену трьом обраним вами природним дивам України.

Розмістіть презентацію на сторінці кабінету географії школи та організуйте обговорення презентації на форумі.

Групове виконання учнями практичної роботи

V. Фізкультхвилинка

Вправа «Стежка безпеки»

Учні стають біля своїх місць, утворюючи декілька рядків. Кожен рядок — це команда учнів, члени якої мають пригадати правила безпечної роботи в комп’ютерному класі чи правила безпечної роботи в Інтернет. Кожне правило — один крок вперед для всіх членів команди. Яка команда першою дістанеться дошки (або стола вчителя, або визначеної лінії) — та команда займає місця першою за комп’ютерами — всі інші сідають до членів команди-переможниці


VI. Продовження практичної роботи учнів за ПК

Розпочнемо перевірку виконаної роботи. Групи, змініть свої робочі місця та внесіть необхідні виправлення на екрані, якщо є така необхідність.

Оцініть виконану роботу, скориставшись наведеним далі «Листом оцінки презентації.

Представники кожної з груп, оголосіть результати перевірки. Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів.

Лист оцінки презентації

Діти здійснюють взаємоперевірку та взаємооцінювання виконаного завдання

Назва критерію

Зміст критерію

Оцінки


оцінка групи

оцінка вчителя


1. Структура презентації (2 бали)

✵ Правильне оформлення титульного слайда

✵ Логічна послідовність інформації на слайдах
2. Оформлення презентації (4 бали)

✵ Єдиний стиль оформлення

✵ Вдало обраний дизайн презентації

✵ Доцільність вибору макету слайдів
3. Зміст презентації (4 бали)

✵ Кожен слайд містить інформацію відповідно до завдання
Під час оцінювання виконаних робіт учителем бажано, крім «Листа оцінки презентацій», врахувати і такі критерії:

✵ чи зрозуміли учні умову завдання

✵ чи вміють учні формулювати критерії відбору даних для пошуку

✵ чи змогли учні самостійно здійснити пошук в Інтернеті
VII. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Рефлексивний екран»

Продовжте одну з фраз:

✵ На уроці було цікаво...

✵ На уроці в мене вийшло...

✵ На уроці було важко...

✵ На уроці я зміг...

✵ На уроці я виконував завдання...

✵ На уроці я спробував...

✵ На уроці я зрозумів, що...

✵ Тепер я можу...

✵ На уроці я відчув, що...

✵ Мене здивувало...

✵ На уроці я отримав...

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні по черзі одним реченням висловлюють враження від уроків, вибираючи початок фрази

VIII. Домашнє завдання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити