Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 10. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 55-56. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета уроку:

навчальна: формування в учнів уявлення про розв'язування компетентнісні задачі, що передбачає: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір засобу опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, середовище для створення презентацій, середовище для створення публікацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів); опрацювання даних; подання результатів розв'язування задачі;

розвивальна: розвиток наочно-дійового та практичного мислення, творчої уяви; вміння критично ставитися до отриманої інформації; розвиток вміння аналізувати та синтезувати отриману інформацію; розвиток уваги, довготривалої пам'яті;

виховна: виховання охайності, акуратності, пізнавальної зацікавленості до предмета, та здатності працювати творчо, з дотриманням правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп'ютерному класі; розвиток естетичних смаків та навичок роботи з інформацією.

Очікувані результати: учень розв'язує компетентнісні задачі, що передбачають змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів; пошук інформаційних матеріалів; добір засобів опрацювання даних; опрацювання даних; подання результатів розв'язування задач.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, заготовки «Рефлексивна мішень».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, текстовий процесор, табличний процесор, середовище для створення комп'ютерних презентацій, середовище для створення комп'ютерних публікацій.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Два основних надбання людської природи — це розум і міркування.

Плутарх

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

Друзі! Пропоную на початку уроку трохи поміркувати. Скажіть, кого, на вашу думку, можна назвати «розумною людиною»? Яким рисами вона має володіти? Що знати? Якою бути?

А ви вважаєте себе розумними людьми?

Чи приємно було б вам почути на свою адресу: «Який розумник!» або «Яка розумниця!»?

Сьогодні, сподіваюся, ми наблизимося до цього «звання».

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні відповідають на запитання

II. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Впевнений (впевнена), що ви неодноразово чули словосполучення «інтелектуальна гра», спостерігали за ними по телевізору, а, можливо, і самі брали у них участь.

— Як ви поясните, що таке інтелектуальна гра, або в більш загальному вигляді — інтелектуальні змагання?

— Отже, підсумуємо: інтелектуальна гра — це вид гри, яка ґрунтується на застосуванні гравцями свого інтелекту та ерудиції. Найчастіше всі інтелектуальні ігри являють собою ігри, у яких команди змагаються в умінні знаходити правильні відповіді на питання за обмежений час.

— Гадаю, ви розумієте, що будь-який захід для його цікавого та якісного проведення має бути продуманим та підготовленим.

На найближчих двох уроках спробуємо підготувати та провести інтелектуальну гру «Розумники та розумниці»

Учні дають пояснення

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Заповніть тезисно таблицю:

Учні заповнюють таблицю

Базові дії та поняття


Підготовка та форматування

тексту

Побудова електронної

таблиці

Створення графічного

зображення

Розробка мультимедійної

презентації

Розробка комп’ютерної

публікації


Вибірковий аналіз відповідей та їх обговоренняІV. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

У школі оголошено конкурс «Розумники та розумниці» за темою

«Видатні події в галузі інформатики та інформаційних технологій».

✵ Підготуйте засобами текстового процесора цікаве оголошення про його проведення.

✵ Створіть засобами графічного редактора логотипи команд- учасниць конкурсу.

✵ Розробіть макет, структуру та дизайн буклета щодо правил проведення конкурсу, його тематики, учасників.

✵ Доберіть відповідний теоретичний та ілюстративний матеріал для підготовки до конкурсу та оформіть його у вигляді бюлетеня.

✵ Створіть презентацію, за допомогою якою учасники конкурсу зможуть обирати запитання довільно.

✵ Підготуйте засобами табличного процесора «Турнірну таблицю результатів виступу команд»

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи

V. Фізкультхвилинка


VІ. Продовження практичної роботи учнів за ПК

Розпочнемо перевірку виконаної роботи.

Представники кожної з груп, ваше завдання — користуючись підготовленими матеріалами, провести фрагмент гри.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування виконаних робіт

Діти проводять гру та беруть участь у ній

VІІ. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Рефлексивна мішень»

Учитель роздає кожному учневі заготовки для заповнення

Оцініть свою роботу на уроці та урок загалом, скориставшись мітками на мішені:

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні заповнюють «мішень», оцінюючи власну роботу

VIII. Домашнє завданняHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити