Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 10. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 57-58. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета уроку:

навчальна: формування в учнів уявлення про розв'язування компетентнісних задач, що передбачає: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір засобу опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, середовище для створення презентацій, середовище для створення публікацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів); опрацювання даних; подання результатів розв'язування задачі;

розвивальна: розвиток естетичних смаків та навичок роботи з інформацією, уваги, логічного мислення, пам'яті;

виховна: виховання охайності, акуратності, пізнавальної зацікавленості до предмета та здатності працювати творчо, з дотриманням правил поведінки й безпеки життєдіяльності під час роботи в комп'ютерному класі.

Очікувані результати: учень розв'язує компетентнісні задачі, що передбачають змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів; пошук інформаційних матеріалів; добір засобів опрацювання даних; опрацювання даних; подання результатів розв'язування задач.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, картки з номерами.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, текстовий процесор, табличний процесор, середовище для створення комп'ютерних презентацій.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Під час вивчення наук приклади корисніші за правила.

Ісаак Ньютон

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

Друзі! Уявімо, що у школі — День самоврядування і кожному з вас запропонували обрати предмет, з якого ви маєте провести урок. На дошці — назви предметів, які пронумеровані, на партах — картки з цими самими номерами. Оберіть той предмет, який вам більше до вподоби, та перейдіть до парти з відповідним номером.

Маємо 10 груп. Саме в такому складі ви і будете сьогодні працювати.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні відповідають на запитання та об’єднуються у групи

II. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Будь-яке навчання, опанування будь-якого навчального предмета не може обійтись без контролю знань.

Тому два найближчі уроки присвятимо підготовці контрольного тесту до будь-якої з вивчених вами тем за улюбленим шкільним предметом.

Але майте на увазі, що під час складання тестів потрібно дотримуватись цілої низки правил. Оскільки ви будете робити це вперше, обмежимося кількома з них:

1. Типи запитань: з однією правильною відповіддю, з кількома правильними відповідями, на відповідність, з відкритою відповіддю

2. Формулювати кожне завдання або запитання неоднозначно.

3. Не бажано використовувати питання, які передбачають відповіді «так» або «ні».

4. Використовувати діаграми, таблиці, малюнки, схеми блок-схеми та інший ілюстративний матеріал.

5. Краще використовувати довге питання та коротку відповідь

Учні дають пояснення

III. Актуалізація опорних знань

Основну частину роботи з розв’язання нашого завдання сьогодні будемо виконувати в табличному процесорі. Тому необхідно пригадати його основні можливості, які знадобляться для розробки з його допомогою тесту.

Один з учнів фіксує всі відповіді, які надаються протягом фронтальної бесіди, набираючи текст у середовищі текстового процесора.

Одночасно результат його роботи виводиться на екран (мультимедійну дошку).

Це інструкція-нагадування для роботи в табличному процесорі. Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні пригадують основні можливості та правила роботи з електронними таблицями

IV. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

✵ Підготуйте засобами табличного процесора електронний тест до будь-якого з навчальних предметів, які ви опановували в 9 класі. Тест має містити різни типи запитань та передбачати автоматичне обчислення правильних відповідей. Оформіть аркуш тесту на свій смак.

✵ У текстовому процесорі підготуйте пояснювальну записку до цього тесту.

✵ Доберіть відповідний теоретичний та ілюстративний матеріал для підготовки до конкурсу та оформіть його у вигляді бюлетеню.

✵ Створіть презентацію для розповіді вчителю-предметнику про свою роботу з його предмета.

✵ Тест, пояснювальну записку та презентацію розмістіть на Google Диску

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи

V. Фізкультхвилинка


VI. Продовження практичної роботи учнів за ПК

✵ Розпочнемо перевірку виконаної роботи.

✵ Звернувшись до Google Диску, переглянемо результати, спробуємо відповісти на питання.

✵ Але остаточне оцінювання цього завдання зробить вчитель відповідного предмета після вивчення змісту виконаної вами роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування виконаних робіт

Діти переглядають результати роботи кожної з груп

VII. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Мій стан»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні обирають «сходинку», оцінюючи власний стан наприкінці уроку

VIII. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити