Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 10. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 59. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Мета уроку:

навчальна: повторення й узагальнення знань з теми «Розв'язування компетентні- сних задач»; закріплення умінь проектувати та створювати сайти;

розвивальна: розвиток естетичних смаків та навичок роботи з інформацією, уваги, логічного мислення, пам'яті;

виховна: виховання охайності, акуратності, пізнавальної зацікавленості до предмета та здатності працювати творчо, з дотриманням правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп'ютерному класі.

Очікувані результати: учень розв'язує компетентнісні задачі, що передбачають змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів; пошук інформаційних матеріалів; добір засобів опрацювання даних; опрацювання даних; подання результатів розв'язування задач.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна.

Тип уроку: узагальнення та систематизації.

Хід уроку

Паперова цифра — мертва цифра, а цифра в електронній формі здатна народжувати думки і дії.

Білл Гейтс

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні відповідають на запитання

II. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Ще одне уміння, набуте в цьому навчальному році, ми не згадали на останніх уроках. Як ви вважаєте, що я маю на увазі?

Проектування та розробка сайтів

— Згадаємо, що сайт складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле, та об’єднані загальною ідеєю і загальним дизайном.

— Сьогодні наша мета — створити сайт за підсумками вивчення останньої теми, присвяченої розв’язуванню компетентнісних задач

Учні відповідають на питання

III. Актуалізація опорних знань

Прошу здійснити взаємоопитування з теми, присвяченої створенню сайтів.

Орієнтовні питання:

1. Назвіть етапи розробки сайту.

2. У чому полягає кожен з етапів?

3. Які складові виділяють на веб-сторінці?

4. Що являє собою внутрішня структура сайту?

5. Які існують етапи створення сайтів засобами сервісу Google Сайти? Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні формулюють питання та відповідають на них

IV. Практична робота учнів за ПК

Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

✵ Спроектувати та створити сайт з матеріалами, створеними на попередніх уроках.

✵ На сайті має бути представлена інформація про авторів (текстова, графічна, аудіо-).

✵ В одному з розділів сайту вказати, які теми курсу інформатики 9 класу були найцікавішими та на прикладах проілюструвати, чому саме.

✵ Надати інформацію про адресу сайту

Учні формулюють правила

Групове виконання учнями практичної роботи

V. Фізкультхвилинка


VІ. Продовження практичної роботи учнів за ПК

Перевіримо виконану роботу. Для цього пропоную скористатися такими критеріями оцінки сайтів:

Зміст 2 бали

Структура та навігаційні функції 2 бали

Візуальне оформлення 2 бали

Функціональність 2 бали

Інтерактивність 2 бали

Загальне враження 2 бали

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування виконаних робіт, зіставлення його оцінок з оцінками учнів, виставленими за підсумками взаємооцінювання

Діти переглядають результати роботи кожної з груп

VІІ. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Плюс — мінус — цікаво»

Пропоную усно за бажанням, заповнити таблицю:


Учні усно заповнюють таблицю

Плюс

Мінус

Цікаво

✵ До графи «Плюс» занесіть те, що сподобалось на уроці; те, що, на вашу думку, буде вам корисним у подальшому.

✵ До графи «Мінус» — те, що не сподобалось, було нецікавим, незрозумілим, некорисним.

✵ До графи «Цікаво» — ті фати, про які вперше дізналися на уроці; те, про що хотілось би дізнатися докладніше; питання до вчителя.

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

VIII. Домашнє завдання


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити