Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 11. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»

Урок 60-64, 65-68. РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ

Тривалість роботи над кожним проектом — 4 уроки. Один з проектів бажано виконати учням у сучасному офісному додатку, а другий — за допомогою візуального середовища програмування.

Мета уроків:

навчальна: формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв'язувати компетентнісні задачі; формування вмінь працювати в групі, виконувати проектні завдання;

розвивальна: розвиток логіко-алгоритмічного та практичного мислення; розвиток довготривалої пам'яті, розвиток вміння комбінувати, аналізувати, порівнювати, розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; розвиток довготривалої пам'яті, предметного сприйняття, уваги, творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури; виховання працелюбності, прагнення доводити до кінця власні додатки; сприяння формуванню бережливого ставлення до матеріальних та духовних цінностей, до результатів роботи однокласників та виховання особистої відповідальності за результати власної роботи.

Очікувані результати: учні визначають проблеми, теми та завдання проекту, розподіляють ролі та планують колективну діяльність; добирають засоби опрацювання даних, здійснюють розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів та ресурсів; створюють та опрацьовують модель, здійснюють аналіз результатів та використовують офісні веб-ресурси та інтернет-середовища для публікації власних робіт.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, офісні додатки та веб-ресурси.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Комп'ютер видає тільки те, що в нього ввели. Секрет успіху — не інформація, а люди.

Лі Якокка, американський менеджер і промисловець,

президент «Ford Motor Company», винахідник «Форд Мустанг»

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

Для привітання пропонуємо цікаву вправу — учитель вітається, та організовує групи учнів:

— Кожен з вас стане в коло друзів з 4-5 учнів. Якщо коло утворилося раніше — учень шукає інше коло. У такий спосіб утворити декілька груп.

— Завдання групам (2 хв): придумати назву та обрати «виконавчого директора проекту» команди. Придумати командний елемент (деталь одягу, загальний жест, загальні рухи) для відчуття членів команди як одне ціле.

Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, утворюють групи та придумують назву команді

II. Перевірка домашнього завдання

Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо завдання за підручником, готуються ті, хто має виконане творче завдання.

Діти обговорюють домашні завдання, коментують відповіді однокласників, демонструють творче ДЗ

III. Мотивація навчальної діяльності

Кожен з вас вже дуже скоро постане перед вибором вишу, спеціальності, напряму подальшого життя. Сучасний світ розвивається дуже стрімко й сьогодні майже немає професій, які б не задіяли інших людей та працювали б в одиночку. Сьогодні виграють на ринку праці великі корпорації, команди. Тому дуже важливо, коли спільними зусиллями люди можуть створити щось прекрасне та результативне.

Саме тому учень 9 класу повинен мати навички роботи в команді: вміти домовлятися з іншими членами команди та працювати на спільний результат. Адже ще в далекому 1980 році президент «Ford Motor Company» говорив вже відомі вам слова «Комп'ютер видає тільки те, що в нього ввели. Секрет успіху — не інформація, а люди». Сьогодні та ще декілька уроків вам надається така можливість — працювати в команді, яку ви самі обрали.

Отже, сьогодні ви маєте спільними зусиллями обрати тематику цікавого для всієї команди проекту та розробити його на подальших уроках.


VI. Постановка задачі та формування практичних умінь і навичок

Учням пропонують обрати один з варіантів тем для проекту. Протягом наступних 4 уроків учні виконують проект, розподіливши між собою ролі роботи у проекті.

На 4-му уроці відбудеться захист виконаних проектів На захист потрібно подати виконаний проект, перелік використаних матеріалів, схему виконаного проекту Приклади тем проектів з підручника Ривкінда

Навчальні проекти

Розробіть план навчального проекту, виберіть один з об’єктів дослідження відповідно до мети, засоби опрацювання даних і форму подання результатів та виконайте проект з інформатики:

1. Тема: Тенета Інтернету.

Мета: узагальнити відомості про мережу Інтернет, історію, апаратні засоби мережі, сервіси інтернету, значення для людини.

Форма подання результатів: карта знань.

2. Тема: Намалюй свою мрію.

Мета: дослідити види комп’ютерної графіки, засоби для побудови зображень різних видів, створити галерею малюнків, розмістивши її на сайті.

Форма подання результатів: презентація.

3. Тема: вернісаж моделей.

Мета: представити зразки компьютерних моделей об’єктів, що створено з використанням різних програмних засобів.

Форма подання результатів: презентація.

4. Тема: Галерея діаграм.

Мета: розглянути види діаграм для візуалізації числових даних, створити зразки діаграм засобами середовища програмування. Форма подання результатів: публікація.

5. Тема: Чи потрібен автомобілю водій?

Мета: дослідити вплив інформаційних технологій в автомобілебудуванні та перспективи побудови автомобіля, що буде рухатися без людини-водія.

6. Тема: Інформаційне суспільство — розвиток чи занепад?

Мета: з’ясувати позитивні та негативні сторони розвитку сучасного суспільства.

7. Тема: Як бути успішним у супільстві?

Мета: з’ясувати вимоги до компетентностей людини в сучасному суспільстві.

8. Тема: Мої права в соціальних мережах.

Мета: дослідити особливості застосування законодавства про інтелектуальну власність та авторські права під час спілкування в соціальних мережах.

Також тему проекту можна сформувати самостійно чи взяти з сайтів, наприклад, звідси: http://obuchonok.com.ua/node/81

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Робота над проектом має йти за таким планом:

1. Ідея проекту — група має представити головну ідею проекту, його соціальну значущість (1 урок)

2. Прогнозований результат (1 урок)

3. План реалізації (1 урок)

Для реалізації проекту потрібно створити план: визначити завдання, які потрібно виконати, джерела пошуку відомостей та контрольні дати. Для цього можна скористатись схемою (додаток) з внесенням прізвищ відповідальних учнів за кожний етап роботи

4. Джерела пошуку відомостей і матеріалів: (1-2 уроки)

a. шкільна бібліотека та Інтернет;

B. музеї (віртуальні та звичайні);

c. інтерв'ю з фахівцями обраного питання;

d. спостереження за природними явищами тощо

5. Проаналізувати знайдені відомості, порівняти, критично оцінити, зробити висновки (2-3 уроки)

6. Підготовка матеріалів (2-3 уроки)

Створи новий проект і збережи його у своїй структурі папок. Добери потрібні зображення та звукові дані.

Якщо використовували дані з Інтернету, то створити анотований список корисних ресурсів, щоб не порушувати авторські права. Спланувати та розроби алгоритми, які будуть реалізовувати заплановані у проекті події.

7. Підготовка підсумкового документа (3-4 уроки)

Обрати найцікавіші дані, оформити результат у вигляді певного продукту (текстового документа, презентації тощо) або кількох продуктів

8. Презентація результату. (4 урок) Розповсюдити, представити (демонструвати) створений продукт, отримати відгуки, коментарі. Зробити висновки

Результат презентувати однокласникам на підсумковому уроці чи позакласному заході. Для виступу можна підготувати комп’ютерну презентацію. Запроси на презентацію молодших учнів чи своїх родичів і запропонуй дітям скористатися розробленим проектом.

9. Список використаних ресурсів

Однак кожний урок роботи над проектом (2-4 уроки) має містити вступну частину, яка є допуском до практичного виконання проекту та складається принаймні з таких частин:

1) Правила безпечної поведінки під час роботи за комп’ютером.

2) Швидка презентація команди, назви проекту, ролей та обов’язків членів групи на саме цей урок (для того, щоб підвищити відповідальність членів групи та збудити дух суперництва «ой, інші вже опитування роблять, а ми ще до цього не дійшли», а також для ознайомлення інших команд зі швидкістю просування власного проекту, демонстрування міцності групи (в ідеальному втіленні))

Також по закінченні практичної частини уроку необхідно обов’язково кожній групі зробити самоаналіз роботи групи над проектом та поставити собі домашні завдання (виходячи з теми та етапу роботи над проектом)


VI. Фізкультхвилинка


VII. Підсумки уроку та рефлексія

Фронтальна підсумкова бесіда «що... » у ході якої учні мають відповісти на три питання:

1. Що зроблено під час роботи над проектом на саме цьому уроці?

2. Що зробив сьогодні я у спільній роботі над проектом? Яку оцінку собі б поставив за роботу?

3. Що, на мій погляд, заважає групі для успіху?

4. Що саме я планую зробити для успіху групи?

Учні формулюють відповіді на питання

Інтерактивна вправа «Мікрофон»:

Учні по черзі продовжують речення «Найпростішим для мене було...», «Найскладнішим для мене було..», «Найцікавішим для мене було..»

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні обирають шаблон відповіді та доповнюють шаблон власними знаннями та враженнями

IX. Домашнє завдання

За підручником: ____________________________________

Творче: зробити власну частку проекту (опитування, збір інформації, представлення інформації тощо)

Учні записують домашнє завдання, ставлять уточнювальні питання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити