Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 11. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»

Урок 70. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 9 КЛАСІ

Мета уроку:

навчальна: узагальнення та систематизація основних тем курсу інформатики, вивчених у 9 класі;

розвивальна: розвиток довготривалої пам'яті, розвиток уміння комбінувати, аналізувати, порівнювати, розвиток гнучкості мислення; розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; предметного сприйняття, уваги, творчої уяви;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета, працелюбності; виховання інформаційної культури; сприяння формуванню бережливого ставлення до матеріальних та духовних цінностей, до результатів роботи однокласників та виховання особистої відповідальності за результати роботи;

Очікувані результати: учні показують власні знання з тем курсу інформатики, впевнено використовують онлайн офісні додатки, мають навички представлення та захисту результатів власної роботи.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, іграшкові бали (це можуть бути наклейки смайликів), кольорові листочки: зелений, рожевий та жовтий, приз (грамота за активну роботу на уроках інформатики, канцелярські товари, якщо це можливо, іграшковий «сертифікат на першу оцінку у 10 класі вашої школи, напрацьовану в 9 класі». Призом можуть бути навіть роздруковані творчі роботи учнів інших класів, якщо вчитель організував таку роботу та інше), аркуші для вправи «Найспритніший».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, офісні додатки та веб-ресурси, на кожному комп'ютері в певній папці заготовлено по одній презентації учня будь-якого класу (під час підготовки файлів учитель має зітерти прізвище, ім'я та клас автора презентації для анонімності майбутніх суджень дев'ятикласників).

Тип уроку: уроки закріплення знань, умінь і навичок (урок повторення).

Хід уроку

Соромся свого неробства , коли так багато можна зробити для самого себе, для своєї родини, для своєї країни.

Бенджамін Франклін

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

Для привітання пропонуємо цікаву вправу — учитель вітається, організовує увагу учнів:

Щодня ви отримуєте 86 400 секунд, і кожного вечора вони зникають. Даремно чи ні — все залежить тільки від вас.

І мені хочеться, щоб ці 2 700 секунд, які ми проведемо разом, минули недаремно й торкнулися ваших сердець. Успіхів вам на нашому уроці!

Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, утворюють групи та дають назву команді

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка обов’язкового домашнього завдання.

Спочатку перевіримо завдання за підручником та готуються ті, хто має виконане творче завдання

Діти обговорюють домашні завдання, коментують відповіді однокласників, демонструють творче ДЗ

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

Ми закінчуємо навчальний рік. І до сьогодні ви маєте знання з основ інформатики та програмування. Тому пропоную останній урок за рік провести плідно та весело у грі «Найсильніші інформатики 9 класу». Гра сьогодні в нас не проста, а з веселими призами для найактивніших.

Тому в рамках повторення тем з інформатики пропоную звернутися до епіграфа уроку та особисто вирішити очікуваний результат уроку. Сьогодні ваша праця, як і завжди, — це наполегливе навчання. Але цей урок — для того, щоб повторити знання з основних тем за 9 клас


IV. Повторення основних понять тем

Вправа «Найспритніший»

Учням пропонують на окремих аркушах (чи в зошитах) за чітко обмежений час 3 хвилини згадати та записати у стовпчик якомога більше термінів інформатики з тем цього навчального року. Приймаються тільки терміни, команди мови програмування заборонені. Швидка перевірка може бути вибірковою. Наприклад, можна запропонувати учням підрахувати кількість термінів, які вони згадали та обрати найбільшу кількість, яку й перевірити. Або просто попросити учнів візуально показати, скільки учні написали у зошитах та обрати 2-3 зошита для перевірки з найбільшою кількістю термінів. Або здійснити взаємоперевірку (обмін зошитами сусідів): сусід докладає про роботу сусіда, а не про себе. Учитель визначає переможця, виставляючи іграшкові бали.

Гра «Тлумачення»

Учні по черзі тлумачать поняття, які в них записані (хоча б по одному). Додатковий бал можна зарахувати тому учню, який дасть найбільш осмислене тлумачення терміну інформатики власними словами та тому, хто зможе швидко узагальнити: за якою темою курсу інформатики 9 класу було розтлумачено однокласниками більше термінів.

Така вправа вчить бути уважним, вміти швидко аналізувати та робити висновки.

Ці дві вправи можна завершити створенням кросворду в онлайн-середовищі — учні обирають сусіда для роботи за комп’ютером (того, у кого збіглася більша кількість пригаданих термінів) та з 5-7 термінів створюють кросворд з інформатики. Учитель може зібрати посилання на створені кросворди та на власному електронному ресурсі потім розташувати ці посилання. Зробити таку собі «Дошку хвастощів» з робіт учнів, створених на одному уроці.

Учні записують терміни з інформатики.

По закінченні вправи доповідають про власні результати

Кожен учень обирає термін, який він швидко розтлумачить всьому класу. Однокласники виправляють одне одного у разі неточностей у трактуванні.

Учні створюють онлайн-кросворд, здійснюють обмін посиланнями, наприклад, за допомогою загальної віртуальної дошки чи звичайної електронної пошти, демонструючи знання з теми «Мережеві технології»

V. Повторення основних закономірностей, правил тем

Вправа «Аналіз роботи»

Учні об’єднуються в команди згідно з кількістю комп’ютерів. Уявіть, що вас призначили керівником цікавого проекту, який до вас виконував інший керівник, що раптом не зміг продовжувати роботу. Ваше завдання — ознайомитися з його темою проекту, здійснити аналіз цієї теми в курсі інформатики, спробувати визначити місце проблеми, яку розглядали до вас, у житті звичайної людини та головне — здійснити аналіз презентації цього проекту та скласти пропозиції щодо покращення презентації. Власне презентацію виправляти не треба. Звернути увагу на етичні та правові основи захисту даних під час аналізу презентації.

На роботу відводимо 5 7 хвилин. Спілкуватися можна тільки з учнями за одним комп’ютером, або виконувати вправу самостійно.

Шаблон відповіді:

1. Тема проекту, що мені доручено ________. У науці інформатики ця проблема ________

2. У житті людини тематика проекту набуває ________. Знати про це ________

3. У презентації проекту знайдено такі недоліки ________. Для їх виправлення необхідно ________. Позитивними ознаками презентації можу назвати ________

4. Захист відомостей та даних здійснено в такий спосіб (або вказати, що не здійснено).

Додаткові бали можна нарахувати тим учням, які запропонували пропозиції покращення не тільки у своєму завданні.

Також за можливості можна запропонувати учням, використовуючи матеріали наданої презентації, створити електронну публікацію на одну сторінку. Надіслати її вчителю або на загальний ресурс та, якщо є принтер у класі, роздрукувати її.

Учні аналізують «чужі» презентації, складають невеличкий звіт по шаблону.

Кожна група здійснює показ презентації та захист власного висновку. Однокласники слухають та доповнюють доклади груп

VII. Фізкультхвилинка


VIII. Підсумки уроку та рефлексія

Проводять з використанням методу «Рюкзак» та «Кольорові капелюшки»

Вирушаючи в дорогу, ми беремо з собою необхідні речі. Закінчуючи урок, можна також зібрати «рюкзак», щоб узяти в дорогу знання, вміння, способи діяльності, рецепти досягнення успіху, настрій тощо.

У кожного з вас на столі є кольорові листочки: зелений, рожевий та жовтий. Жовтий — факти про знання та вміння; рожевий — настрій, емоції; зелений — важливість уроку. Ви оберіть один листочок та висловіть свою думку про урок.

Результати вибірково зачитуємо

✵ Знання та вміння

✵ Важливість уроку

✵ Настрій, емоції

✵ Я знаю...

✵ Я вмію...

✵ Я досяг(ла) успіху, тому що...

✵ Урок важливий, тому що...

✵ Я досяг(ла) успіху, тому що...

✵ Мені сподобалося...

✵ Мій настрій...

✵ Я досяг(ла) успіху, тому що...

Найбільш активним учням можна додати бали

✵ За активність

✵ За швидкість роботи

✵ За змістовні відповіді

✵ За найкраще питання

Учні формулюють відповіді на питання

Учні обирають шаблон відповіді та доповнюють шаблон власними знаннями і враженнями

Дорогі учні!

Сьогодні ви всі 2 700 секунд працювали дуже плідно.

Наша гра «Найсильніші інформатики 9 класу» показала, що всі учні вчили інформатику та набули певних знань. Оцінки ви вже власні знаєте. А призи за активну творчу роботу отримують переможці гри ________ (назвати учнів та вручити «призи»).

Вдалих канікул та до нових зустрічей на уроках інформатики.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити