Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 5. ПРИЗНАЧЕННЯ Й СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТУ. ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОТОКОЛИ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ. АДРЕСАЦІЯ В ІHTEPHETІ. ПОНЯТТЯ ІР-АДРЕСИ, ДОМЕННОГО ІМЕНІ ТА URL-АДРЕСИ. АДМІНІСТРУВАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН ІНТЕРНЕТУ. КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ, ЇХ ВИДИ. МЕРЕЖЕВІ ПРИСТРОЇ. СПОСОБИ ПІД'ЄДНАНИЙ ДО ІНТЕРНЕТУ, ФУНКЦІЇ ПРОВАЙДЕРА

Мета уроку:

навчальна: повторити основні структурні елементи комп'ютерних мереж; ознайомити учнів з поняттями: «мережа Інтернет», «протоколи передавання даних» «адресація в Інтернет»; ввести поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси, сервера, провайдера; здійснити огляд способів під'єднання до Інтернету;

розвивальна: розвиток логіко-абстрактного мислення, вміння аналізувати об'єкти сучасного життя, вміння робити висновки; розвиток критичного мислення та просторової уяви; розвиток довготривалої пам'яті;

виховна: виховання поваги та шанобливого ставлення до винахідників сучасних пристроїв передавання даних; вміння зосереджуватися, самостійності, відповідальності за результати власної роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити зміст понять «URL-адреса»; «IP-адреса»; «доменне ім'я»; «протокол передавання даних»; пояснити призначення інтернету; правила адресації ресурсів в Інтернеті; призначення основних протоколів Інтернету; види каналів зв'язку; функції інтернет-провайдера; призначення і види мережевих пристроїв; наводити приклади ІР-адрес, URL-адрес і доменних імен; мережевих протоколів; мережевих пристроїв; описати способи під'єднання до Інтернету.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, конверти з зеленою та червоною картками для кожного учня, зелені стікери для «Дерева знань».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Інтернет — найбільша у світі бібліотека, тільки книги в ній розкидані по підлозі.

Джон Аллен Пауолс

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо


II. Перевірка домашнього завдання

— А зараз перевіримо, чи є у вас необхідна складова нашого уроку — виконане домашнє завдання

Діти зачитують домашні заготовки, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників

III. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Фронтальна бесіда:

— Минулого уроку ми познайомилися з важливим поняттям «комп’ютерна мережа». Наведіть приклади життєвих ситуацій, коли без комп’ютерної мережі не обійтись.

Знайдіть у підручнику параграф, який нам допоможе з’ясувати необхідні поняття.

— На яких сторінках розміщені невідомі нам визначення?

— Як ще можна здобути знання з цієї теми?

[Знайти в Інтернеті]

— А тепер пропоную об’єднатися в 2 групи.

Діти відповідають, висловлюють думки, працюють з підручником. Проводять пошук в інтернеті

1-ша група — це учні, які вважають, що Інтернет — найбільш змістовне джерело для пошуку інформації за нашою темою. Ці учні будуть здобувати знання, працюючи за комп’ютерами;

2-га група — учні, які вважають підручник найкориснішим на даному етапі роботи джерелом знань. Ці учні залишаться за партами і будуть працювати з підручником.

— Увага! Завдання: необхідно отримати розгорнуті відповіді на такі питання:

А) Призначення та структура мережі Інтернет.

Учні займають відповідні місця та готуються працювати

Учні наводять приклади, моделюють ситуації спільного використання ресурсів комп’ютерної мережі

Б) Передавання даних у мережі Інтернет (протоколи, адресація, види адрес)

— Як ви вважаєте, які необхідно знати поняття для успішного підключення або з’єднання комп’ютерів у мережу?

— Які апаратні та програмні ресурси необхідно мати для під’єднання?

[Учитель спрямовує відповіді учнів, спонукає до викладення знань у логічному, структурованому вигляді.]

Підсумок етапу:

Учитель виокремлює найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Учні пригадують поняття з минулого уроку

IV. Мотивація навчальної діяльності. Постановка навчальної задачі

— У конверті — дві картки червоного та зеленого кольору.

На екрані будуть демонструватися поняття теми «Мережні технології», з якою ми працюємо. Якщо ви можете розтлумачити поняття з екрану, піднімаєте зелену картку та хтось його швидко тлумачить; якщо поняття незнайоме — піднімаєте червону картку. Це поняття ми запишемо в зошити.

Орієнтовні поняття для демонстрування на екрані (обов’язкові терміни позначені √):

Локальна мережа

Глобальна мережа

Структура Інтернету √

Модем

Службові мережні програми

Маршрутизатор

Канали передавання даних

Протокол передавання даних √

URL-адреса √

Сервер

ІР-адреса √

Клієнт

Доменне ім’я √

Міст

Концентратор

Інтернет-провайдер √

Функції провайдера √

Драйвери

Учні записують невідомі їм поняття та трактують ті, що вже знайомі

[Учитель може змінити перелік понять, якщо учні вже дали вичерпні відповіді на етапі актуалізації.]

— Добре. Тепер з того, що опинилося у ваших зошитах, складемо навчальну задачу уроку.

У разі необхідності учитель корегує відповіді учнів

Учні формулюють навчальну задачу уроку

V. «Відкриття нового знання» (побудова плану роботи на уроці)

— Підкажіть мені, будь ласка, що може допомогти нам розв’язати сьогодні нашу навчальну задачу .

Очікувана відповідь — ПІДРУЧНИК.

Конспект у зошитах у структурованому вигляді є обов’язковим та оцінюють його окремо

Учні самостійно під керівництвом вчителя досліджують вказані питання, працюють у зошиті

VI. Фізкультхвилинка

Гра в «Корову»

Показати «дротове з’єднання», «маршрутизатор», «бездротове з’єднання», «провайдер»


VII. Презентація нового знання (закріплення знань, здобутих на уроці)

1. Вправа«Дерево знань»

Учитель малює на дошці чи ватмані дерево «Інтернет» принаймні з трьома гілками:

=> Призначення та структура

=> URL-адреси

=> Адресація, протоколи

У такий спосіб наочно та структуровано для учнів подано весь найсуттєвіший матеріал, записано його ключові моменти.

— Отже, в Інтернеті шукати інформацію зазвичай швидше, але необхідно мати критичне ставлення до тексту; до тексту підручника довіри більше, текст більш структурований. Враховуючи це, обговоримо епіграф до нашого уроку: «Інтернет — найбільша у світі бібліотека, тільки книги в ній розкидані по підлозі».

2. Робота із завданнями підручника

Учні по групах представляють власні знання та заповнюють «дерево» «гілками» — термінами, відповідно до теми гілки

Учні разом з учителем підбивають підсумки

Діти працюють над виконанням завдань з підручника

VIII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Виконання практичної роботи з відповідного параграфа підручника

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Учні формулюють правила

Самостійне виконання учнями практичної роботи

IX. Підсумки уроку та рефлексія

Учитель:

— пропонує повернутися до «Дерева знань» та запрошує учнів скласти по одному питанню, відповіддю на яке були б терміни з «гілок» «дерева»;

— наклеює зелений стікер — знак того, що питання засвоєне. Необхідно разом з учнями проаналізувати, чи всі терміни, які були записані на початку уроку, знайшли своє місце на відповідних «гілках».

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні відповідають на питання, висловлюють особисте ставлення до вивченого матеріалу

X. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити