Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 6. СУЧАСНІ СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТУ (ІНТЕРАКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ). СЕРВІСИ ВЕБ-2.0. ГЕОСЕРВІСИ. СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОШУКУ (ДОБІРКИ ПОСИЛАНЬ, ПОШУКОВІ КАТАЛОГИ, ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ). РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК

Мета уроку:

навчальна: формування системи теоретичних знань про сучасні сервіси Інтернет та практичних навичок роботи з ними; формування навичок роботи з геосервісами; ознайомлення з поняттям «сервіси веб-2.0» та їх відмінністю від інших сервісів, огляд найбільш популярних служб Інтернет;

розвивальна: розвиток уміння аналізувати отриману інформацію; розвиток світоглядного та критичного мислення; набуття досвіду дослідницької діяльності;

виховна: виховання прагнення доводити розпочату справу до результату; формування громадянської позиції школяра, розширення його світогляду; формування особистої відповідальності за результати власної роботи.

Очікувані результати: учень уміє пояснити зміст понять «геосервіс», «сервіси веб-2.0», їх призначення та відмінності від інших сервісів, описати алгоритм розширеного пошуку відомостей в Інтернеті; стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті; здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, картки з термінами, бланки анкет для учнів.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, браузер, під'єднання до Інтернет.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Технології — це всього лише інструменти.

Білл Гейтс

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Діти зачитують домашні заготовки, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників

ІІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Інформатичне лото

Учитель демонструє на проекторі електронну версію лото або закріплює на магнітній дошці картки з термінами, які зашифровано.

Завдання учням: розшифрувати термін та дати йому тлумачення.

Діти дають відповіді

ДРЕВОПРАЙ

провайдер


КЛОРОТОП

протокол


МАЖЕРЕ

мережа
ЛЄТНІК

клієнт


ДЕСАРА

адреса


РЕВЕРС

сервер
АРТЕПАД

адаптер


УТРОЕР

роутер

ТОМАТОКУР

комутатор
ДУПОСТ

доступ


ЛАКАН

канал


ДЕМОН

домен


Учитель звертає увагу на найкращі відповіді За вдалі відповіді нараховують бали.

Підсумок етапу:

— Яке слово об’єднує всі вказані терміни?

Очікувана відповідь — ІНТЕРНЕТ

IV. Мотивація навчальної діяльності. Постановка навчальної задачі

— Скажіть, будь ласка, для чого ви найчастіше використовуєте Інтернет?

Очікувана відповідь — ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ТА СПІЛКУВАННЯ

— А для цього необхідна була велика робота багатьох людей та машин і сьогодні ми поговоримо саме про спеціальні служби Інтернету.

— Запишіть тему уроку.

— Поки пишемо, пригадаємо, що означає слово «служити» (працювати, виконувати роботу по найму; працювати, намагаючись передбачливо виконати чиї-небудь бажання [Словник української мови: http://sum.in.Ua/s/sluzhyty])

— З’ясуйте, використовуючи підручник, чим, в який спосіб нам служить Інтернет.

Діти вже знайомі з багатьма з них, тому бажано побудувати цей етап уроку у вигляді співбесіди з фіксацією в зошиті та на дошці найважливіших фактів.

Орієнтовний запис у зошитах:

СЛУЖБИ ІНТЕРНЕТ

1. служба WWW

2. служба передавання файлів

3. комунікаційні служби:

3.1. служби інтерактивного спілкування [можна спитати про секрети та поради роботи в цих службах]

3.2. e-mail

3.3. форуми, чати

3.4. соціальні мережі

4. сервіси web-2.0

5. геосервіси

Учні відповідають на запитання, записують тему уроку

Учні розповідають про особливості спілкування у Viber, Skype тощо

V. Фізкультхвилинка

Покинувши свої робочі місця, утворити соціальні мережі:

✵ любителів кішок та собак;

✵ любителів позаглядати в чужий смартфон;

✵ хлопців та дівчаток

✵ ... ... ... .


VІ. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Учні формулюють правила

Виконання практичної роботи з огляду різних сервісів Інтернет за підручником

Аналіз учителем результатів практичної роботи, додавання балів учням

Самостійне виконання учнями практичної роботи

VII. Закріплення здобутих знань

Анкета «Я та служби Інтернет»

— Заповніть анкету, проаналізувавши власний досвід користування службами мережі Інтернет

Діти заповнюють анкету

Служба

Відповідь

Укажи, якою саме користувався (користувалася)

служба WWW

□ Так □ Ні


служба передавання файлів

□ Так □ Ні


служби інтерактивного спілкування

□ Так □ Ні


e-mail

□ Так □ Ні


форуми, чати

□ Так □ Ні


соціальні мережі

□ Так □ Ні


сервіси web-2.0

□ Так □ Ні


геосервіси

□ Так □ Ні


VIII. Підсумки уроку та рефлексія

Наприкінці уроку необхідно дійти до висновку, що служби Інтернет — це спеціальні види електронних послуг, які надаються користувачеві серверами глобальної мережі і вони можуть як нести користь, так і заважати. За зміст відповідає кожен користувач. Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні висловлюють свої думки щодо вивченого матеріалу

IX. Домашнє завдання
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити